PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2014 | 5 | nr 10 Procesy europeizacji | 51--83
Tytuł artykułu

Foreign Policy Analysis in the Time of European Political Integration : Structural Realism and Europeanization - an Attempted Synthesis?

Autorzy
Warianty tytułu
Analiza polityki zagranicznej w dobie integracji Europejskiej : realizm strukturalny i europeizacja - próba syntezy?
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Przedmiotem niniejszego artykułu jest krytyczna refleksja nad tym, jak badać współczesną politykę zagraniczną. W dobie nasilających się procesów globalizacyjnych oraz pogłębiającej się integracji europejskiej szczególnie mocno wybrzmiewa pytanie, na ile adekwatne i skuteczne pozostają klasyczne metody wyjaśniania i analizy, a na ile nowe propozycje/ koncepcje teoretyczne są potrzebne, funkcjonalne i wartościowe. Aby zrealizować tak nakreślone zadanie, zestawiono realizm strukturalny jako jedną z teorii stosunków międzynarodowych z bardzo popularnym w studiach europejskich konceptem europeizacji. W tym celu dokonany został przegląd i analiza literatury źródłowej; w przeważającej części były to teksty Kennetha Waltza, opublikowane już po zakończeniu zimnej wojny oraz wkroczeniu integracji europejskiej w nowy etap po powstaniu Unii Europejskiej (UE). W kontekście europeizacji autorka sięgnęła przede wszystkim do tekstów omawiających szczególny przypadek europeizacji polityki zagranicznej oraz europejskiej polityki zagranicznej. W podsumowaniu podjęto próbę syntetycznego połączenia realizmu strukturalnego z konceptem europeizacji. Celem takiego działania jest poszukiwanie optymalnego (w sensie poznawczym i eksplanacyjnym) sposobu analizowania polityki zagranicznej państwa w warunkach jego członkostwa w UE. (abstrakt oryginalny)
EN
The subject of this article is a critical reflection on how to analyse contemporary foreign policy. In times of ever faster globalisation and deepening European integration two questions appear to be particularly important: to what extent are the classic(al) methods of explaining and analysing foreign policy still relevant? Are new the oretical concepts needed that are functional and useful? To accomplish the task described above, structural realism, as one of the major theories of international relations, has been juxtaposed with the very popular concept of Europeanization. Following this path, the relevant literature, consisting predominantly of Kenneth Waltz's works published after the end of the Cold War and the creation of the EU, has been reviewed and analysed. As for Europeanization, materials devoted to the specific issue of its impact on the foreign policies of European states and the EU Common Foreign and Security Policy as a whole has been used. To summarise, the attempt to combine and synthesize structural realism and the concept of Europeanization has been undertaken in search for an optimal (in a cognitive and explanatory aspect) method of analysing the foreign policies of EU Member States. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Tom
5
Strony
51--83
Opis fizyczny
Twórcy
 • University of Wrocław, Poland
Bibliografia
 • Alecu de Fiers, N., Müller, P., 2012, Dimensions and Mechanism of the Europeanization of Member State Foreign Policy: State of the Art and New Research Avenues, "Journal of European Integration", vol. 34, no. 1.
 • Beach, D., 2012, Analysing foreign policy, Palgrave Macmillan, London and New York.
 • Bickerton, Ch.J., 2011, European Union Foreign Policy. From Effectiveness to Functionality, Palgrave Macmillan, Houndmills and New York.
 • Bieleń, S., 2003, Suwerenność państwa a integracja europejska-wpływy i zależności, in: Michałowska, G. (ed.), Integracja europejska - instytucja, polityka, prawo. Księga pamiątkowa dla uczczenia 65-lecia profesora Stanisława Parzymiesa, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Bindi, F., Shapiro, J., 2010, EU Foreign Policy: Myth or Reality?, in: Bindi, F. (ed.), 2010, The Foreign Policy of the European Union. Assessing Europe's Role in the World, Brookings Institution Press, Washington, D.C.
 • Borkowski, P., 2012, Nauka o stosunkach międzynarodowych a studia europejskie, in: Wojtaszczyk K.A. (ed.), Metodologiczne problem studiów europejskich, Oficyna Wydawnicza Aspra - JR, Warszawa.
 • Casier, T., 2010, The European Neigborhood Policy: Assessing the EU's Policy towards the Region, in: Bindi, F. (ed.), The Foreign Policy of the European Union. Assessing Europe's Role in the World, Brookings Institution Press, Washington, D.C.
 • Czaputowicz, J., 2008, Teorie stosunków międzynarodowych. Krytyka i systematyzacja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Dyduch, ]., Mikiewicz, P., Rzeszótko, S., 2006, Krytyczne wprowadzenie do teorii stosunków międzynarodowych, Oficyna Wydawnicza Arboretum, Wrocław.
 • Dyduch, ]., 2012a, "Nie ma przyjaciół ani wrogów, są tylko interesy". Rozważania o współczesnej polityce zagranicznej, in: Mich, W., Nowak, ]., Wokół teorii stosunków międzynarodowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
 • Dyduch, ]., 2012b, The Common Foreign and Security Policy, in: Dyduch, ]., Klimowicz, M., Michalewska-Pawlak, M., Selected policies of the European Union. Evolution in the context of the Treaty of Lisbon and the Europe 2020 strategy, Oficyna Wydawnicza ASPRA, Warszawa.
 • Featherstone, К., Radaelli, C.M. (eds.), 2003, The Politics ofEuropeanisation, Oxford University Press, Oxford.
 • Frankfort-Nachmias, Ch., Nachmias, D., 2001, Metody badawcze w naukach społecznych, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań.
 • Gałganek, A., 2012, Anarchia versus hierarchia w nauce o stosunkach międzynarodowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skło-dowskiej, Lublin.
 • Grosse, T.G., 2005, Zastosowanie teorii równowagi sił do analizy procesów integracji regionalnej w Azji Wschodniej i Europie, "Sprawy Międzynarodowe", vol. 5.
 • Grosse, T.G., 2012a, W objęciach Europeizacji. Wybrane przykłady z Europy Środkowo-Wschodniej, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa.
 • Grosse, T.G., 2012b, Systemowe spojrzenie na europeizację, "Studia Europejskie", 3/2012.
 • Góra, M., Zielińska, K. (eds.), 2011, Democracy, State and Society. European Integration in Central and Eastern Europe, Jagiellonian University Press, Kraków.
 • Konopacki, S., 1998a, Komunikacyjna teoria integracji politycznej Karla Deut-scha, "Studia Europejskie", no. 1/1998.
 • Konopacki, S., 1998b, Funkcjonalistyczna teoria integracji politycznej D. Mitrany'ego, "Studia Europejskie", 2/1998.
 • Konopacki, S., 1998c, Neofunkcjonalistyczna teoria integracji politycznej Ernsta Haasa i Leona Lindberga, "Studia Europejskie", 3/1998.
 • Krauz-Mozer, В., 2007, Teorie Polityki. Zagadnienia metodologiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Kuhn, T.S., 1970, The Structure of Scientific Revolutions, vol. II, no. 2, 2nd edition, The University of Chicago Press, Chicago.
 • Ladrech, R., 2010, Europeanization and national politics, Palgrave Macmillan, New York.
 • Łoś-Nowak, T., 2011, Polityka zagraniczna. Aktorzy, potencjały, strategie, Wydawnictwo Poltext, Warszawa.
 • Morgenthau, H.J., 2010, Polityka Między Narodami, Walka o Potęgę i Pokój, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 • Moumoutzis, K, 2011, Still Fashionable Yet Useless? Addressing Problems with research on the Europeanization of Foreign Policy, "Journal of Common Market Studies", vol. 49, no. 3.
 • Olsen, J., 2002, The Many Faces of Europeanization, "Journal of Common Market Studies", vol. 40, no. 5.
 • Pacześniak, A., Riedel, R. (eds.), 2010, Europeizacja - mechanizmy, wymiary, efekty, Wydawnictwo Adam Marszałek, Oslo, Toruń, Wrocław.
 • Radaelli, С., Featherstone, K, 2003, The Politics of Europeanization, Oxford University Press, Oxford.
 • Radaelli, С., 2004, Europeanisation: solution or problem?, European Integration Online Papers (EIoP), 8(16), <http://eiop.or.at/eiop/texte/ 2004-016a.htm> (access: 16.02.2012).
 • Ruszkowski, J., 2010, Ponadnarodowość w systemie politycznym Unii Europejskiej, Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa.
 • Ruszkowski, J., 2012, Europeizacja jako przedmiot badań w studiach nad integracją europejską, in: Wojtaszczyk K. A. (ed.), Metodologiczne problemy studiów europejskich, Oficyna Wydawnicza Aspra - JR, Warszawa.
 • Ruggie, J.G, 1986, Continuity and Transformation, in: Keohane, R.O., Neo-realism and its Critics, Columbia University Press, New York.
 • Schimmelfennig, F., 2009, Europeanization beyond Europe, "Living Reviews in European Governance", vol. 4, no. 3.
 • Smith, M.E., 2000, Conforming to Europe: the domestic impact of EU foreign policy co-operation, "Journal of European Public Policy", vol. 7, no. 4.
 • Wach, К, 2013, Europeizacja - próba systematyki i konceptualizacji podejść badawczych, "Horyzonty Polityki", vol. 4, no. 8.
 • Walt, S.M., 1998, International relations: One world, many theories, "Foreign Policy", no. 110, Special Edition: Frontiers of Knowledge.
 • Waltz K.N., 1979, Theory of International Politics, Addison-Wesley Publishing Company, London.
 • Waltz, K.N., 1990, Realist Thought and Neorealist Theory, "Journal of International Affairs", no. 44 (1).
 • Waltz, K.N., 1993, The Emerging Structure of International Politics, "International Security", vol. 18, no. 2.
 • Waltz, K.N., 1997, Evaluating Theories, "The American Political Science Review", vol. 91, no. 4.
 • Waltz, K.N., 2000, Structural Realism after the Cold War, "International Security", vol. 25, no. 1.
 • Wong, R., 2007, Foreign Policy, in: Graziano, P., Vink, M.P. (eds.), Europeanization. New Research Agendas, Palgrave Macmillan, Houndmills and New York.
 • Zięba, R. (ed.), 2007, Wstęp do teorii polityki zagranicznej państwa, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171267449

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.