PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 297 Rola podmiotów sektora publicznego, gospodarstw domowych i przedsiębiorstw w kreowaniu i wspieraniu zrównoważonego rozwoju | 347--357
Tytuł artykułu

Realizacja idei zrównoważonego rozwoju w zakresie gospodarki odpadami w Polsce w latach 2000-2011

Warianty tytułu
The Implementation of Sustainable Development in the Area of Waste Management in Poland in the Years 2000-2011
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Końcowy produkt w wielu gałęziach gospodarki narodowej stanowią odpady. Dyrektywa UE 2002/96/WE skonstruowana jest z myślą o rozszerzonej odpowiedzialności producenta za powstające odpady. W artykule przedstawiamy zmiany stanu prawnego w zakresie gospodarki odpadami, ich treść merytoryczną, ustalenia, zasady zagospodarowania, a także obowiązki zbierających. Prezentowana jest skala zbierania produkowanych odpadów, takich jak opakowania, oleje silnikowe, opony, sprzęt elektryczny i elektroniczny, problemy kar i opłat za korzystanie ze środowiska naturalnego. W końcowej części przedstawiamy ogólne założenia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wprowadzającego sprzęt elektryczny i elektroniczny.(abstrakt oryginalny)
EN
Waste is a final product in many branches of the national economy. EU Directive 2002/96/EC is constructed with a view to extended the responsibility of a producer for generated waste. The article presents changes in the law in the area of waste management, their substantive content, findings, rules of development, as well as duties of collectors. We present the scale of the collection of waste, such as packaging, motor oil, tires, electrical and electronic equipment, issues of fines and charges for the use of the environment. In the final part we present the general assumptions of liability insurance companies introducing electrical and electronic equipment.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Bagiński J., Rumiński M., Wawrzyniak D., Geneza i idea zrównoważonego rozwoju, "Problemy Jakości" 2007.
 • Dzierżanowski A., Nowe unijne regulacje prawne w zakresie sprzętu elektrycznego i elektronicznego, "Chłodnictwo" 2012, nr 7-8.
 • Eekers K., Ukierunkowanie analiz przestrzennego rozkładu dotyczące zrównoważonego rozwoju, Roczniki Geomatyki, 2007, z. 5.
 • Garczyński W., Transgraniczne przemieszczanie odpadów, "Recykling" 2005, nr 6.
 • Keating M., Szczyt Ziemi. Globalny program działań (wersja polska publikacji. The centre for our common future). Agenda informacyjna GEA Sp. z o.o., Warszawa 1993.
 • Kostecka A., Międzynarodowy handel ZSEE, "Recykling" 2007, nr 4.
 • Maciejczak R., Czy będzie konkurencja w przetargach na odbiór odpadów, "Gazeta Samorządu Terytorialnego" 2012a, nr 13.
 • Maciejczak R., Kłopoty z gospodarowaniem odpadami, "Gazeta Samorządu i Administracji" 2012b, nr 19.
 • Ochrona środowiska, GUS z lat 2005-2012.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z 9 marca 2006 r. w sprawie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wprowadzającego sprzęt za niewykonanie obowiązku zbierania, przetwarzania, odzysku w tym recyklingu i unieszkodliwiania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, DzU nr 19/2006, poz. 332 z późn. zm.
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z 25 stycznia 2006 r. w sprawie szczegółowych stawek opłat produktowych dla sprzętu, DzU nr 19/2006, poz. 152 z późn. zm.
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów, DzU nr 112/2001, poz. 1206 z późn. zm.
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 stycznia 2006 r. w sprawie wysokości stawek opłaty rejestrowej oraz opłaty rocznej, DzU nr 17/2006 poz. 139 z późn. zm.
 • Skowroński A., Wieloznaczność koncepcji zrównoważonego rozwoju, "Sozologia" 2004, nr 1.
 • Ustawa z 1 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, DzU nr 132, poz. 897.
 • Ustawa z 21 listopada 2008 r. o zmianach ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz o zmianie niektórych innych ustaw, DzU nr 223/2008, poz. 1464 z późn. zm.
 • Ustawa z 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach, DzU nr 79/2009, poz. 666 z późn. zm.
 • Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, DzU nr 62/2001, poz. 628 z późn. zm.
 • Ustawa z 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, DzU nr 180/2005, poz. 1495 z późn. zm.
 • Wolny M., Zakres obowiązków pracowników gminnego zespołu ds. wdrażania nowego systemu gospodarki odpadami, "Pracownik Samorządowy", maj 2012.
 • Żylicz M., Trwały (zrównoważony) rozwój transportu w warunkach globalizacji i europejskiej integracji, "Przegląd Komunikacyjny" 2004, nr 6.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171267639

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.