PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2006 | nr 29 | 21--45
Tytuł artykułu

Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na kształtowanie się rynku pracy w Polsce

Autorzy
Warianty tytułu
Impact of Foreign Direct Investment for Shaping of the Labour Market in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne (BIZ) stanowią jeden z ważnych instrumentów determinujących przebieg procesów gospodarczych w naszym kraju. Systematycznie rosnące zaangażowanie kapitałów obcych w Polsce skłania do podjęcia próby oceny ich wpływu na kształt i zakres zmian dokonujących się na rynku pracy. Problematyka ta stanowi cel prezentowanego artykułu. (fragment tekstu)
EN
The system transformation revealed a lot of defects of the economic managed centrally in Poland. It also referred to the labour market. The transition to the market economy caused necessity of cost's rationalization in Polish companies of what growing unemployment was the direct result. A dozen or so years of system transformation led improvement in how many macroeconomic indicators of the Polish economy. About improving shape the economy of Poland economic growth, low inflation, the lower and lower trade deficit are posing. A labour market is the only sphere which is visible symptoms of the improvement missing. The huge unemployment, highest of countries in EU, reaching 20% is posing the very high price of the Polish transformation. Influx of the foreign capital is taking place along with the rise of the free market to Poland. In the light of how many opinions foreign direct investment are posing the very significant factor the reduction of unemployment in our country. Presented article is touching upon this subject matter. However a dozen or so years of presence, of the foreign capital in Poland have shown that its possibilities to reduce unemployment rate are rather limited. Foreign companies, how all economics subjects, are following rationalization of one's costs. Chances to create new places of work by the outside capital are very limited. It is necessary to treat foreign capital only as an assisting factor. The solution to the problem of unemployment requires applying of the comprehensive economic program. (original abstract)
Twórcy
Bibliografia
 • Aktywność ekonomiczna ludności Polski. I kwartał 2005, GUS, Warszawa 2005.
 • Aktywność ekonomiczna ludności Polski. II kwartał 2005, GUS, Warszawa 2005.
 • Aktywność ekonomiczna ludności Polski. III kwartał 2005, GUS, Warszawa 2006.
 • Arendarski A., Przystojny murarz z Ukrainy, Rynki Zagraniczne, 29 września 2005.
 • Benchmark Defmition of Foreign Direct Investment, Third Edition, OECD, Paris 2005.
 • Bezrobocie rejestrowane. I kwartał 2005, GUS, Warszawa 2005.
 • Boston W., Zammert A., Detroit Wschodu, BusinessWeek, 13-26 października 2005.
 • Bugaj R., Wielkie bezrobocie, Gazeta Wyborcza, 17 lipca 2002.
 • Chojna J., Miejsce podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego w gospodarce narodowej Polski, w: B. Durka, J. Chojna, Inwestycje zagraniczne w Polsce. Raport roczny, IKiCHZ, Warszawa 2004.
 • Chojna J., Miejsce podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego w gospodarce narodowej Polski, w: J. Chojna, Inwestycje zagraniczne w Polsce. Raport roczny, IKiCHZ, Warszawa 2005.
 • Cienski J., Buckley, S., Hypermarkets 'not welcome' in Poland, Financial Times, 5-6 november 2005.
 • Domański B., Kapitał zagraniczny w przemyśle Polski, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2001.
 • Domański R., Kapitał ludzki, podział pracy i konkurencyjność, Gospodarka Narodowa, nr 7-8/2000.
 • Durka B., Chojna J., Udział podmiotów z kapitałem zagranicznym w polskim handlu zagranicznym, w: B. Durka, Inwestycje zagraniczne w Polsce. Raport roczny, IKiCHZ, Warszawa 1998.
 • Góra M., Trwale wysokie bezrobocie w Polsce. Wyjaśnienia i propozycje, Ekonomista, nr 1/2005.
 • Jantoń-Drozdowska E., Majewska M., Grala J., Atrakcyjność inwestycyjna Polski w świetle zagranicznych inwestycji bezpośrednich, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, nr 3/2002.
 • Jaślan M., Styczek D., Polscy pretendenci, BusinessWeek, 10-23 listopada 2005.
 • Krajowy Program Reform na lata 2005-2008 na rzecz realizacji Strategii Lizbońskiej, Warszawa 2005.
 • Krakowiak A., W Polsce się opłaca, Rzeczpospolita, 10 kwietnia 2006.
 • Kwiatkowski E., Roszkowska S., Tokarski T., Granice wzrostu bezzatrudnieniowego w Europie i krajach WNP, Ekonomista, nr 1/2004.
 • Lemtowicz Z., Hydrauliku wracaj do Polski, Rzeczpospolita, 9 grudnia 2005.
 • Luc S., Zagraniczne inwestycje bezpośrednie a przekształcenia strukturalne w przemyśle polskim, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2000.
 • Maciejewski K., Na zielonej trawce, Rynki Zagraniczne, 6 lutego 2006.
 • Małecki K., Jedziemy na częściach, BusinessWeek, 13-26 października 2005.
 • Markowska E., Ewolucja strategii polskich przedsiębiorstw w warunkach ekspansji KMN, w: A. Żorska, Korporacje międzynarodowe w Polsce. Wyzwania w dobie globalizacji i regionalizacji, Difin, Warszawa 2005.
 • Mbewe R., Czas na inwestycje w badania i rozwój, Rynki Zagraniczne, 6 października 2005.
 • Michałków I., Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce w dobie globalizacji, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa 2003.
 • Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 wspierające wzrost gospodarczy i zatrudnienie. Wstępny projekt, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2006.
 • Niklewicz K., Polska - unijny lider bezrobocia, Gazeta Wyborcza, 20 października 2005.
 • Oziewicz E., Oddziaływanie bezpośrednich inwestycji zagranicznych na wybrane elementy gospodarki kraju goszczącego, w: Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce (red. W. Karaszewski), Toruń 2003.
 • Pelowski W., Śpimy na milionach, Gazeta Wyborcza, 24 października 2005.
 • Rocznik Statystyczny Pracy, GUS, Warszawa 2003.
 • Rocznik Statystyczny RP, GUS, Warszawa 1997; 1998; 2000; 2003; 2004; 2005.
 • Smuga T., Zatrudnienie, w: Raport z badań empirycznych nt. Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na zmiany strukturalne w przedsiębiorstwie, Gospodarka Narodowa, nr 5-6/2001.
 • Stan BIZ w Polsce, PAIZ, http://www.paiz.pl
 • Szymaniak A., Kapitał zagraniczny w Polsce. Uwarunkowania napływu i działalności, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2001.
 • Tokarski T., Postęp techniczny a wzrost gospodarczy w modelach endogenicznych, Ekonomista, nr 5/1996.
 • Ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw, DzU Nr 150, poz. 1248.
 • Ustawia z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej z udziałem podmiotów zagranicznych, DzU Nr 41, poz. 325.
 • Wajszczuk I., Skacząc na jednej nodze, Rynki Zagraniczne, 29 września 2005.
 • Witkowska J., Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a rynek pracy, Ekonomista, nr 5/2000.
 • Witkowska J., Rynek czynników produkcji w procesie integracji europejskiej. Trendy, współzależności, perspektywy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2001.
 • World Investment Report 2005: Transnational Corporations and the Internationalization of R&D, UNCTAD, New York and Geneva 2005.
 • Wysokińska Z., Witkowska J., Integracja europejska. Rozwój rynków, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa - Łódź 1999.
 • Żorska A., Ku globalizacji? Przemiany w korporacjach transnarodowych i w gospodarce światowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 • Żabicki J., Stańczak G., Obecni ale bezimienni, Rynki Zagraniczne, 16 marca 2006.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171267705

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.