PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 298 Budowa gospodarki opartej na wiedzy w Polsce - modele i doświadczenia | 27--39
Tytuł artykułu

Ewolucja uwarunkowań partycypacji bezpośredniej w drugiej dekadzie transformacji polskiej gospodarki

Warianty tytułu
The Evolution of Direct Participation Determinants in the Second Decade of Polish Economy Transformation
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Poziom innowacyjności pracowników jest istotnie uzależniony od stylu kierowania zwierzchników. Style partycypacyjne (konsultatywne i demokratyczne) charakteryzują się współudziałem podwładnych w procesie podejmowania decyzji, zwanym partycypacją bezpośrednią. Wraz ze wzrostem poziomu partycypacji podwładnych w decydowaniu zwiększa się szansa na ukształtowanie się postaw innowacyjnych. Artykuł jest prezentacją wyników badań nad czynnikami wpływającymi na styl kierowania w latach 1998-2000 i 2009-2011. W pierwszym okresie badaniami objęto 305 osób, w drugim - 358, ankietowani byli słuchaczami menedżerskich studiów podyplomowych. Porównanie tych dwóch okresów wskazuje na zwiększenie częstości występowania uwarunkowań kierowania sprzyjających stosowaniu stylów kierowania opartych na partycypacji bezpośredniej(abstrakt oryginalny)
EN
The level of workers' innovation depends on their superiors' way of management. In participative ways (consultative and democratic) subordinates take part in a decision making process (so called direct participation). The growth of participation level enlarges innovative attitudes amongst workers. This paper presents the results of our research led in two periods: 1998-2000 (305 persons) and 2009-2011 (358 persons). This research concerned determining the way of management. We observed more frequently the determinants of participative way of management in the second period. As a result it extended the direct participation of workers.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet Gdański
Bibliografia
 • Bodak A., Cierniak-Emerych A., Partycypacja przedsiębiorców a kształtowanie zachowań w przedsiębiorstwach spółdzielczych, [w:] K. Jaremczuk (red.), Przedsiębiorczość - natura i atrybuty, T. 2, PWSzZ w Tarnobrzegu, Tarnobrzeg 2012.
 • Hryniewicz J.T., Stosunki pracy w polskich organizacjach, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2007.
 • Hryniewicz J.T., Olejniczak K., Widła-Domaradzki Ł., Style kierowania w centralnej administracji publicznej na tle stylów kierowania w wybranych środowiskach organizacyjnych, "Przegląd Organizacji" 2011, nr 12.
 • Karpowicz E., Szaban J., Wawrzyniak B., Polski kierownik lat 90., [w:] Master of Business Administration, czerwiec-lipiec 1996, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Warszawie.
 • Katzenbach J.R., Smith D.K., Siła zespołów. Wpływ pracy zespołowej na efektywność organizacji, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2001.
 • Kopertyńska W., Czynniki determinujące motywację pracowników pokolenia Y, "Organizacja i Kierowanie" 2012, nr 1A.
 • Kożusznik B., Zachowania człowieka w organizacji, PWE, Warszawa 2011.
 • Kreuter A., Wagner M., Erfolgsfaktoreninnovativer Unternehmen, "Management" 1998, nr 10.
 • Lachiewicz S., Ewolucja roli kadry kierowniczej w strukturze władzy przedsiębiorstwa, [w:] M. Czerska, M. Gableta (red.), Przełomy w zarządzaniu. Zarządzanie zasobami ludzkimi, Dom Organizatora, Toruń 2011.
 • Lewicka D., Hydzik W., Determinanty aktywności innowacyjnej: osobowość, kompetencje, styl rozwiązywania problemów, wyniki badań, [w:] K. Jaremczuk (red.), Przedsiębiorczość - natura i atrybuty, t. 1, PWSzZ w Tarnobrzegu.
 • Mendel T., Partycypacja w zarządzaniu współczesnymi organizacjami, AE, Poznań 2001.
 • Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, OECD, Eurostat, Warszawa 2008, http://www.sourceoecd.org/scienceIT/9264013083.
 • Rutka R., Styl kierowania jako przejaw kultury organizacyjnej, [w:] B. Nogalski i zespół, Kultura organizacyjna. Duch organizacji, OPO TNOiK, Bydgoszcz 1998.
 • Rutka R., Wpływanie na zachowania przez formalizację, [w:] R. Rutka, P. Wróbel (red.), Organizacja zachowań zespołowych, PWE, Warszawa 2012.
 • Rutka R., Wyznaczniki ról kierowniczych w przedsiębiorstwach i instytucjach, [w:] Strategia wzrostu produktywności firmy, AE, Kraków 2000.
 • Strużyna J., Efektywność organizacji w cieniu rutyn, "Organizacja i Kierowanie" 2012, nr 1 A.
 • Supernat J., Decydowanie w zarządzaniu. Problemy, metody, techniki, Wydawnictwo Kolonia Limited, Wrocław 1997.
 • Vroom V.H., Yetton P.W., Leadership and decision making, [w:] D.S. Pugh (red.), Organization Theory Selected Reading, Penquin Books 1990.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171267895

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.