PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | R. 10, nr 3, cz. 1 | 370--393
Tytuł artykułu

Najważniejsze propozycje zmian w systemie zarządzania szkolnictwem wyższym w Polsce w opinii ankietowanych profesorów - wyniki badań

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Key Proposals for Changes in the Higher Education Management System in Poland in the Opinion of the Surveyed Professors - Research Findings
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem poniższego opracowania jest przedstawienie opinii profesorów, dotyczących propozycji projakościowych zmian w systemie zarządzania szkolnictwem wyższym w Polsce, uzyskanych w ramach badań ankietowych przeprowadzonych w Polsce przez autora w roku akademickim 2010-2011. W opracowaniu przedstawiono opinie ankietowanych profesorów, dotyczące czterech ważnych grup tematycznych oraz opinie odosobnione, to znaczy wyrażone przez jednego lub dwóch badanych profesorów. W zakończeniu, podano syntetyczne wnioski płynące z badań przedstawionych w tym opracowaniu oraz konkluzję głoszącą, że tylko radykalna projakościowa restrukturyzacja zarządzania w szkołach wyższych może ten stan zmienić, umożliwiając młodej kadrze naukowej rozwój i szanse awansu o wymiarze europejskim, światowym. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the study is to present the opinions of professors on the proposals of pro-quality changes to be introduced into the Polish higher education management system, obtained from the questionnaire study carried out by the author in Poland in the 2010-2011 academic year. The study compiles the opinions of professors expressed in the four important thematic groups as well as separate opinions; that is the opinions presented by one or two of the respondents. The summary provides synthetic conclusions drawn from the research findings presented in this study as well as a general conclusion pointing to the fact that only radical, pro-quality restructuring of higher education management system may change the present state and create favourable conditions for the development and promotion of the young academic staff in the European, global dimension. (original abstract)
Rocznik
Strony
370--393
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Bibliografia
 • Projekty ustawy o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw, http://www.nauka.gov.pl, data dostępu 10.03.2010 r.
 • Ramowa struktura kwalifikacji Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Nauki, Technik i Innowacji Danii, luty 2005, wydane przez MEiN w języku polskim do użytku służbowego, Warszawa 2006, s. 35, data dostępu 20.05.2009 r.
 • Standardy i wskazówki zapewnienia jakości w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego. Materiały konferencji europejskich ministrów właściwych do spraw szkolnictwa wyższego, Bergen 19-20 maja 2005 r., http://www.nauka.gov.pl. data dostępu 28.05.2008
 • Strategia rozwoju szkolnictwa wyższego 2010-2020. Projekt środowiskowy, www.krasp.org.pl - data dostępu 20.02.2010.
 • Strategia rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce do 2020 roku. Raport cząstkowy przygotowany przez konsorcjum: Ernst & Young Business Advisory i Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, www.uczelnie2020.pl, data dostępu 10.03.2010 r.
 • Wawak T. (2009), Coming of the Global Knowledge Society: Prospects and Promises, "Journal of the Washington Institute of China Studies", Spring, vol. 4, no. 1.
 • Wawak T. (2009), Innowacje a zarządzanie w szkole wyższej, [w:] Kapitał intelektualny i jego ochrona, Okoń-Horodyńska E., Wisła R. (red.), Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa.
 • Wawak T. (2009), Kreatywność i przedsiębiorczość w projakościowym zarządzaniu w szkole wyższej, [w:] Kreatywność i przedsiębiorczość w projakościowym myśleniu i działaniu, Skrzypek E. (red.), t. 1, Wyd. UMCS, Lublin.
 • Wawak T. (2008), Zarządzanie rozwojem szkoły wyższej w warunkach niedoskonałej konkurencji, [w:] Zarządzanie rozwojem organizacji w społeczeństwie informacyjnym, Stabryła A. (red.), t. 2, Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nr 1., Kraków.
 • Wawak T. (2008-2009), Zarządzanie w szkole wyższej. Raport z badań zrealizowany pod kierunkiem T. Wawaka w ramach projektu badawczego finansowanego z wydziałowej rezerwy na badania własne (WBPW), Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171268007

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.