PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | R. 10, nr 3, cz. 1 | 429--442
Tytuł artykułu

Uwarunkowania zdolności absorpcyjnej funduszy unijnych w administracji publicznej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Quality of Public Administration and the Absorption of European Funds
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Fundusze pomocowe Unii Europejskiej stanowią znaczące źródło finansowania przedsięwzięć w obszarach szeroko pojętego rozwoju lokalnego i regionalnego, dlatego też wyzwaniem dla każdego z regionów stała się absorpcja proponowanych form wsparcia. Zdolność absorpcyjna postrzegana jest jako zdolność danego regionu do efektywnego wykorzystania zewnętrznych środków finansowych i jest uzależniona od warunków udostępnienia tych środków oraz od poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego i administracyjnego regionu. Zdolności instytucjonalne sektora publicznego na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym oraz zdolności techniczne i administracyjne uczestniczących władz publicznych i beneficjentów są strategiczne w skutecznym rozwijaniu, wdrażaniu i monitorowaniu strategii politycznych oraz mają istotny wpływ na osiągany poziom absorpcji środków UE. (abstrakt oryginalny)
EN
The European Union aid funds represent a significant source of funding for undertakings within the area of a broadly-understood local and regional development. Hence the absorption of the proposed forms of support has become a significant challenge for each region. Absorption capacity is perceived as the ability of a particular region to make an effective use of external funding. It is influenced by conditions under which the funding is granted, as well as the level of social and economic development and governance in the region. The institutional capacity of the public sector at the national, regional and local level together with the technical and administrative ability of participating public authorities and beneficiaries are strategic for an effective development, implementation and monitoring of political strategies and they are the key in absorption of EU Funds. (original abstract)
Rocznik
Strony
429--442
Opis fizyczny
Twórcy
 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku
Bibliografia
 • Brdulak J. (2001), Problemy rozwoju regionalnego, t. V, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa.
 • Bugdol M. (2008), Zarządzanie jakością w urzędach administracji publicznej. Teoria i praktyka, Difin Sp. z o.o., Warszawa.
 • Frąś. J. (2008) Zarządzanie jakością usług w instytucjach publicznych, Wydawnictwo naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Garvin D. (1984), What does "Product Quality" Really Mean?, Sloan Management Review, Fall.
 • Podręcznik wdrażania Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (2011), Instytucja Zarządzająca PO IiŚ Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 • Karaszewski R. (2003), Systemy zarządzania jakością największych korporacji świata i ich dyfuzja (zjawisko, rozwój, znaczenie), Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
 • Kornerber-Sokołowska E., Zdanukiewicz J., Cieślak R. (2010), Jednostki samorządu terytorialnego jako beneficjenci środków europejskich, Oficyna Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Warszawa.
 • Narodowa Strategia Spójności - Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 wspierające wzrost gospodarczy i zatrudnienie (2007), Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 • Wykorzystanie środków UE w ramach Strategii Wykorzystania Funduszu Spójności na lata 2004-2006 oraz Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013, Informacja miesięczna za marzec 2012 r. (2012), Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 • Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 27 września 2011 r. w sprawie poziomu wykorzystania środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności: wnioski dotyczące przyszłości polityki spójności UE (projekt), Dz.U. UE Nr C 22E z dn. 27 września 2011 r.
 • Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r., ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności, uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999, Dz. Urz. UE L210 z 31.07.2006, z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, Dz.U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 z późn. zm.
 • Zawadzak T. (2003), Podstawy organizacji i kierowania w jednostkach administracji publicznej, Wydawnictwo Prywatnej Wyższej Szkoły Businessu, Administracji i Technik Komputerowych w Warszawie, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171268031

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.