PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | R. 10, nr 3, cz. 1 | 484--501
Tytuł artykułu

Aspekty jakości w innowacyjnych projektach grupy Akcelerator Wiedzy Technicznej®

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Quality Aspects in Innovative Projects from the Technical Knowledge Acceleration® Group
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule dokonano przeglądu aspektów jakości, uwzględnionych w "Programie akceleracji wiedzy technicznej i matematyczno-przyrodniczej w Polsce" oraz w projektach realizowanych w ramach programu, wśród których należy wymienić: "Wielkopolski system monitorowania i prognozowania" kształcenia zawodowego, finansowany ze środków UE, przyznanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu, "Partnerski związek nauki i postępu", dotyczący promocji nauki, finansowany ze środków UE, przyznanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a obecnie zarządzanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, "Zintegrowany system wspomagania dostępu do informacji w przestrzeni miejskiej" z wykorzystaniem GPS i GIS, projekt rozwojowy, finansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Prezentację wielopłaszczyznowej problematyki jakości poprzedzono syntetyczną charakterystyką Programu i projektów oraz przybliżeniem idei akceleracji działań. Wskazano możliwe kierunki dalszego rozwoju koncepcji i programu, podkreślając, że w okresie ponad pięciu lat rozwijania koncepcji stworzono podstawy do rozwoju koncepcji na rzecz przyspieszenia podnoszenia poziomu jakości życia osób i społeczeństwa. (abstrakt oryginalny)
EN
In this article are presented the quality aspects included in "Program of Acceleration of Knowledge of Technology, Mathematics and Natural Science in Poland" and in projects from a program including: "Monitoring and forecasting system in Wielkopolska voivodship" of vocational education, finansed from EU awarded by Voivodship Employment Office in Poznan, "Partnership of knowledge and progress", dedicated to promote knowledge, financed from EU, awarded by Ministry of Science and Higher Education, and actually managed by National Centre for Research and Development, "Integrated support system for access to information in urban space" using GPS and GIS, development project, financed by National Centre for Research and Development, The presentation of the quality topic is preceded by the characteristic of the Program and projects and presentation of the activity acceleration idea. The directions of developing the idea and program are indicated. During the five years of developing the idea the strong background was created to develop the idea of accelerating the improvement of life quality of people and society. (original abstract)
Rocznik
Strony
484--501
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Poznańska
Bibliografia
 • Autonomia programowa uczelni. Ramy kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego (2010), praca zbiorowa pod red. E. Chmieleckiej, MNiSW, Warszawa.
 • Goliński M., Szafrański M., Graczyk M., Rosiński-Pusiak M., Miądowicz M. (2009a), Chosen systems of access to information and their influence on formation of the quality of life in urban area, [w:] Health protection and ergonomics for human live quality formation, Publishing House of Poznan University of Technology, Poznań.
 • Goliński M., Szafrański M., Graczyk M., Rosiński-Pusiak M., Miądowicz M. (2009b), A comparison of selected information technologies supporting the access to information in urban area, [w:] The ergonomics and safety in environment of human live, Publishing House of Poznan University of Technology, Poznań.
 • Kolman R. (2002), Jakość życia na co dzień: o umiejętności kształtowania jakości swego życia, Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego, Bydgoszcz.
 • Kolman R. (2009), Kwalitologia. Wiedza o różnych dziedzinach jakości, Wydawnictwo Placet, Warszawa.
 • Kurzweil R. (2005), The Singularity is Near, Viking Penguin.
 • Mantura W. (2002), Jakość życia a marketing przedsiębiorstw, [w:] Inżynieria Jakości'02. Jubileusz 80-lecia urodzin prof. zw. dr. hab. inż. Romualda Kolmana, Wydawnictwo Akademii Morskiej w Gdyni, Gdynia.
 • Mantura W. (2010), Zarys kwalitologii, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań.
 • Mantura W., Bondarowska K., Branowski M., Goliński M., Miądowicz M., Szafrański M. (2010), Rachunkowość zarządcza. Wprowadzenie, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań.
 • Od Europejskich do Krajowych Ram Kwalifikacji (2009), E. Chmielecka (red.), Fundacja Fundusz Współpracy, Warszawa.
 • Program Operacyjny KAPITAŁ LUDZKI. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 (2007), Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 • Sidor-Rządkowska M. (2006), Zarządzanie kompetencjami - teoria i praktyka, cz. I., [w:] Zarządzanie zmianami. Biuletyn POU (wydanie elektroniczne), http://www.wsz-pou.edu.pl/biuletyn/index_test.php?strona=biul_akt20_rzad&nr=20&p=, 2012-06-06
 • Stevenson M. (2011), Co nas czeka? Krótki przewodnik po przyszłości, Carta Blanca, Warszawa.
 • Szafrański M. (2007), Elementy ekonomiki jakości w przedsiębiorstwach, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań.
 • Szafrański M. (2009), Kapitał ludzki w modelu działania ujętym jakościowo, [w:] Inżynieria jakości w przedsiębiorstwach produkcyjnych, usługowych i sektorze publicznym, P. Grudowski, M. Dobrzyński, J. Preihs, P. Waszczur (red.), Wydawnictwo Katedry Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji, Wydział Mechaniczny Politechniki Gdańskiej, Gdańsk.
 • Szafrański M. (2006), Skuteczność działań w systemach zarządzania jakością przedsiębiorstw, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań.
 • Szafrański M. (red.) (2011), Wielkopolski system monitorowania i prognozowania, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań.
 • Szafrański M. (2011a), Wykorzystanie metody QFD w projektowaniu zintegrowanego systemu wspomagania dostępu do informacji w przestrzeni miejskiej, [w:] Drogi dochodzenia do społeczeństwa informacyjnego. Stan obecny, perspektywy rozwoju i ograniczenia, t. II, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 651, Ekonomiczne problemy usług nr 68, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin , s. 755-762.
 • Szafrański M. (2011b), Zarządzanie jakością w procesie projektowania produktu w projektach strukturalnych, [w:] Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Marketing w działalności podmiotów rynkowych, G. Ros, A. Smalec, L. Gracz (red.), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 662, Ekonomiczne Problemy Usług nr 74, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Szafrański M., Bondarowska K., Więcek-Janka E., Goliński M. (2008), Akcelerator Wiedzy Technicznej Politechniki Poznańskiej - innowacja w doskonaleniu jakości kształcenia w zakresie wiedzy technicznej, [w:] TQM stymulatorem innowacyjności, Z. Kłos (red.), Materiały z X konferencji, Boszkowo 23-25 kwietnia 2008 r., Wyd. P.W. KMB DRUK Parkowo 52, Poznań 2008, s. 351-358.
 • Szafrański M., Goliński M., Graczyk M., Rosiński-Pusiak M., Miądowicz M. (2009), Chosen system of Access to information and their influence on formation of the quality of life in urban area, [w:] Chapter 1 - Health protection and ergonomics for human live quality formation, G. Dahlke, A. Górny (red.), Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań.
 • Szafrański M., Grupka K., Goliński M. (2008), Program akceleracji wiedzy technicznej i matematyczno-przyrodniczej w Polsce, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań.
 • Tablica wyników "Unii innowacji" z 2010 r. (2010). http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/files/ius/ius2010-cp_pl.pdf, 2010.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171268163

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.