PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | R. 10, nr 3, cz. 1 | 516--530
Tytuł artykułu

Jakościowy wymiar zarządzania wiedzą - teoria i praktyka

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Quality Dimension of Knowledge Management - Theory and Practice
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W referacie ukazano istotę wiedzy we współczesnym świecie. Wskazano na rosnące znaczenie tego ważnego zasobu niematerialnego w warunkach nowej ekonomii. Pokazano wpływ nowej ekonomii na jakość zarządzania organizacjami. Przedstawiono wybrane problemy od strony teoretycznej i praktycznej. Przedstawiono opinie przedsiębiorstw dotyczące czterech aspektów zarządzania wiedzą tj. funkcjonalnego, procesowego, instrumentalnego i instytucjonalnego oraz wskazano na przesłanki rosnącego zainteresowania się zarządzaniem wiedzą w organizacjach. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper presents the nature and role of knowledge in the new economy. In contemporary global economy intangible assets such as knowledge, intellectual capital and information have become the ultimate resources. The paper addresses the influence the new economy on management practice and new ways organizations are managed and run both on theoretical grounds and in practice. Feedback from enterprises on four aspects of knowledge management: functional, processes, instrumental and institutional aspects is presented. (original abstract)
Rocznik
Strony
516--530
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Bibliografia
 • Armstrong M. (2001), Zarządzania zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Bal-Woźniak T. (2004), Mechanizmy kreacji kapitału intelektualnego odpowiadające potrzebom gospodarki opartej na wiedzy, [w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, Woźniak M.G. (red.), Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów.
 • Błaszczuk A., Brdulak J.J., Guzik M., Pawluczuk A. (2004), Zarządzanie wiedzą w polskich przedsiębiorstwach, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 • Borowiecki R., Romanowska M. (2001), Wstęp, [w:] System informacji strategicznej. Wywiad gospodarczy a konkurencyjność przedsiębiorstwa, Borowiecki R., Romanowska R. (red.), Difin, Warszawa.
 • Davenport T.H., Prusak L.(1998), Working Knowledge: How Organizations Manage What They Know, Harvard Business School Press, Boston, MA.
 • Dziura M. (2007), Transfer technologii w gospodarce światowej: Trendy i implikacje dla konkurencyjności krajów Grupy Wyszehradzkiej, [w:] Potencjał restrukturyzacji w warunkach globalizacji i nowej gospodarki, Borowiecki R., Jaki A. (red.), Uniwersytet Ekonomiczny, Kraków.
 • Fairchild A.M. (2002), Knowledge Management Metrics via a Balanced Scorecard Methodology, [w:] Proceedings of the 35th Annual Hawaii International Conference on System Sciences, IEEE, New York.
 • Fazlagić A. (2000), Społeczeństwo wiedzy, "Problemy Jakości", nr 4.
 • Glińska-Neweś A. (2007), Kulturowe uwarunkowania zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie, TNOIK "Dom Organizatora" Toruń.
 • Gold A., Malhotra H., Segars A.H. (2001), Knowledge management: An organizational capabilities perspective, "Journal of Management Information Systems", vol. 18, no. 1, McGraw-Hill/Irwin, New York.
 • Gregor B. (2002), Globalne społeczeństwo informacyjne a nowa gospodarka, [w:] Zarządzanie przyszłością przedsiębiorstwa, Skrzypek E. (red.), UMCS, Lublin.
 • Grudzewski W.M., Hejduk I.K. (2004), Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwach, Difin, Warszawa.
 • Grudzewski W.M., Hejduk I.K. (2007), Systemy zarządzania wiedzą - nowy paradygmat czy wyzwanie, [w:] Przedsiębiorstwo przyszłości- fikcja czy rzeczywistość, Hejduk I. (red.), Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ, Warszawa.
 • Jaki A. (2007), Globalizacja i nowa gospodarka - nowe wyzwanie dla funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw, [w:] Potencjał restrukturyzacji w warunkach globalizacji i nowej gospodarki, Borowiecki R., Jaki A. (red.), Uniwersytet Ekonomiczny, Kraków.
 • Knosala R.(2004), Komputerowo zintegrowane zarządzanie, WNT Warszawa.
 • Kotowicz-Jawor J. (2009), Polskie przedsiębiorstwa na drodze do GOW, [w:] GOW - wyzwanie dla Polski, Kotowicz-Jawor J. (red.), PTE Warszawa.
 • Kowalczyk A., Nogalski A. (2007), Zarządzanie wiedzą, koncepcje i narzędzia, Difin, Warszawa.
 • Kwiatkowski S. (2000), Przedsiębiorczość intelektualna, PWN Warszawa.
 • Mikuła B. (2007), Od strategicznego do operacyjnego zarządzania wiedzą, [w:] Zarządzanie wiedzą. Wybrane problemy, Leja K., Szuwarzyński A. (red.), Wyd. Katedra Zarządzania Wiedzą i Informacją, Politechnika Gdańska, Gdańsk.
 • Mikuła B, Pietruszka-Ortyl A, Potocki A.(2002), Zarządzanie przedsiębiorstwem XXXI wieku. Wybrane koncepcje i metody, Difin Warszawa 2002.
 • Murray P. Myers A. (1997), The Facts about Knowledge, Information strategy - special report.
 • Probst G., Raub S., Romhardt K. (2002), Zarządzanie wiedzą w organizacji, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Rowley J. (2000), From learning organization to knowledge entrepreneur, "Journal of Knowledge Management", vol. 4, iss. 1, McGraw-Hill/Irwin, New York.
 • Skrzypek E. (2004), Zamojskie Studia i Materiały, Wiedza i kapitał intelektualny jako źródło sukcesu przedsiębiorstwa, [w:] Ćwika W., Szymański Z. Ired.), Wyd. Centrum Badawczo-Szkoleniowe, Zamość.
 • Skrzypek E. (2011), Gospodarka oparta na wiedzy i jej wyznaczniki, [w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Społeczeństwo informacyjno-regionalne aspekty rozwoju, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów.
 • Spek R., Carter G. (2003), A survey on good practices in knowledge management in European companies, [w:] Knowledge Management, Concepts and practices, Mertins K., Heising P., Vorbeck J. (red.), Springer, Berlin.
 • Tapscot D. (1998), Gospodarka cyfrowa. Nadzieje i niepokoje ery świadomości systemowej, Wydawnictwo Business Press, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171268171

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.