PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 165 Aktywność organizacji pozarządowych jako interesariuszy polityki transportowej | 103--110
Tytuł artykułu

Organizatorzy publicznego transportu zbiorowego jako podmioty non profit. Studium strategii organizacji pozarządowej na rynku komunikacji miejskiej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Public Transport Organisers as Non-Profit Subjects. Case Study of a Non-Government Organisation Strategy in the Urban Collective Transport Market
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Organizacje pozarządowe stanowią tzw. trzeci sektor gospodarki. Są to podmioty działające z własnej inicjatywy na rzecz wybranego interesu publicznego, nie dla osiągnięcia zysku. Angażując się często w rozwiązywanie trudnych problemów społecznych, wpisują się tym w szeroki kontekst procesu prywatyzacji zadań publicznych. Celem artykułu jest ukazanie, iż czynności organizacyjne w komunikacji miejskiej mogą - w określonych obszarach - stać się przedmiotem działalności organizacji pozarządowych. Przedstawione w artykule wnioski przygotowano w oparciu o rozważania teoretyczne na podstawie studiów literatury oraz odnośnego ustawodawstwa z zakresu problematyki publicznego transportu zbiorowego i zasad funkcjonowania organizacji pozarządowych. (fragment tekstu)
EN
The complexity of collective public transport processes has caused the legislators of EU countries to create permanent regulations concerning the functioning of both organisers and operators of these services. Due to the fact that the organisation of public transport generally lays in the hands of either a local government unit or the minister of transport, a legal person which shall execute the operational tasks of public transport should be appointed. A management board, either in the form of budgetary unit or individual department, usually takes care of the organisation of urban public transport. Local government units are as a matter of fact non-profit organisations which function within the framework of committed budget. This rule also applies to local organisations, which work towards communities. Therefore, a cognitive problem arises - could non-government organisations carry out certain special tasks of local collective public transport and if so, to what extent and how specialised would they have to be. This issue has a significant applicatory value of the possible provision of conditional guidelines of functioning. Those, in turn, could contribute to a strategy for a diversification of roles of public life organisers precisely through the activity of NGOs. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Gdański
Bibliografia
 • Gospodarowanie komunikacji miejskiej. Red. O. Wyszomirski. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2002.
 • Grzelec K.: Funkcjonowanie transportu miejskiego w warunkach gospodarki regulowanej. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2011.
 • Herbst J., Przewłocka J.: Podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych. Raport z badania 2010. Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa 2011.
 • Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego.
 • Strategia wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego na lata 2009-2015. Załącznik do uchwały nr 240/2008 Rady Ministrów z 4 listopada 2008 r.
 • Transport miejski. Ekonomika i organizacja. Red. O. Wyszomirski. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2008.
 • Tomanek R.: Organizacje pozarządowe w kształtowaniu polityki transportowej. "ITS Przegląd: Inteligentne Systemy Transportowe", październik 2012.
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 2004 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Dz. U. z 2003 r., nr 96, poz. 873.
 • Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym. Dz. U. z 2011 r., nr 5, poz. 13.
 • Wyszomirski O.: Planowanie transportu miejskiego jako instrument kształtowania jego rozwoju. W: Funkcjonowanie i rozwój transportu. Red. W. Rydzkowski. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego, Ekonomika Transportu Lądowego nr 41. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2011.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171268245

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.