PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 291 Starzenie się ludności - między demografią a polityką społeczną | 107--124
Tytuł artykułu

Wsparcie aktywności zawodowej osób w niemobilnym wieku produkcyjnym w województwie łódzkim

Warianty tytułu
Support Employment of Parsons the Immobile Age in Province Łódzkie
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Starzenie się społeczeństw stanowi jeden z najpoważniejszych problemów, przed jakimi staje współczesna Europa. Polska należy do krajów stosunkowo młodych demograficznie, jednak w perspektywie dwudziestoletniej sytuacja w tym zakresie ulegnie znacznemu pogorszeniu. Problemy te zarysują się szczególnie wyraźnie w województwie łódzkim, w którym już obecnie udział osób w wieku poprodukcyjnym jest bardzo wysoki, a osoby w niemobilnym wieku produkcyjnym charakteryzują się niską aktywnością zawodową. Wymaga to szerszego wdrożenia polityki wsparcia dostosowanego do potrzeb osób w wieku 45+. Działania w tym zakresie prowadzone są w województwie łódzkim zwłaszcza w nowej perspektywie finansowej 2007-2013. Wychodzą one naprzeciw założeniom Programu Solidarność Pokoleń. Działania dla zwiększenia aktywności zawodowej osób w wieku 50+". Celem niniejszej pracy jest ocena podejmowanych w województwie łódzkim działań adresowanych do osób w wieku 45+ (zwłaszcza w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, a także środków krajowych). Wykorzystano wyniki badań przeprowadzonych w ramach projektu "Wyrównywanie szans na rynku pracy dla osób 50+", realizowanego przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich i Uniwersytet Łódzki. (abstrakt oryginalny)
EN
Ageing of societies is one of the most serious problems facing modern Europe. Poland belongs to countries relatively young demographically, however in the twenty-year perspective the situation in this area will undergo the significant deterioration. These problems will be particularly outlined in the voivodeship of Lodz, where at present/already the share of people at retirement age is very high and persons in the immobile working age are characterized by low economic activity. This/Such a situation requires a wider/broader implementation of support policy adapted to the needs of people aged 45+. Activities in this field are conducted/carried out in the region of Lodz especially in the new financial perspective 2007-2013. This action is trying to meet the assumptions of the Program "Solidarity across Generation. Measures aiming at increasing the economic activity of people aged 50+". The purpose of this study is the assessment/evaluation of activities addressed to people 45+ which are undertaken in the voivodeship of Lodz (especially within the confines of the European Social Fund assets as well as /and national resources). In this work were used the results of the study carried out in the project "Equalising Opportunities on the Labour Market for people aged 50+", conducted by the Human Resource Development Centre and University of Lodz. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • GUS (Główny Urząd Statystyczny), 2003, NSP'2002, Ludność. Stan i struktura demograficznospołeczna, ZWS GUS, Warszawa, 293 s.
 • GUS (Główny Urząd Statystyczny), 2012, Wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011. Podstawowe informacje o sytuacji demograficzno-społecznej ludności Polski oraz zasobach mieszkaniowych, ZWS GUS, Warszawa, 30 s.
 • GUS (Główny Urząd Statystyczny), 2012, Bank Danych Lokalnych, dane dostępne na stronie internetowej www.stat.gov.pl w dniu 13.02.2012 r.
 • MPiPS (Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej), 2012, dane dostępne na stronie internetowej www.psz.praca.gov.pl w dniu 13.11.2012
 • Kołodziejczyk-Olczak I., 2011, Finansowanie inicjatyw związanych z aktywnością osób w wieku 50+/45+ w Polsce w ramach projektów międzynarodowych, [w:] Urbaniak B., Wiktorowicz J., Raport z analizy programów skierowanych do osób 50+ zrealizowanych w Polsce w latach 2004-2009, UŁ, CRZL, Łódź, s. 145-161.
 • Kornecki J., 2011, Fundusz Inicjatyw Obywatelskich i jego rola w wyrównywaniu szans na rynku pracy osób w wieku 50+/45+, [w:] Urbaniak B., Wiktorowicz J., Raport z analizy programów skierowanych do osób 50+ zrealizowanych w Polsce w latach 2004-2009, UŁ, CRZL, Łódź, s. 85-95.
 • Lisowska R., 2011, Program Operacyjny Kapitał Ludzki i jego rola w aktywizacji zawodowej osób w wieku 50+/45+ [w:] Urbaniak B., Wiktorowicz J. (red.), Raport z analizy programów skierowanych do osób 50+ zrealizowanych w Polsce w latach 2004-2009, UŁ, CRZL, Łódź, 229 s. 119-142.
 • Plany Działania na rok 2010 (i 2011) dla Priorytetu VI, VII, VIII i IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Załączniki do uchwały Zarządu Województwa Łódzkiego)
 • Przywojska J., 2011, Planowane działania, zadania i narzędzia w zakresie aktywizacji osób 50+/45+ zawarte w regionalnych planach działań na rzecz zatrudnienia w okresie 2005-2009 (Załącznik nr 5), [w:] Urbaniak B., Wiktorowicz J., Raport z analizy programów skierowanych do osób 50+ zrealizowanych w Polsce w latach 2004-2009, UŁ, CRZL, Łódź, 35 s.
 • Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia w województwie łódzkim w 2010 r. (i 2011), Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi
 • Strategia rozwoju województwa łódzkiego na lata 2007-2020, Łódź, styczeń 2006
 • Wiktorowicz J., 2011, Rola środków pomocowych Unii Europejskiej na lata 2004-2006 w aktywizacji zawodowej osób w wieku 50+/45+ w Polsce, [w:] Urbaniak B., Wiktorowicz J., Raport z analizy programów skierowanych do osób 50+ zrealizowanych w Polsce w latach 2004-2009, UŁ, CRZL, Łódź, s. 97-115.
 • http://www.pokl.wup.lodz.pl
 • http://www.pokl.lodzkie.pl
 • http://www.zarzadzaniewiekiem.com.pl
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171268361

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.