PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 298 Budowa gospodarki opartej na wiedzy w Polsce - modele i doświadczenia | 138--144
Tytuł artykułu

Rynek pracy w Unii Europejskiej jako element gospodarki opartej na wiedzy

Autorzy
Warianty tytułu
Labor Market in the European Union as an Element of Knowledge Based Economy
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W opracowaniu przedstawiono cechy rynku pracy w gospodarce opartej na wiedzy. Przeprowadzono analizę związku poziomu innowacyjności gospodarek w wybranych krajach, głównie Unii Europejskiej, i zmian na rynkach pracy określanych poziomem stopy bezrobocia i stopy zatrudnienia. Szczególną uwagę zwrócono na problem bezrobocia strukturalnego jako efektu postępu technicznego. Omówiono też działania na rzecz poprawy sytuacji na rynku pracy w warunkach zmieniającego się otoczenia realizowane przez Unię Europejską w oparciu o założenia strategii lizbońskiej i zamierzone w strategii Europa 2020.(abstrakt oryginalny)
EN
The paper presents feature of labor market in knowledge based economy. There was conducted the analysis of relation between the level of innovation in economy for selected countries especially from the European Union, and the changes on labor market which are determined by the level of unemployment and employment rate. Special attention was put on structural unemployment problem which is treated as an effect of technological progress. The paper discusses also actions to improve a situation on the labor market in changing environment conditions, taken by the European Union based on assumptions of the Lisbon Strategy and planed in the Europe 2020 Strategy.(original abstract)
Twórcy
 • Politechnika Wrocławska
Bibliografia
 • Borkowska S. (red.), Rynek pracy wobec integracji z Unią Europejską, IPiPS, Warszawa 2002.
 • Dybała A., Bezrobocie w Polsce w latach 1992-2003. Uwarunkowania i możliwości jego ograniczenia, [w:] S. Lis (red.), Gospodarka Polski na początku XXI wieku. Innowacyjność i konkurencyjność, AE w Krakowie, Kraków 2007.
 • Jasiński A., Innowacje i transfer techniki w procesie transformacji, Difin, Warszawa 2006.
 • Kwiatkowski E., Integracja z Unią Europejską a rynek pracy w Polsce, "Gospodarka Narodowa" 2004, nr 4.
 • Lewis W., Potęga wydajności, CeDeWu, Warszawa 2005.
 • Mokrogulski M., Zasoby i ich produktywność, [w:] M. Weresa (red.), Polska. Raport o konkurencyjności 2008, SGH, Warszawa 2008.
 • Parienty A., Progres techniques, flexibilitė et Croissance, "Alternatives Economiques" 2004, nr 221.
 • Pawlas J., Stan polskiej gospodarki na tle pozostałych krajów unii Europejskiej w kontekście strategii "Europa 2020", [w:] J. Czech-Rogosz, J. Pietrucha, R. Żelazny (red.), Wybrane aspekty przemian strukturalnych, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2011.
 • Węgrzyn G., Innowacyjność gospodarki Unii Europejskiej a sytuacja na rynku pracy, [w:] E. Pancer- -Cybulska (red.), Spójność społeczna, gospodarcza i terytorialna w polityce Unii Europejskiej, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław 2008.
 • Woirol G., The technological unemployment and structural unemployment debat es, Greenwood Press, Westport, Connecticut, London 1996, [w:] E. Pancer-Cybulska (red.), Spójność społeczna, gospodarcza i terytorialna w polityce Unii Europejskiej, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław 2008.
 • Wysokińska Z., Witkowska J., Integracja europejska. Dostosowania w Polsce w dziedzinie polityki, PWE, Warszawa 2004.
 • Zielińska-Głębocka A. (red.), Potencjał konkurencyjny polskiego przemysłu w warunkach integracji europejskiej, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2003.
 • Zięba S., Mazurkiewicz E. (red.), Polityka gospodarcza Polski po akcesji do Unii Europejskiej, ALMA MER, Warszawa 2007.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171268367

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.