PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 911 Problemy społeczne, polityczne i prawne | 5--20
Tytuł artykułu

Odpady medyczne w świetle aktualnie obowiązujących regulacji prawnych

Warianty tytułu
Medical Waste in the Light of Current Legal Regulations
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Odpady medyczne mogą stanowić jedno z najpoważniejszych zagrożeń dla zdrowia i życia ludzi, m.in. z uwagi na zagrożenie infekcyjne (bakterie, wirusy), obecność niebezpiecznych substancji chemicznych czy kultur mikrobiologicznych. Utylizacja odpadów medycznych jest problematyczna. Stosuje się w stosunku do nich odrębny reżim prawny, szczególna jest również pozycja i obowiązki podmiotów odpowiedzialnych za gospodarowanie nimi. W opracowaniu skupiono się na definicji odpadów medycznych oraz wskazano najważniejsze problemy związane z odpadami medycznymi i ich gospodarowaniem w ujęciu aktualnie obowiązujących przepisów prawnych. Odwołano się również do statystyk związanych z kontrolą gospodarowania odpadami medycznymi w Polsce. (abstrakt oryginalny)
EN
Medical waste can be one of the most serious threats to human life and health, especially due to the risk of infections (bacteria and viruses), the presence of hazardous chemicals, and microbiological cultures. Recycling and disposing of this waste is problematic, and is subject to a separate set of laws. The position and responsibilities of those responsible for the management of medical waste are also unique. The study focuses on the definition of medical waste (excluding veterinary waste). It shows the most important problems in this area and how it should be managed given the current legal regulations. Statistics and issues related to the control of medical waste management in Poland are cited.
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Dyrektywa Rady 91/689/EWG z dnia 12 grudnia 1991 r. w sprawie odpadów niebezpiecznych, Dz.Urz. UE, L 226, 6.09.2000.
 • Gierek A. [2006], Odpady medyczne i weterynaryjne, http://zb.eco.pl/article/odpady-medyczne-i-weterynaryjne-a474l1 (dostęp: 10.12.2012).
 • Giroult E., Prüss-Üstün A. [1999], Safe Management of Wastes from Health-care Activities, WHO, Geneva.
 • Konwencja bazylejska o kontroli transgranicznego przemieszczania i usuwania odpadów niebezpiecznych, sporządzona w Bazylei dnia 22 marca 1989 r., Dz.U. z 1995 r., nr 19, poz. 88.
 • NIK negatywnie ocenia system gospodarki odpadami medycznymi [2008], http://wiadomosci.ekologia.pl/ srodowisko/NIK-negatywnie-ocenia-system-gospodarki-odpadami-medycznymi,1852.html (dostęp: 15.03.2013).
 • NIK: Szpitale źle gospodarują odpadami medycznymi [2008], http://www.mp.pl/kurier/index.php?aid= 37440&_tc=300E53FE266B4954B55AACC824414DB7 (dostęp: 15.03.2013).
 • Odpady medyczne. Obowiązkowe instrukcje i procedury postępowania [2008], red. K. Brońska, Forum, Poznań.
 • Odpowiedź sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia - z upoważnienia prezesa Rady Ministrów - na interpelację nr 2886 w sprawie właściwego postępowania z odpadami medycznymi [2008], http://orka2.sejm.gov.pl/IZ6.nsf/main/767023BD (dostęp: 25.03.2013).
 • Plan Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego [2012], http://www.malopolskie.pl/Pliki/ 2012/PGOWM.pdf (dostęp: 29.03.3013).
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów, Dz.U., nr 112, poz. 1206.
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie dopuszczalnych sposobów i warunków unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych, Dz.U. z 2003 r., nr 8, poz. 104.
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie rodzajów odpadów medycznych i weterynaryjnych, których poddawanie odzyskowi jest zakazane, Dz.U. z 2003 r., nr 8, poz. 103.
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie szczególnego sposobu postępowania z odpadami medycznymi, Dz.U., nr 139, poz. 940.
 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. Komentarz [2002], red. J. Jerzmański et al., Centrum Prawa Ekologicznego, Wrocław.
 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, Dz.U., nr 62, poz. 628.
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, Dz.U. z 2013 r., poz. 21.
 • WHO Fact Sheet No. 281 "Health-care waste management. To reduce the burden of disease, health-care waste needs sound management, including alternatives to incineration" [2004], http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs281/en/index.html (dostęp: 18.03.2013).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171268477

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.