PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 1 | 123--134
Tytuł artykułu

Ogłoszenie jako reklama na przykładzie węgierskich internetowych ofert pracy

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Announcement as an Advertisement on the Example of Hungarian Internet Job Offers
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Współcześnie reklama jest zjawiskiem niemal wszechobecnym. Rozwój Internetu poszerzył wachlarz możliwości jej występowania. Niniejszy artykuł ma na celu wykazać, że oferty pracy dostępne online, tak bardzo upodabniają się do reklamy, że można je z nią utożsamiać. Chodzi nie tylko o podobieństwa formalne, w postaci użytych środków perswazji językowej i pozajęzykowej, lecz także zbieżność celów przyświecających reklamie i badanym ogłoszeniom, tj. zachęcanie do podjęcia konkretnego działania, wzbudzenie zainteresowania marką i budowanie pozytywnych z nią skojarzeń. Artykuł powstał w oparciu o zbiór ogłoszeń zamieszczonych na przestrzeni trzech tygodni z przełomu maja i czerwca 2013 na stronach węgierskojęzycznego serwisu poświęconego szukaniu zatrudnienia. Spośród zebranych ofert (1801), niewiele ponad dwie trzecie zredagowano w języku węgierskim (1211 ogłoszeń). Większość ofert obcojęzycznych była po angielsku (590). Nie wzięto ich pod uwagę w analizie oprócz ostatniej jej części, poświęconej wizualnej stronie ogłoszeń. Prawie dwie trzecie wszystkich ofert (1119) zostało zamieszczonych przez firmy rekrutacyjne. Wszystkie tłumaczenia wykonała autorka. (abstrakt oryginalny)
EN
Nowadays the advertisements are almost ubiquitous. Developement of the Internet opened way for new possibilities in advertising. In this article I tried to show that the online job offers are virtually commercials. It is visibile not only in applied linguistic and supralinguistic ways of persuasion but also in the identical goals of both the advertisements and the featured announcement, i.e. encouraging the readers to take specific actions, making the brand more popular and creating its positive image. The article was written on a basis of 1801 announcements published within three weeks at the turn of May and June 2013 on one of the Hungarian recruitment sites. Slightly over two-thirds of all the material was in Hungarian (1211 items). Most of the foreign language offers (590) was in English and I analyse them only in the paragraph about the advertisements' visual side. Almost two-thirds (1119) of all of the offers were published by HR companies. The translations are all of my authorship. (original abstract)
Słowa kluczowe
Rocznik
Numer
Strony
123--134
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Warszawski, student
Bibliografia
 • Abrahams A.S., Coupeyb E., Zhonga E.X., Barkhic R., Manasantivongsd P.S. (2013). Audience targeting by B-to-B advertisement classification: A neural network approach. Expert Systems with Applications, 40(8), 2777-2791.
 • Bralczyk J. (1994). Reklama - perswazja informacji. W: E. Kisielewska (red.), Sztuka reklamy. Warszawa: Biuro Reklamy.
 • Bralczyk J. (2004). Język na sprzedaż. Gdańsk: Gdańskie Wydawinctwo Psychologiczne.
 • Gołka M. (1994). Świat reklamy. Puszczykowo: Agencja Badawczo-Promocyjna Artia.
 • Gregory C.K., Meade A.W., Foster Thompson A. (2013). Understanding internet recruitment via signaling theory and the elaboration likelihood model. Computers in Human Behavior, 29(5), 1949-1959.
 • Grzegorczykowa R. (1990). Wprowadzenie do semantyki językoznawczej. Warszawa: PWN.
 • Hodes B.S. (1982). The principles and practice of recruitment advertising: a guide for personnel professionals. New York: Frederick Fell Publishers Inc.
 • Jobline.hu (b.d.). Pobrano z: https://jobline.hu/.
 • Lewiński P.H. (1999). Retoryka reklamy. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Lubań W. (2006). Język w komunikacji, w perswazji i w reklamie. Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu.
 • Ngai E.W.T. (2003). Selection of web sites for online advertising using AHP. Information and Management, 40, 233-242.
 • Pałka P. (2006). Perswazja w dyskursie handlowym - wpływ obcych wzorów. W: K. Ożóg i E. Oronowicz-Kida (red.), Przemiany języka na tle przemian współczesnej kultury. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 • Rácz E., Takács E. (2011). Kis magyar nyelvtan. Borsodi Nyomda: AKKORD.
 • Rybiński K. (2007). Globalizacja w trzech odsłonach. Część 1. Outsourcing, offshoring i networking jako przyczyny pojawienia się "homo sapiens globalus" w XXI wieku. Pobrano z: http://www.rybinski.eu/wp-content/uploads/offshoring_061027.pdf.
 • Rynes S. (1991). Recruitment, job choice, and post hire consequences: A call for new research directions. W: M. Dunnettem, L. Hough (red.), Handbook of industrial and organizational psychology, wyd. II, (399-444). Palo Alto, California: Consulting Psychologists' Press.
 • Skowronek K. (2001). Reklama. Studium pragmalingwistyczne. Kraków: Rabid.
 • Stokes R. (2008). eMarketing: The Essential Guide to Online Marketing. Quirk eMarketing (Pty) Ltd.
 • Szczęsna E. (2003). Poetyka reklamy. Warszawa: PWN.
 • Wołk M. (2001). Ogłoszenie czy reklama? Problem definiowania pojęcia 'ogłoszenie'. Prace Językoznawcze Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 3, 149-166.
 • Zusman R.R., Landis R.S. (2002). Applicant preferences for Web-based versus traditional job postings. Computers in Human Behavior, 18(3), 285-296.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171268521

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.