PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 17 | 37--63
Tytuł artykułu

Związki jurysprudencji z innymi nurtami jurysprudencji

Autorzy
Warianty tytułu
Connections of Biojurisprudence with Other Currents of Jurisprudence
Języki publikacji
EN
Abstrakty
W sporze o nazwę - obejmującą zarówno teoretyczne, jak i praktyczne strony prawa - konkurują ze sobą przede wszystkim cztery nazwy: "filozofia prawa", "teoria prawa", "prawoznawstwo" i "jurysprudencja". Nazwy te w kontekście rozważania życia jako prewartości i prenormy są jednak mniej odpowiednie niż nazwa "biojurysprudencja". Gdy te inne nurty utrwaliły już swoją obecność w myśli i praktyce prawniczej, biojurysprudencja dopiero do tego zmierza. Zarówno wspomniane cztery nurty myśli prawnej, jak i biojurysprudencja mają własną ontologię, epistemologię, aksjologię i metodologię. Biorąc pod uwagę naturalny rytm życia, szczególnie życia człowieka, w biojurysprudencji wyodrębniłem trzy jej segmenty: biojusgenezę, biojusterapię i biojustanatologię. Poza tradycyjnymi nurtami myśli prawnej, jurysprudencja prawa natury jest najbliższa założeniom biojurysprudencji. W odróżnieniu od prawa natury, jurysprudencja pozytywizmu prawnego jest tylko częściowo przydatna biojurysprudencji. Metodologia biojurysprudencji posługuje się różnymi metodami przydatnymi poznawaniu, tworzeniu, interpretowaniu i stosowaniu prawa - bioprawa. Założenia jurysprudencji realizmu prawnego mają duże znaczenie dla biojurysprudencji, szczególnie pojmowania życia jednostki ludzkiej i życia społecznego różnych grup ludzkich. Biojurysprudencja, uwzględniając potrzeby XXI wieku, kładzie podwaliny myślowe dla prawa tego wieku - bioprawa. (abstrakt oryginalny)
Rocznik
Tom
17
Strony
37--63
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Bibliografia
 • Arnio A., The Rational as Reasonable. Treatise on Legal Justification, Dordrecht-Boston-Lancaster-Tokyo 1987.
 • Bocheński J.M., Współczesne metody myślenia. Podręcznik mądrości tego świata, Cracow 1992.
 • Dolgin J.L., Shepherd D., Bioethics and Law, Aspen Publishers 2005.
 • Dutkiewicz P., Problem aksjologicznych podstaw prawa we współczesnej polskiej filozofii i teorii prawa, Cracow 1996.
 • Dworkin R., Biorąc prawa poważnie [translated from Taking Rights Seriously], Warsaw 1998.
 • Guastini R., A Sceptical View on Legal Interpretation. Analisi et Diritto, Roma 2005.
 • Hall J., Foundations of Jurisprudence, Indianapolis, Kansas City, New York 1973, especially Chapter Six Towards An Integrative Jurisprudence. A special issue of the "Hastings Law Journal" 1981, vol. 32, no. 6.
 • Hart H.L.A., Pojęcie prawa [translated from The Concept of Law], Warsaw 1998.
 • Heck P., Begriffsbildung und Interessenjurisprudenz, Tübingen 1932, p. 4.
 • Hexy R., Theorie der juristischen Argumentation, Frankfurt am Main 1991.
 • Himma K.E., Legal Positivism, [in:] IVR Encyclopedia of Jurisprudence, Legal Theory and Philosophy, 2005 www.IVR-enc.info.
 • Hutcheson J.C., Judgment Intuitive, Chicago 1938, p. 21.
 • Jankowski H., Prawo i moralność, Warsaw 1968.
 • Juha-Pekko Rentto., Biojurisprudence? A Comment to Professor Tokarczyk, "Recent Developments and State Practice", Helsinki 1999.
 • Kelsen H., Reine Rechtslehre, Wien 1960, p. 208 .
 • Klebbers J., Biojurisprudence?, "Religion, and Human Rights. An International Journal", Helsinki 1999, no. 20.
 • Llewellyn K., Brumble Bush, New York 1969, p. 12.
 • Menikoff J., Law and Bioethics: An Introduction, Georgetown University Press 2002.
 • Peczenik A., Płaszczyzny badania prawa, "Państwo i Prawo" 1968.
 • Perelman Ch., Logika prawnicza. Nowa retoryka (translated from Logique juridique. Nouvelle Rhetorique, 1970), Warsaw 1989.
 • Petrażycki L., Teoria państwa i prawa, vol. I, Warsaw 1959-1960, p. 72.
 • Pietrzykowski T., Etyczne problemy prawa, Katowice 2005, p. 35.
 • Posner R., Economic Analysis of Law, 4th ed., New York 2003.
 • Seidler G.L., Doktryny prawne imperializmu, Lublin 1959, p. 179.
 • Siemianowski A., Człowiek a świat wartości, Gniezno 1993.
 • Śmiałowski J., Pojęcie i analiza sankcji prawnej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego" 1962, fasc. 9.
 • Spielman B.J., Bioethics in Law, Totowa-New Jersey 2007.
 • Stelmach J., Brożek B., Załuski W., Dziesięć wykładów o ekonomii prawa, Warsaw 2007.
 • Stelmach J., Sarkowicz R., Filozofia prawa XIX i XX wieku, Cracow 1998.
 • Stelmach J., Współczesna filozofia interpretacji prawniczej, Cracow 1999, p. 31.
 • Stróżewski W., Ontologia, Cracow 2004.
 • Sztumski J., Wstęp do metod i technik badań społecznych, Katowice 1994.
 • The Encyclopedia of Bioethics, edited by S.G. Post, vol. I-V, 3rd ed., New York 2004.
 • Tokarczy R., Tezy i hipotezy o przedmiocie biojurysprudencji i bioprawa (Theses and Hypotheses on the Subject Matter of Biojurisprudence and Biolaw), [in:] Zmiany społeczne a zmiany w prawie. Aksjologia, konstytucja, integracja europejska, (ed.) L. Leszczyński, Wyd. UMCS Lublin 1999.
 • Tokarczyk R., Biojurisprudence - le noveau courant de la jurisprudence, [in:] Konstytucyjny ustrój państwa. Księga Jubileuszowa Profesora W. Skrzydło, Wyd. UMCS Lublin 2000.
 • Tokarczyk R., Biojurisprudence: New Current in Jurisprudence, "Lo Staniero" 1997, May.
 • Tokarczyk R., Biojurisprudence: New Current in Jurisprudence, "The Finnish Yearbook of International Law" 1997.
 • Tokarczyk R., Biojurisprudence: New Current in Jurisprudence, "Acta Juridica Hungarica" 1995/1996, 37, no. 1-2.
 • Tokarczyk R., Biojurisprudenz. Eine Richtung der Jurisprudenz - Grundriss der Problematik, [in:] Jan C. Joerden (Hrsg.): Der Mensch und seine Behandlung in der Medizin. Bloss ein Mittel zum Zweck? Springer Verlag, Berlin, Heidelberg, New York 1999.
 • Tokarczyk R., Biojurysprudencja - nowy nurt jurysprudencji, "Nauka" 1996, no. 2.
 • Tokarczyk R., Biojurysprudencja eksponentem życia w jurysprudencji, [in:] Filozofia. Dialog. Uniwersalizm. Księga dedykowana Profesorowi Januszowi Kuczyńskiemu, (ed.) J. L. Krakowiak, W. Lorenc, A. Miś, Warsaw 2001.
 • Tokarczyk R., Biojurysprudencja i bioprawo odpowiedzią na potrzeby ochrony życia w XXI wieku, "Doctrina" 2004, no. 1.
 • Tokarczyk R., Biojurysprudencja. Nowy nurt jurysprudencji, Lublin 1997 (text in Polish, Russian, French, German and English).
 • Tokarczyk R., Filozofia prawa, 10th ed., Warsaw 2009, p. 38.
 • Tokarczyk R., Global Meaning of Values and Norms of Biojurisprudence, [in:] Values and Norms in the Age of Globalization, (ed.). Ewa Czernicka-Schuppe - "Dia-Logos", Bd./Vol. 9, Peter Lang, Frankfurt am Main-Berlin-Bern-Bruxelles-New York-Oxford-Wien 2006, p. 397.
 • Tokarczyk R., Jednostronność ekonomicznej analizy prawa, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 2007, no. 4.
 • Tokarczyk R., Komparatystyka prawnicza, 9th ed., Warsaw 2009.
 • Tokarczyk R., O potrzebie rozwijania nowej jurysprudencji, "Kwartalnik Historii Nauki i Techniki" 2002, 47, no. 1.
 • Tokarczyk R., Prawa narodzin, życia i śmierci. Podstawy biojurisprudencji, 8th ed., Cracow 2006.
 • Tokarczyk R., Prawa wierne naturze. Krytyka doktryny Lona Louvois Fullera, Lublin 1980, p. 130.
 • Tokarczyk R., Prawo do życia i jakość życia jako fundamenty biojurysprudencji, [in:] Prawo do życia a jakość życia w wielokulturowej Europie, (eds.) B. Sitek, G. Dammacco, M. Sitek, J. J. Szczerbowski, Olsztyn-Bari, Poland-Italy 2007, vol. I.
 • Tokarczyk R., Prawoznawstwo integracyjne Jerome Halla, "Studia Nauk Politycznych" 1983, no. 4.
 • Tokarczyk R., The Subject Matter of Biojurisprudence and Biolaw, "Dialogue and Universalism" 2000, vol. 10, no 7-8.
 • Tokarczyk R., Współczesne kultury prawne, 8th ed., Warsaw 2010, p. 60.
 • Tokarczyk R., Współczesne kultury prawne, 9th ed., Warsaw 2008.
 • Tokarczyk R.., Biojurysprudencja-nowoje naprawlienije jurysprudencji, [in:] Pravo i sovremennost, Minsk 1998.
 • Tokarczyk R.A., Biojurisprudence. Foundations of Law for the Twenty-First Century, Lublin 2008.
 • Tokarczyk R.A., Biojurysprudencja. Nowy nurt jurysprudencji, [in:] Badania zmian i relacji międzykulturowych w Europie oraz jej pograniczach, (ed.) K. J. Brozi, Lublin 1997.
 • Tokarczyk R.A., Biojurysprudencja. Nowy nurt jurysprudencji, [in:] "Annales UMCS", Sectio G, vol. XLIII, 1996.
 • Wagner W.J., Remarks on Roman Tokarczyk's Article "The Subject Matter of Biojurisprudence and Biolaw", "Dialogue and Universalism, 2000, vol. 10, no. 7-8.
 • Woleński J., Epistemologia, vol. 1-2, Cracow 2000-2001.
 • Woleński J., Z zagadnień analitycznej filozofii prawa, Cracow 1980, p. 44.
 • Wolf E., Das Problem der Naturrechtslehre. Versuch einer Orientierung, Karlsruhe 1959.
 • Wróblewski J., Problem ontologicznej złożoności prawa, [in:] K. Opałek, J. Wróblewski, Prawo. Metodologia. Filozofia. Teoria prawa, Warsaw 1991.
 • Ziembiński Z., Metodologiczne podstawy prawoznawstwa, Warsaw 1974.
 • Ziembiński Z., Wstęp do aksjologii dla prawników, Warsaw 1990.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171268743

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.