PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 17 | 89--102
Tytuł artykułu

Katolicka nauka społeczna - doktryna per se czy per participationem?

Warianty tytułu
Catholic Social Science - the Doctrine Per Se or Per Participationem?
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest przedstawienie zagadnień metodologicznych doktryny Kościoła katolickiego. Autor zwraca uwagę na konieczność rozróżnienia terminów "katolicka nauka społeczna" oraz "społeczne nauczanie Kościoła" oraz wytyczenia granic obszaru badań oraz metod badawczych katolickiej nauki społecznej.
EN
The aim of the article is to present methodological issues of the Catholic Church doctrine and take an attitude towards them. The author points out the necessity of making distinction between such notices like the Catholic social science and the Catholic social teaching. The article refers to disputable issue connected with the defining fundamental notices of the Catholic doctrine. It also deals with a matter of marking out boundaries of research area and research methods for the Catholic social science. The article presents the genesis and evolution of the Catholic doctrine under influence of cultural transformation taking place in the contemporary world. That allows to answer a question about a status of the Church doctrine - is it the doctrine per se or per participationem. (original abstract)
Rocznik
Tom
17
Strony
89--102
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Bibliografia
 • Balter L., Nieomylność encyklik papieskich. Studium teologiczno-historyczne, Warszawa 1975.
 • Beach B., Vaticanum II. Most nad przepaścią, Warszawa 1967, s. 26.
 • Buttiglione R., Chrześcijaństwo a demokracja, Lublin 1993, s. 126.
 • Chenu M.D., Lud Boży w świecie, Warszawa 1968, s. 41.
 • Dubel L., Historia doktryn politycznych i prawnych do końca XIX wieku, Warszawa 2002, s. 17-18.
 • Głowa S., Breviarum fidei. Kodeks doktrynalnych wypowiedzi Kościoła, Warszawa 1964, s. 653.
 • Godlewski J.F., Katolicka myśl kościelna w państwie i prawie, Warszawa 1985, s. 39.
 • Godłów-Legiędź J., Idea gospodarki rynkowej w encyklikach Jana Pawła II, [w:] W. Piątkowski, Myśl społeczna Jana Pawła II. Studia i szkice, Warszawa-Łódź 1999, s. 183.
 • Góra -Szopiński D., Złoty środek. Kościół wobec współczesnych wizji państwa, Toruń 2007, s. 12.
 • Greniuk F., Wolność według encykliki Veritatis splendor, [w:] Ius et fides. Księga jubileuszowa z okazji siedemdziesiątych urodzin profesora Jana Świtki, T. Guz, M. Kuć (red.), Lublin 2006, s. 850.
 • Grzywacz J., Kult Boży, Warszawa 1969, s. 112.
 • Habowski M., Nauka społeczna Kościoła w świetle prasy katolickiej w Polsce (1989-1995), Wrocław 2002, s. 5-7.
 • Jan Paweł II, Centesimus annus, nr 46.
 • Jan Paweł II, Chcesz służyć pokojowi, szanuj wolność. Orędzie na Międzynarodowy Dzień Pokoju 1 I 1981, [w:] Jan Paweł II: Nauczanie społeczne, t. IV, Warszawa 1984, s. 11.
 • Jan Paweł II, Redemptor hominis, nr 17.
 • Jan XXIII, Przemówienie na otwarcie II Powszechnego Soboru Watykańskiego, 11 X 1962, "Życie i Myśl" 1963, nr 1-2. Cytat za: J. F. Godlewski, Katolicka myśl kościelna o państwie i prawie, Warszawa 1985, s. 14.
 • Juros H., Europejskie dylematy i paradygmaty, Warszawa 2003, s. 23.
 • Juros H., Kościół - kultura - Europa. Katolicka nauka wobec współczesności, Lublin-Warszawa 1997, s. 13-36.
 • Kozerska E., Państwo i społeczeństwo w poglądach Piusa XI, Wrocław 2005, s. 26-34.
 • Kozerska E., Zasada sprawiedliwości społecznej w nauczaniu Piusa XI, [w:] Prawne, historyczne i doktrynalne aspekty sprawiedliwości, P. Sadowski, E. Kozerska, A. Szymański (red.), Opole 2007, s. 107-109.
 • Krąpiec M.A., Chrześcijaństwo - wspólne dobro Europy, [w:] R. Bejze (red.), W kierunku religijności, Warszawa 1983, s. 262.
 • Krukowski J., Kościół i państwo. Podstawy relacji prawnych, Lublin 1993, s. 65-73.
 • Krukowski J., Kościół w życiu publicznym, Częstochowa 1996, s. 49.
 • Leon XIII, Immortale Dei, 15.
 • Łuszczyńska M., Ewolucja myśli społecznej Kościoła katolickiego w kwestii prawa, państwa i polityki pod wpływem przemian kulturowych we współczesnym świecie, [w:] Kultura i myśl polityczno-prawna, A. Sylwestrzak, D. Szpoper, A. Machnikowska, P. Dąbrowski (red.), Sopot 2010, s. 246-258.
 • Łuszczyńska M., Własność, wolność, jednostka. Kościół katolicki wobec podstawowych wartości liberalizmu, "Studia Erasmiana Wratislaviensia" 2009, z. III, s. 79-97.
 • Łuszczyńska M., Wolność gospodarcza w ujęciu Jana Pawła II, [w:] Idea wolności w ujęciu historycznym i prawnym, E. Kozerska, P. Sadowski, A. Szymański (red.), Toruń 2010, s. 391-400.
 • Łuszczyński A., Kategoria wolności w dyskursie politycznym, [w:] Idea wolności w ujęciu historycznym i prawnym, E. Kozerska, P. Sadowski, A. Szymański (red.), Toruń 2010, s. 357-366.
 • Łuszczyński A., Własność a spór o wartości liberalne, "Studia Erasmiana Wratislaviensia" 2009, z. III, s. 64-78.
 • Majka J., Katolicka nauka społeczna, Warszawa 1988, s. 7.
 • Maritain J., Chrześcijaństwo i demokracja, "Znak" 1992, nr 4, s. 45-47.
 • Mazurkiewicz P., Kościół i demokracja, Warszawa 2001, s. 119.
 • McKenzie J.L., Kościół rzymskokatolicki, Warszawa 1975, s. 134.
 • McKenzie J.L., Kościół rzymskokatolicki, Warszawa 1975, s. 134.
 • Olczak S., Lisowski P., Bugiel W., Doświadczenie konfrontacji z totalitaryzmem, [w:] Od konfrontacji do dialogu, Lublin 2003, s. 107-119.
 • Orzeszyna J., Kościół wobec globalizacji, Kraków 2003, s. 29-37, 49-59.
 • Pius XII, Orędzie radiowe wygłoszone w Wigilię Bożego Narodzenia 1944 r. Cytat za: P. Mazurkiewicz, Kościół i demokracja, Warszawa 2001, s. 87.
 • Piwowarski W., Rozwój nauczania społecznego Kościoła, [w:] Studium nauki społecznej Kościoła, Warszawa 1983, s. 8-15.
 • Piwowarski W., Rozwój nauczania społecznego Kościoła, [w:] Studium nauki społecznej Kościoła, Warszawa 1983, s. 31-32.
 • Piwowarski W., System zasad społecznych i jego zastosowanie w encyklice Jana Pawła II "Laborem exercens", [w:] Studium nauki społecznej Kościoła, Warszawa 1983, s. 86-88, 94-96.
 • Przybylski B., Znaki czasu a Kościół dnia dzisiejszego, "Kierunki" 1977, nr 45, 47.
 • Ratzinger J., Kościół - Ekumenizm - Polityka, Poznań 1990, s. 264.
 • Ricci G., O teologię "znaków czasu", "Chrześcijanin w Świecie" 1974, nr 2.
 • Rosa R., Bezpieczeństwo i wolność we współczesnej filozofii katolickiej i nauce społecznej Kościoła, [w:] Bezpieczeństwo i wolność jako kategorie kulturowe i społeczne, J. Dębowski (red.), Siedlce 2004, s. 116.
 • Sadowski M., Państwo w doktrynie papieża Leona XIII, Kolonia Limited 2002.
 • Sadowski M., Uwagi o ewolucji idei sprawiedliwości w papieskich encyklikach społecznych, [w:] Prawne, historyczne i doktrynalne aspekty sprawiedliwości, P. Sadowski, E. Kozerska, A. Szymański (red.), Opole 2007, s. 94, 96.
 • Stachowicz Z., Kościół i kultura. Problemy inkulturacji w nauczaniu Jana Pawła II, Warszawa 1990, s. 27.
 • Strzeszewski C., Ewolucja katolickiej nauki społecznej, Warszawa 1978, s. 255-256.
 • Strzeszewski Cz., Ewolucja katolickiej nauki społecznej, Warszawa 1978, s. 223.
 • Weigel G., Ostateczna rewolucja. Kościół sprzeciwu a upadek komunizmu, Poznań 1995, s. 255-26.
 • Wojtyła K., Czy jest możliwa nauka społeczna Kościoła, [w:] V. Possenti, Katolicka nauka społeczna wobec dziedzictwa oświecenia, Kraków 2000, s. 343.
 • Zięba M., Papieże i kapitalizm: od "Rerum novarum" po "Centesimus annus", Kraków 1998, s. 51.
 • Zięba M., Wolność w przesłaniu Ojca Świętego do Polaków, [w:] Chrystus w polskiej wolności. IX tydzień społeczny 23-26 V 2002 r., Warszawa 2002, s. 22.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171268747

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.