PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 2 (8) Social Science / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu | 156--182
Tytuł artykułu

Motywowanie pracowników jako istotny element zarządzania organizacją

Autorzy
Warianty tytułu
Motivating Employees as a Key Part of Organization Management
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Życie człowieka bez motywacji nie miałoby sensu. Każdy chce dbać o swoje zdrowie, uczyć się, być syty, mieć gdzie mieszkać oraz pracować. Motywacja sprawia, iż człowiek skłonny jest do podejmowania różnych działań, w zależności od tego, jaki cel chce osiągnąć. Działania te mogą być jednorazowe, powtarzalne albo ciągłe, wymagać małego lub większego wysiłku. Motywacja stanowi więc chęć robienia czegoś, wynikającą z zewnętrznych motywów. Zatem jest to suma wszystkiego, co popycha do działania, powstaje jako reakcja na niezaspokojoną potrzebę. W zarządzaniu motywacja jest wyrażona jako umiejętność połączenia celów poszczególnych pracowników z celami przedsiębiorstwa.(abstrakt oryginalny)
EN
Without motivation human life would make no sense. Everyone wants to take care of own health, learn, be satiated, have a place to live and work. Motivation makes a person be willing to take different actions depending on what goal one wants to achieve. They may be either one-time actions requiring little or much effort, or repetitive or continuous. Motivation is therefore a desire to do something resulting from external motives. Thus, it is the sum of everything that pushes the action, there is a pulse on the unmet need. In managing motivation is expressed as the ability to combine the objectives of individual employees with corporate goals.(original abstract)
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Aniszewska G., Kultura organizacyjna w zarządzaniu, PWE, Warszawa 2007.
 • Armstrong M., Zarządzanie ludźmi - praktyczny poradnik dla menedżerów liniowych, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2007.
 • Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2001.
 • Bańka W., Operacyjne kierowanie pracownikami w organizacjach, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2007.
 • Czermiński A. i in., Zarządzanie organizacjami, TNOiK, Dom Organizatora, Toruń 2002.
 • Golnau W., Kalinowski M., Litwin J., Zarządzanie zasobami ludzkimi CeDeWu, Warszawa 2007.
 • Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 2004.
 • Haber L.H., Management. Zarys zarządzania małą firmą, WPSB, Kraków 1995.
 • Jasiński Z. (red.), Motywowanie w przedsiębiorstwie, uwalnianie ludzkiej produktywności, Placet, Warszawa 1998.
 • Jędrych E., Zarządzanie zasobami ludzkimi dla menedżerów średniego szczebla, Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, Kraków 2007.
 • Juchnowicz M., Motywowanie w toku pracy, [w:] A. Sajkiewicz (red.), Zasoby ludzkie w firmie, Pol- text, Warszawa 2000.
 • Kopeć J., Piwowarczyk J., Wybrane instrumenty rozwoju personelu, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2008.
 • Kopertyńska M.W. Motywowanie pracowników - teoria i praktyka, Placet Warszawa 2008.
 • Kopertyńska M.W., Zarządzanie kadrami, Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Legnicy - Wspólnota Akademicka, Legnica 2002.
 • Kostera M., Kownacki S., Kierowanie zachowaniami organizacyjnymi, [w:] A. Koźmiński, W. Piotrkowski (red.), Zarządzanie - teoria i praktyka, PWN, Warszawa 1996.
 • Kostera M., Kownacki S., Zarządzanie potencjałem społecznym organizacji, [w:] A.K. Koźmiński, W. Piotrkowski (red.), Zarządzanie: teoria i praktyka, PWN, Warszawa 2007.
 • Kostera M., Kownacki S., Szumski A., Zachowania organizacyjne: motywacja, przywództwa, kultura organizacyjna, [w:] A.K. Koźmiński, W. Piotrkowski (red.), Zarządzanie: teoria i praktyka, PWN, Warszawa 2007.
 • Kozioł L., Motywacja w pracy - determinanty ekonomiczno-organizacyjne, PWN, Warszawa - Kraków 2002.
 • Krzyżanowski L., Podstawy nauk organizacji i zarządzania, PWN, Warszawa 1994.
 • Lundy O., Cowling A., Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2001.
 • Penc J., Nowoczesne kierowanie ludźmi. Wywieranie wpływu i współdziałanie w organizacji, Difin, Warszawa 2007.
 • Pietroń-Pyszczek A., Motywowanie pracowników - wskazówki dla menedżerów, Marina, Wrocław 2007.
 • Piwowarczyk J., Partycypacja w zarządzaniu a motywowanie pracowników, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
 • Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi: strategie - procesy - metody, PWE, Warszawa 2007.
 • Reykowski J., Motywacja. Postawy prospołeczne a motywacja, PWN, Warszawa 1979.
 • Reykowski J., Teoria motywacji a zarządzanie, PWN, Warszawa 1979.
 • Schermerhorn J.R., Zarządzanie - kluczowe koncepcje, tłum. A. Ehrlich, PWE, Warszawa 2008.
 • Sekuła Z., Motywowanie do pracy, teoria i instrumenty, PWE, Warszawa 2008.
 • Stevenson N., Motywowanie pracowników. Praktyczny poradnik dla tych, którzy nie lubią tracić czasu, Liber, Warszawa 2002.
 • Stoner A.F., Wankel Ch., Kierowanie, PWE, Warszawa 1997.
 • Stoner J.A.F., Wankel Ch., Zasady zarządzania organizacjami, PWE, Warszawa 1997.
 • Stoner J.A.F., Freeman R.E., Gilbert D.R., Kierowanie, PWE, Warszawa 1999.
 • Zając Cz., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 2007.
 • Zbiegień-Maciąg L., Marketing personalny, Wydawnictwo Business Press, Warszawa 1996.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171268947

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.