PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 100 | z. 3 | 29--39
Tytuł artykułu

Zmiany w polskim rolnictwie w latach 2002-2010 w kontekście ekonomii zrównoważonego rozwoju

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Polish Agriculture Changes in the Period 2002-2010 in the Context of Sustainable Development Economy
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł podejmuje niezwykle istotną problematykę zrównoważonego rozwoju w odniesieniu do sektora rolnego. Celem opracowania jest identyfikacja i ocena zmian, jakie dokonały się w rolnictwie polskim w latach 2002-2010. Tendencje tych zmian odniesione zostały do założeń koncepcji rozwoju zrównoważonego. Badania wykazały, że czynnikami sprzyjającymi wdrażaniu koncepcji rolnictwa zrównoważonego są poprawa produktywności czynników produkcji, przekształcenia strukturalne oraz wzrost liczby gospodarstw ekologicznych. Z kolei wśród czynników negatywnie oddziałujących na zrównoważenie sektora rolnego znalazły się: malejący areał użytków rolnych, regres w pogłowiu zwierząt gospodarskich, zbyt małe zużycie kwalifikowanego materiału siewnego oraz wciąż wysoki udział zbóż w strukturze zasiewów. (abstrakt oryginalny)
EN
This paper identifies and examines some of the major issues of sustainable development in the context of the rural sector. The main purpose of this paper is to assess changes in Polish agriculture in the period 2002-2010. These tendencies were applied to the assumptions of sustainable development economy as well as to the guidelines of Polish strategic documents obligatory in the surveyed period. (original abstract)
Rocznik
Tom
100
Numer
Strony
29--39
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
autor
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Bibliografia
 • Adamowicz M. 2005: Zrównoważony i wielofunkcyjny rozwój rolnictwa a agronomia, "Annales UMCS . Sectio E", Vol. LX , s. 71-91.
 • Czaja S. 2011: Paradygmat ekonomii głównego nurtu i ekonomii zrównoważonego rozwoju, [w] Ekonomia zrównoważonego rozwoju w świetle kanonów nauki, B. Poskrobko (red.), Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Białystok, s. 28-50.
 • Czyżewski B. 2012: Produktywność zasobów w rolnictwie w Polsce wobec paradygmatu zrównoważonego rozwoju, "Studia Ekonomiczne", nr 2 (LXXIII ), s. 165-188.
 • Kołodziejczak A. 2010: Modele rolnictwa a zróżnicowanie przestrzenne sposobów gospodarowania w rolnictwie polskim, Wyd. Nauk. UAM , Poznań.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. 1997: Wyd. Sejmowe, Warszawa.
 • Kopeć B. 1987: Intensywność organizacji w rolnictwie polskim w latach 1960-1980, "Roczniki Nauk Rolniczych, seria G", t. 84, z. 1, s. 7-27.
 • Kopiński J. 2009: Regionalne zróżnicowanie intensywności organizacji produkcji rolniczej w Polsce, [w] Wybrane elementy regionalnego zróżnicowania rolnictwa w Polsce, (red.) A. Harasim, "Studia i Raporty IUNG-PI B", z. 15, Puławy, s. 37-50.
 • Krasowicz S. 2005: Cechy rolnictwa zrównoważonego, [w] Koncepcja badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym, J. S. Zegar (red.), IER iGŻ, Program wieloletni 2005-2009, Warszawa, s. 23-39.
 • Majewski E. 2010: Produkcyjne, ekonomiczne i środowiskowe aspekty uproszczenia struktury zasiewów, "Roczniki Nauk Rolniczych, seria G", t. 97, z. 3, s. 159-168.
 • Narodowy Plan Rozwoju 2004-2006. 2003: Przyjęty przez Radę Ministrów, Warszawa.
 • Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006. 2004: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa.
 • Prawo ochrony środowiska Dz.U. 2008.25.150.
 • Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa 2005.
 • Rogall H. 2010: Ekonomia zrównoważonego rozwoju. Teoria i praktyka, Wyd. Zysk i S-ka, Poznań.
 • Roszkowska-Mądra B. 2011: Kategorie ekonomii zrównoważonego rozwoju na poziomie gospodarstwa rolnego, [w] Ekonomia zrównoważonego rozwoju w świetle kanonów nauki, B. Poskrobko (red.), Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Białystok, s. 157-174.
 • Sobczyk M. 1997: Statystyka, PWN , Warszawa.
 • Strategia Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa na lata 2007-2013 (z elementami prognozy do roku 2020), Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa 2005.
 • Sprawne Państwo, "Monitor Polski" z 22.11. 2012, poz. 882.
 • Strategia Zrównoważonego Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Rybactwa na lata 2012-2020, "Monitor Polski" z dn. 9.11. 2012, poz. 839.
 • www.minrol.gov.pl/pol/Informacje-branzowe/Strategia-zrownowazonego-rozwoju-wsi-rolnictwai-rybactwa-na-lata-2012-2020, data pobrania: 6.08. 2012.
 • www.mrr.gov.pl/rozwoj_regionalny/polityka_rozwoju/system_zarzadzania_rozwojem/zintegrowan_strategie_rozwoju/strony/default.aspx, data pobrania: 7.08.2012.
 • Zegar J. S. 2007a: Przesłanki nowej ekonomiki rolnictwa, "ZER ", nr 4, s. 5-27.
 • Zegar J. S. 2007b: Społeczne aspekty zrównoważonego rozwoju rolnictwa, "Fragmenta Agronomica", IUNG, Puławy, nr 4(96), s. 282-298.
 • Zegar J. S. 2009a: Struktura polskiego rolnictwa rodzinnego pod koniec pierwszej dekady XX I wieku, IER iGŻ, Warszawa, s. 109-119.
 • Zegar J. S. 2009b (red.): Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym [8]. Zrównoważenie polskiego rolnictwa w świetle danych statystyki publicznej, Program wieloletni 2005-2009, IER iGŻ, Warszawa.
 • Zegar J.S. 2012a: Polityka rolna wobec konkurencyjności ekonomicznej i społecznej, [w] Konkurencyjność gospodarki żywnościowej w warunkach globalizacji i integracji europejskiej, A. Kowalski, M. Wigier, M. Dudek (red.), IER iGŻ, Warszawa, s. 20-45.
 • Zegar J. S. 2012b: Współczesne wyzwania rolnictwa, PWN , Warszawa.
 • Zegar J.S. (red.). 2013: Zrównoważenie polskiego rolnictwa. Powszechny Spis Rolny 2010, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171268955

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.