PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 302 Finance and Accountancy for Sustainable Development : Sustainable Finance | 26--36
Tytuł artykułu

The Concept of Sustainable Development in Tax Policy of Cities with County Rights Referring to Property Tax in Poland

Warianty tytułu
Koncepcja zrównoważonego rozwoju w polityce podatkowej miast na prawach powiatu w zakresie podatku od nieruchomości w Polsce.
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule dokonano analizy i oceny polityki podatkowej miast na prawach powiatu z punktu widzenia koncepcji zrównoważonego rozwoju. W polityce tej można dostrzec określone decyzje zgodne z tą ideą. Polegają one na stosowaniu zwolnień i obniżonych stawek podatkowych w stosunku do nieruchomości wykorzystywanych na cele pożądane społecznie, a w mniejszym stopniu także na cele ekologiczne. W większości przypadków dotyczyło to gruntów i budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, co podkreśla związek gospodarki ze społeczeństwem i środowiskiem naturalnym. Spośród 66 miast na prawach powiatu pozaustawowe zwolnienia i zróżnicowanie stawek w celach społecznych i ekologicznych w 2013 r. zastosowało 37 jednostek.(abstrakt oryginalny)
EN
The paper presents the analysis and evaluation of tax policy referring to cities with county rights from the perspective of sustainable development concept. This policy provides certain decisions in accordance with the discussed idea. They consist in applying tax exemptions and reduced tax rates with reference to property used for socially desirable goals and, to a lesser extent, for ecological purposes. In most cases it covers land and buildings used for economic activity purposes, which emphasizes the relations between economy and society, as well as natural environment. From among 66 cities with county rights non-statutory exemptions and tax rates differential, for social and ecological purposes, were applied in 37 units in 2013.(original abstract)
Twórcy
  • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
  • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., DzU z 2006 r. nr 78, poz. 483, z późn. zm.
  • Piontek F., Spór wokół kategorii rozwój i rozwój zrównoważony - jego konsekwencje dla teorii i praktyki, Problemy Ekologii 2006, nr 6.
  • Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future, United Nations 1987, http://www.un-documents.net/wced-ocf.htm (retrieved 25.04.2013).
  • Skowroński A., Zrównoważony rozwój perspektywą dalszego postępu cywilizacyjnego, Problemy Ekorozwoju 2006, nr 2.
  • Swianiewicz P., Polityka podatkowa gmin, Wspólnota 2006, nr 7.
  • Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, DzU z 2006 r. nr 121, poz. 844, z późn. zm.
  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, DzU z 2012 r. poz. 749, z późn. zm
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171268959

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.