PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 2 (8) Social Science / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu | 210--226
Tytuł artykułu

Gry a wzajemność

Warianty tytułu
Games and Reciprocity
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł przedstawia zagadnienie wzajemności w kontekście gier. Wzajemność to jedno z centralnych zagadnień wielu koncepcji wyjaśniających stosunki społeczne, począwszy od starożytnej zasady wzajemności (do ut des - "daję ci, abyś ty mi dał") po współczesne teorie interakcjonizmu, teorię wymiany społecznej czy filozofię spotkania. Różne koncepcje gier łączy warunek wzajemności. W różnych koncepcjach gier zasada wzajemności zajmuje eksponowaną pozycję. Istnieją różne koncepcje wzajemności i zasady wzajemności. W odniesieniu do gier zasada wzajemności może być rozpatrywana w kategoriach norm życia społecznego jako skłaniająca ludzi do symetrycznego zachowania.(abstrakt oryginalny)
EN
This paper presents the issue of reciprocity in the context of games. Reciprocity is one of the central problems of numerous concepts explaining social relations. It starts from the ancient principle of reciprocity (do ut des - I give that you may give) and end with contemporary theories of interactionism, theories of social exchange or the philosophy of the meeting. What is common in various concepts of games is a condition of reciprocity. The principle of reciprocity holds a prominent position in various concepts of games. There are various concepts of reciprocity and various concepts of principle of reciprocity. Regarding concepts of games, the principle of reciprocity may be expressed as the norms of the social life inducing the people to symmetrical behavior.(original abstract)
Słowa kluczowe
EN
Society  
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Barton R.F., Wprowadzenie do symulacji i gier, tłum. A. Ehrlich, WNT, Warszawa 1974.
 • Benedict R., Wzory kultury, tłum. Jerzy Prokopiuk, PWN, Warszawa 1966.
 • Berne E., W co grają ludzie? Psychologia stosunków międzyludzkich, tłum. P. Izdebski, PWN, Warszawa 2001.
 • BocheńskiJ. M., Współczesne metody myślenia, Wydawnictwo "W drodze", Poznań 1992.
 • Bourdieu P., Sport and social class, "Social Science Information"1976 , no. 6.
 • Brams S. J., Biblical Games. Game Theory and The Hebrew Biblie, Cambridge MA - London 2003.
 • Caillois R., Gry i ludzie, tłum. A. Tatarkiewicz, M. Żurowska, Oficyna Wydawnicza "Volumen", Warszawa 1997.
 • Doliński D., Hiperuległość, [w:] M. Lewicka, J. Grzelak (red.), Jednostka i społeczeństwo, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2002.
 • Flis M., Obdarowując innych, dbamy również o siebie, [w:] I. Redlińska, Rozmowa z Marią Flis, www. rp.pl, 22.12.2007.
 • Freud A., Ego i mechanizmy obronne, tłum. M. Ojrzyńska, PWN, Warszawa 2004.
 • Freud Z., Poza zasadą przyjemności, tłum. J. Prokopiuk, PWN, Warszawa 1994.
 • Gasparski W., Wykłady z etyki, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2000.
 • Garfinkel H., A conception of, and experiment with, «trust» as a condition of stable concerted actions, [w:] Daniel I. Haevey (ed.), Motivation and Social Interaction: cognitive approaches, Ronald Press, New York 1963.
 • Goffman E., Spotkania, tłum. P. Tomanek, Zakład Wydawniczy "Nomos", Kraków 2010.
 • Greń J., Gry statystyczne i ich zastosowania, Warszawa 1972.
 • Hankiss E., Pułapki społeczne, tłum. T. Kulisiewicz, "Wiedza Powszechna", Warszawa 1986.
 • Hardin G., The tragedy of the commons, "Science" vol. 162, 13.12.1968.
 • Hołówka J., Łukasz i Mateusz, "Studia Filozoficzne" 1985, nr 8-9.
 • Huizinga J., Homo ludens: zabawa jako źródło kultury, tłum. M. Kurecka, W. Wirpsza, "Czytelnik", Warszawa 1998.
 • Kamiński A., Czas wolny i jego problematyka społeczno-wychowawcza, Ossolineum, Wrocław 1965.
 • Kopaliński W., Słownik mitów i tradycji kultury, PWN, Warszawa 1988.
 • Kotarbiński T., Abecadło praktyczności, [w:] tenże, Dzieła wszystkie. Prakseologia, część druga, Ossolineum, Wrocław 2003, s. 17.
 • Kowalczyk S., Człowiek a społeczność. Zarys filozofii społecznej, Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 1994.
 • Kozielecki J., Konflikt, teoria gier i psychologia, PWN, Warszawa 1970.
 • Luce R.D., Raiffa H., Gry i decyzje, tłum. J. Kucharczyk, PWN, Warszawa 1964.
 • Łukaszyński J., Oblicza zasady wzajemności, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, "Nauki Humanistyczne" 2003, nr 8.
 • Łukaszyński J., Trzy koncepcje wzajemności, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, "Nauki Społeczne" 2012, nr 2.
 • Malinowski B., Prawo, zwyczaj, zbrodnia w społeczeństwach dzikich, tłum. J. Obrębski, De Agostini, "Altaya" Polska, Warszawa 2001.
 • McLuhan M., Wybór pism, tłum. Karol Jakubowicz, Warszawa 1975.
 • Mead G.H., Umysł, osobowość i społeczeństwo, tłum. Z. Wolińska, PWN, Warszawa 1975.
 • Mlicki M.K., Konflikty społeczne: pułapki i dylematy działań zbiorowych, Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa 1992.
 • Neumann J. von, Morgerstern O., Theory of Games and Economic Behavior, Princeton University Press 1944.
 • Nowicki A., Filozofia włoskiego Odrodzenia, PWN, Warszawa 1967.
 • Osoba i media. Personalistyczny paradygmat etyki mediów, "Biblios", Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej, Tarnów 2005.
 • Ossowska M., Normy moralne, PWN, Warszawa 2000.
 • Pelc J., Rzecz o twórczym działaniu: notatki z lektur i refleksje, "Studia Filozoficzne" 1985, nr 8-9.
 • Piaget J., Rozwój ocen moralnych dziecka, tłum. T. Kołakowska, PWN, Warszawa 1967.
 • Piaget J., Równoważenie struktur poznawczych: centralny problem rozwoju, tłum. Z. Zakrzewska, PWN, Warszawa 1976.
 • Pietras Z.J., Decydowanie polityczne, PWN, Warszawa - Kraków 1998.
 • Płonka E., Wykłady z teorii gier, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2001.
 • Probucka D., O racjonalności współdziałania na bazie utylitarystycznej teorii moralnej, [w:] J. Pawlica (red.), Etyka współdziałania, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1993.
 • Rapaport A., Game Theory as a Theory of Conflict Resolution, Dordrecht 1974.
 • Sekuła J., U podstaw etyczności jednoczącej, [w:] J. Sekuła (red.), Idea etyczności globalnej, "Sekulum", Siedlce 1999.
 • Simmel G., Socjologia, tłum. M. Łukaszewicz, PWN, Warszawa 1975.
 • Sułkowski B., Zabawa. Pojęcie, [w:] A. Kłoskowska (red.), Encyklopedia kultury polskiej XX wieku. Pojęcia i problemy wiedzy o kulturze, Wydawnictwo "Wiedza o Kulturze", Wrocław 1991.
 • Stankiewicz J., Komunikowanie się w organizacji, "Astrum", Wrocław 1999.
 • Sztompka P., Metoda funkcjonalna w socjologii i antropologii społecznej (studium analityczne), Ossolineum, PAN Oddział w Krakowie, Wrocław - Warszawa 1972, Prace Komisji Socjologicznej nr 21.
 • Tatarkiewicz W., O szczęściu, PWN, Warszawa, 1985.
 • Tatarkiewicz W., Pisma zebrane, t. 2. Droga przez estetykę, Warszawa 1972.
 • Vardy P., Grosch P., Etyka: poglądy i problemy, tłum. J. Łoziński, "Zysk i S-ka", Poznań 1995.
 • Veblen T., Teoria klasy próżniaczej, tłum. J. i K. Zagórscy, PWN, Warszawa 1971.
 • Wittgenstein L., Dociekania filozoficzne, tłum. B. Wolniewicz, PWN, Warszawa 2000.
 • Worobiew N., Kofler E., Greniewski H, Strategia gier, "Książka i Wiedza", Warszawa 1969.
 • Znaniecki F., Ludzie teraźniejsi a cywilizacja przyszłości, PWN, Warszawa 2001.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171269021

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.