PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 100 | z. 3 | 62--72
Tytuł artykułu

Przemiany strukturalne w polskim ogrodnictwie w latach 2002-2010

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Structural Changes in Polish Horticulture in 2002-2010
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W pracy badano użytkowanie gruntów z produkcją ogrodniczą w Polsce w 2002 i 2010 roku. Analizowano areał upraw, liczbę gospodarstw, średnią powierzchnię uprawy i strukturę obszarową w poszczególnych działach ogrodnictwa oraz strukturę użytkowania gruntów. Badania wykazały wzrost udziału ogrodnictwa w powierzchni użytków rolnych, a w samej powierzchni z produkcją ogrodniczą umocnienie się czołowej pozycji sadownictwa i wzrost udziału kwiaciarstwa, natomiast spadek udziału warzywnictwa. We wszystkich działach wzrósł średni areał upraw, ale produkcja ogrodnicza w dalszym ciągu jest bardzo rozdrobniona. Aż 68-88% upraw w gruncie ma poniżej 1 ha, a 64-70% upraw pod osłonami poniżej 0,3 ha. (abstrakt oryginalny)
EN
Changes in land use in Polish horticulture in the years 2002-2010 (in relation to the whole agricultural sector) were studied. The total acreage, number of farms, the average cultivation area and size structure in each section of horticulture and land use structure were analysed. The analyses showed an increase in the share of horticulture in the agricultural area. The growing of fruit became increasingly dominant in horticultural production and an increase in the share of floriculture was recorded. However, a decline in the share of vegetable growing was observed. In all sectors, the average cultivation area increased, but horticultural production was still very fragmented. As many as 68-88% of crops in open ground covered an area of less than 1 ha, and 64-70% of flower and vegetable crops occupied an area of less than 0.3 ha. (original abstract)
Rocznik
Tom
100
Numer
Strony
62--72
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Bibliografia
 • Babiak J. 2010: Zmiany w strukturze rolnictwa Unii Europejskiej, Roczniki Integracji Europejskiej, nr 4, s. 89-91, http://repozytorium.amu.edu.pl/jspui/bitstream10593/1512/babiak.pdf, odczyt 02.2013.
 • Bożek J. 2010: Typologia krajów Unii Europejskiej pod względem podobieństwa struktury agrarnej, "Oeconomia", nr 9(3), s.17-23. http://acta_oeconomia.sggw.pl, odczyt 03.2013.
 • Bożek J., Bogacz D. 2012: Przestrzenne zróżnicowanie struktury agrarnej województw w ujęciu dynamicznym, "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie", nr 1, s. 22-24. http://zn.mwse.edu.pl/ebooki/20/21-38.pdf, odczyt 03.2013.
 • Brzozowski P. 2009: Rola postępu w rozwoju produkcji jabłek w Polsce w ostatnim 50-leciu, "Zeszyty Naukowe IS iK w Skierniewicach", t. 17, s. 53-64.
 • Csaki C., Nucifora A. 2001: The Agrarian Economies of Central-Eastern Europe and the Commonwealth of Independent States: an Update on Status and Progress in 2001, ECSSD Environmentally and Socially Sustainable Development Working Paper, nr 36, s. 25-116. http://scholar.google.pl, odczyt 02.2013.
 • Diepen C., Rabbinge R. 2000: Changes in agriculture and land use in Europe, "European Journal of Agronomy", nr 13, s. 85-100. http://scholar.google.pl, odczyt 02.1023.
 • Filipiak T., Maciejczak M. 2008: Uwarunkowania rozwoju sektora owoców i warzyw w Polsce w latach 2004-2007, "Roczniki Nauk Rolniczych Seria G", t. 95, s. 97-108.
 • Frankowska M. 2011: Znaczenie koncepcji klastrowych łańcuchów dostaw w zwiększaniu międzynarodowej konkurencyjności regionalnych sieci kooperacyjnych, "Zeszyty Naukowe Kolegium Gospodarki Światowej", t. 32, s. 102-117.
 • Gunerka L. 2013: Zmiany w produkcji ogrodniczej w Polsce w świetle wyników Powszechnego Spisu Rolnego 2002 i 2010, praca magisterska, SGGW.
 • Jabłońska L. 2004: Polskie kwiaciarstwo w statystyce, "Ogrodnictwo", nr 3, s. 17-18.
 • Jabłońska L. 2008: Pozycja Polski w świecie jako producenta roślin ozdobnych, "Roczniki Naukowe SER iA", t. X, z. 4, s. 124-129.
 • Jabłońska L., Brejtkopf M., Olewnicki D. 2012: Ceny warzyw na polskim rynku hurtowym w latach 2002-2010, "Roczniki Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich", t. 99, z. 2, s. 104-113.
 • Jabłońska L., Olewnicki D. 2009: Zmiany warunków gospodarowania producentów owoców w Polsce w latach 2003-2008, [w] Czynniki wpływające na plonowanie i jakość owoców roślin sadowniczych - V Międzynarodowe Targi Agrotechniki Sadowniczej, BASF Polska, Katedra Sadownictwa SGGW. Warszawa, s. 97-107.
 • Jabłońska L., Olewnicki D. 2011: Zmiany w powierzchni upraw ogrodniczych pod osłonami w Polsce w pierwszej dekadzie XX I w., "Zeszyty Naukowe SGGW. Problemy Rolnictwa Światowego", t. 11(XX VI), z. 4, s. 89-97.
 • Jabłońska L., Olewnicki D. 2012: Ceny owoców deserowych na polskim rynku hurtowym w latach 2003-2010, "Roczniki Naukowe SER iA", t. XI V, z. 3, s. 114-120.
 • Kuboń M., Michałek R. 2010: Ekologiczne i społeczne konsekwencje postępu naukowo-technicznego w rolnictwie, "Inżynieria Rolnicza", nr 7(125), s. 145-151.
 • Kuzior A. 2010: Polskie i niemieckie doświadczenia w projektowaniu i wdrażaniu zrównoważonego rozwoju, "Problemy ekorozwoju - Problems of sustainable development", t. 5, z. 1, s. 81-89. http://ekorozwoj.pol.lublin.pl/no9/h.pdf, odczyt 02.2013.
 • Malaga-Toboła U. 2008: Wskaźnik technicznego uzbrojenia a wydajność pracy w aspekcie uproszczenia produkcji roślinnej, "Inżynieria Rolnicza", nr 2(100), s. 195-201.
 • Marosz A. 2004: Analiza szkółkarstwa ozdobnego w Polsce na tle wybranych krajów Unii Europejskiej, praca doktorska, Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach.
 • Mieszkowska L. 2005: Ceny środków produkcji dla rolnictwa, [w] Stan równowagi polskiej gospodarki żywnościowej po przystąpieniu do Unii Europejskiej, Raport 1, IER iGŻ-PI B.
 • Nosecka B. 2011: Wybrane aspekty konkurencyjności rolnictwa. Seria: Konkurencyjność polskiej gospodarki żywnościowej w warunkach globalizacji i integracji europejskiej, IER iGŻ-PI B.
 • Olewnicki D. 2011: Przemiany w gospodarce ogrodniczej w Polsce w latach 1965-2008 oraz perspektywy jej rozwoju, praca doktorska. SGGW, Warszawa.
 • Poniatowska-Jaksch M. 2007: Koncentracja działalności gospodarczej - ewolucja koncepcji badawczej, http://www.sgh.pl/katedry/kge/mdp/atomnewsitem.2007-05-05.0652955173/, odczyt 01.2013.
 • Raport wyników. Powszechny Spis Rolny 2002, 2010. GUS, Warszawa.
 • Stefko O. 2011: Zróżnicowanie w gospodarowaniu rzeczowymi składnikami majątku w polskim ogrodnictwie na tle Unii Europejskiej, "Zeszyty Naukowe SGGW. Problemy Rolnictwa Światowego", t. 11(XX VI), z. 2, s. 116-124.
 • Szubert M. 2012: Zmiany w produkcji ogrodniczej w gruncie w Holandii w latach 2000-2010, praca magisterska, SGGW.
 • Uprawy ogrodnicze, Powszechny Spis Rolny 2002, 2010. GUS, Warszawa.
 • Wróblewska W. 2009: Produkcja cebul i bulw kwiatowych w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej, "Zeszyty Naukowe SGGW. Problemy Rolnictwa Światowego", t. 7(XXII ), s. 154-163.
 • Wyniki produkcji roślinnej. 2012: GUS, Warszawa.
 • Ziętara W. 2009: Model polskiego rolnictwa - wobec aktualnych wyzwań, "Zeszyty Naukowe SGGW- Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej", nr 73, s. 5-21.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171269029

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.