PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 2 (8) Social Science / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu | 227--240
Tytuł artykułu

Global governance jako kierunek rozwoju ładu międzynarodowego w erze globalizacji

Autorzy
Warianty tytułu
Global Governance as Direction of Development of International Order in the Globalization Era
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest ukazanie koncepcji global governance jako kierunku rozwoju ładu międzynarodowego w XXI wieku. Autor charakteryzuje w nim proces globalizacji i jego wpływ na kształt świata. Następnie opisuje, czym jest global governance i jak koncepcja ta wpisuje się w logikę rozwoju ładu na arenie globalnej.(abstrakt oryginalny)
EN
The main purpose of the article is to show the idea of global governance, as direction of development of the international order in the XXI century. The author, at the beginning, characterizes globalization and its influence on a shape of the world in the first decade of our century. Next, there is a description of the global governance, as an idea inscribed in the logic of development on the global arena.(original abstract)
Słowa kluczowe
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Bartosik-Purgat M., Otoczenie kulturowe w biznesie międzynarodowym, PWE, Warszawa 2006.
 • Bauman Z., Europa. Niedokończona przygoda, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2005.
 • Bauman Z., Płynna nowoczesność, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2006.
 • Bauman Z., Ponowoczesność jako źródło cierpień, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2000.
 • Bauman Z., 44 listy ze świata płynnej nowoczesności, Wydawnictwo Literackie, 2011.
 • Biersteker T.J., Global governance, http://graduateinstitute.ch/webdav/site/admininst/shared/iheid/ 800/biersteker/Global_Governance_Routledge_Companion%5B1%5D.pdf.
 • Bogunia-Borowska M., Śleboda M., Globalizacja i konsumpcja. Dwa dylematy współczesności, Universitas, Kraków 2003.
 • Cameron R., Neal L., Historia gospodarcza świata. Od paleolitu do czasów najnowszych, Książka i Wiedza, Warszawa 2004.
 • Castells M., Społeczeństwo sieci, PWN, Warszawa 2010.
 • Chomsky N., Rok 501. Podbój trwa, PWN, Warszawa 2009.
 • Cuellar H., Globalizacja i demokracja jako znak naszych czasów (krytycyzm z punktu widzenia złożoności), [w:] Filozofia a demokracja, red. P.W. Juchacz, R. Kozłowski, Coopera, Poznań 2001.
 • Dobrzycki W., Historia stosunków międzynarodowych 1815-1945, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2008.
 • Dylus A., Globalizacja. Refleksje etyczne, Zakład Narodowy im. Ossolisńskich, Wrocław 2005.
 • Ekonomia rozwoju, red. B. Fiedor, K. Kociszewski, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010.
 • Encyklopedia politologii, red. M. Żmigrodzki, tom 5. Stosunki międzynarodowe, red. T. Łoś-Nowak, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2002.
 • Fel S., Podmioty pozarządowe w global governance, [w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Problemy globalizacji i regionalizacji, część 1, Mitel, Rzeszów 2006.
 • Filozofia a demokracja, red. P.W. Juchacz, R. Kozłowski, Coopera, Poznań 2001.
 • Finger M., Globalisation and governance, http://cmsdata.iucn.org/downloads/pm6.pdf.
 • Finkelstein L.S., What is global governance, ,,Global Governance" 1995, no. 1.
 • Gajda J., Antropologia kultury. Wprowadzenie do wiedzy o kulturze, Impuls, Kraków 2008.
 • Gavor L., Antyglobalizm, alterglobalizm i filozofia zrównoważonego rozwoju jako globalizacyjne alternatywy, "Problemy Ekorozwoju" 2006, vol. 1, nr 1.
 • Globalistyka. Procesy globalne i ich lokalne konsekwencje, M. Czerny, R. Łuczak, J. Makowski (red.), PWN, Warszawa 2007.
 • Globalna ekonomia polityczna, red. J. Ravenhill, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011.
 • Globalizacja i my. Tożsamość lokalna wobec trendów globalnych, R. Piekarski, M. Graban, Universitas, Kraków 2003.
 • Globalizacja. Mechanizmy i wyzwania, red. B. Liberska, PWE, Warszawa 2002.
 • Globalizacja - nieznośnie podobieństwo? Świat i jego instytucje w procesie uniformizacji, red. B. Krauz-Mozer, P. Borowiec, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008.
 • Globalizacja polityki światowej. Wprowadzenie do stosunków międzynarodowych, red. J. Baylis, S. Smith, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008.
 • Globalizacja - pomiędzy polityką a ekonomią. Wybrane aspekty, red. D. Karnowska, M. Szatlach, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2006.
 • Golka M., Cywilizacja współczesna i globalne problemy, Oficyna Naukowa, Warszawa 2012.
 • Governance without government. Order and Change in World Politics, red. J.N. Rosenau, E.O. Czempiel, Cambridge University Press, Cambridge 1992.
 • Gołębiowski J., Global governance: koncepcje - doświadczenia - perspektywy, Szkoła Główna Handlowa - Kolegium Gospodarki Światowej, Warszawa 2008.
 • Granice konkurencyjności, Grupa Lizbońska, Poltex, Warszawa 1996.
 • Kaczmarek T.T., Kto kieruje globalizacją? Think thanki - kuźnia nowych idei, Difin, Warszawa 2011.
 • Klein N., Mury i wyłomy, czyli bariery i szanse. Doniesienia z linii frontu debaty o globalizacji, PWN, Warszawa 2008.
 • Kłosiński K.A., Ekonomia polityczna w mundialnym wymiarze, Wydawnictwo KUL, Lublin 2012.
 • Kuźniar R., Porządek międzynarodowy wczesnej globalizacji, [w:] Stosunki międzynarodowe. Geneza, struktura, dynamika, red. E. Haliżak, R. Kuźniar, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2006.
 • Łuczak R., Społeczeństwo i kultura w zglobalizowanym świecie, [w:] Globalistyka. Procesy globalne i ich lokalne konsekwencje, red. M. Czerny, R. Łuczak, J. Makowski, PWN, Warszawa 2007.
 • Ociepka B., Komunikacyjne ścieżki globalizacji, [w:] Wkraczając w XXI wiek. Między globalizacją a różnorodnością, red. E. Stadmuller, Arboretum, Wrocław 2003.
 • Ortega M., Building the future: the EU's contribution to global governance, ISS, Paris, 2007.
 • Piotrowski S., Koncepcja global governance a kryzys polityczny i gospodarczy. Uwagi krytyczne, [w:] Wyzwania gospodarki globalnej, Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego nr 31, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2012.
 • Polityka gospodarcza, red. B. Winiarski, PWN, Warszawa 2006.
 • Późnowestfalski ład międzynarodowy, red. M. Pietraś, K. Marzęda, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2008.
 • Routledge Companion to Security, M. Dunn Cavelty, V. Mauer (eds.), Routledge Publishers, New York - London 2009.
 • Spotkania z utopią, red. P. Żuk, Oficyna Naukowa, Warszawa 2008.
 • Starnowski M., Alterglobalizm w poszukiwaniu nowej wielkiej narracji, [w:] Spotkania z utopią, red. P. Żuk, Oficyna Naukowa, Warszawa 2008.
 • Stigliz J.E., Globalizacja, PWN, Warszawa 2004.
 • Stigliz J.E., Wizje sprawiedliwej globalizacji, PWN, Warszawa 2007.
 • Stosunki międzynarodowe. Geneza, struktura, dynamika, red. E. Haliżak, R. Kuźniar, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2006.
 • Świtalski P.A., Droga do Pangei: Polityka międzynarodowa czasu "globalizacyjnej konwergencji", Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2011.
 • Thakur R., The United Nations in Global Governance: Rebalancing Organized Multilateralism for Current and Future Challenges, http://www.un.org/en/ga/president/65/initiatives/GlobalGovernance/Thakur_GA_Thematic_Debate_on_UN_in_GG.pdf.
 • The Role of Business in Global Governance. Corporations as Norm-Entrepreneurs, red. A. Flohr, L. Reith, S. Schwindenhammer, K.D. Wolf, Palgrave - Macmillan, New York 2010.
 • Wallerstein I., Analiza systemów-światów. Wprowadzenie, Dialog, Warszawa 2007.
 • Weiss T.G., The UN's Role in Global Governance, Briefing Note Number 15, 2009, s. 1-2, http://www.unhistory.org/briefing/15GlobalGov.pdf.
 • Weiss T.G., Kanninen T., Busch M.K., Sustainable Global Governance for 21st Century, http://library.fes.de/pdf-files/iez/global/06663.pdf.
 • Wkraczając w XXI wiek. Między globalizacją a różnorodnością, red. E. Stadmuller, Arboretum, Wrocław 2003.
 • Wosińska W., Oblicza globalizacji, Smak słowa, Sopot 2008.
 • Zachara M., Global governance. Ład międzynarodowy po zakończeniu stulecia Ameryki, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012.
 • Ziewiec G., Trzy fale globalizacji. Rozwój, nadzieje i rozczarowania, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2012.
 • Ziętek A., Globalizacja a kultura, [w:] Oblicza procesu globalizacji, red. M. Pietraś, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2002.
 • Żukowski S., Kosmopolityzm i postmodernizm a ład światowy, Instytut Stosunków Międzynarodowych UW, Warszawa 2009.
 • http://cmsdata.iucn.org/downloads/pm6.pdf.
 • http://graduateinstitute.ch/webdav/site/admininst/shared/iheid/800/biersteker/Global_Governance_Routledge_Companion%5B1%5D.pdf.
 • http://humanbeingsfirst.files.wordpress.com/2009/10/cacheof-pdf-our-global-neighborhood-from-sovereignty-net.pdf.
 • http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/3905881/globalizacja.html.
 • http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home.
 • http://library.fes.de/pdf-files/iez/global/06663.pdf.
 • http://www.un.org/en/ga/president/65/initiatives/GlobalGovernance/Thakur_GA_Thematic_Debate_on_UN_in_GG.pdf.
 • http://www.unhistory.org/briefing/15GlobalGov.pdf.
 • http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/un/unpan022332.pdf.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171269033

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.