PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 1 | 79--92
Tytuł artykułu

Rola samorządu terytorialnego w procesach stymulowania przedsiębiorczości

Warianty tytułu
The Role of Local Governments in Entrepreneurship Stimulation
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł przedstawia zjawisko przedsiębiorczości oraz możliwości podejmowania przez władze lokalne działań na rzecz jej wspierania. Dokonano oceny dotychczasowej aktywności władz lokalnych w sferze inicjowania działań wspierających inicjatywy gospodarcze. Wskazano potencjalne obszary zmian i usprawnień w lokalnej polityce wsparcia. Propozycje usprawnień odniesiono do obiektywnych ograniczeń wyznaczanych przez obowiązujące ramy prawne. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the role of territorial units in enterprise stimulation, discusses the factors that encourage local authorities to promote entrepreneurship or discourage them from using supporting instruments. The authors assess the current activity of local governments in the domain and they suggest potential changes in local policy regarding entrepreneurship stimulation. The article points out areas where improvement is possible despite the obstacles due to the existing legal framework. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
79--92
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie; Instytut Badań i Analiz Finansowych w Rzeszowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Acs Z., Audretsch D., Strim R., 2009, Entrepreneur ship, Growth and Public Policy, New York: Cambridge University Press.
 • Arzeni S., Pellegrin J.-P., 1997, "Entrepreneurship and local development", The OECD Observer, February/March (204), s. 27-29.
 • Bąk M., Grabowski M., Kulawczuk P., Nowicki M., Wargacki M., Wojnicka E., 2001, Male i średnie przedsiębiorstwa a rozwój regionalny, Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
 • Bąk M., Kulawczuk P., Ginda S., 1996, Promocja inwestycji przez gminy, Warszawa: Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym.
 • Bończak-Kucharczyk E., Herbst K., Chmura K., 1998, Jak władze lokalne mogą wspierać przedsiębiorczość, Warszawa: Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Fundacja Promocji Małych i Średnich Przedsiębiorstw.
 • Brezdeń P., Drozdowska J., Spallek W., 2010, "Wybrane instytucje prorozwojowe związane z pomocą publiczną w aktywizacji polskiej gospodarki", Prace Komisji Geografii Przemysłu, nr 15, s. 235-257.
 • Brol R., 1997, "Rola i zadania samorządu i administracji w realizacji strategii rozwoju turystyki", w: R. Brol, Gospodarka lokalna w teorii i praktyce, Wrocław: Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu.
 • Chmieliński P., 2006, "Wspieranie przedsiębiorczości w działalności gospodarczej małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce", w: M. Strużycki (red.), Przedsiębiorczość w teorii i praktyce, Warszawa: Szkoła Główna Handlowa, s. 169-184.
 • Dziemianowicz W., Mackiewicz M., Malinowska E., Misiąg W., Tomalak M., 2000, "Wspieranie przedsiębiorczości przez samorząd terytorialny", Raport Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, Warszawa: Wydawnictwo PAB-Font s.c.
 • Flieger M., 2009, "Ocena gminnych instrumentów wspierania przedsiębiorczości", Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, nr 1, s. 147-167.
 • Glinka B., Gudkova S., 2011, Przedsiębiorczość, Warszawa: Wolters Kluwer.
 • Grzegorzewska-Mischka E., 2010, Współczesne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości w Polsce, Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
 • Jastrzębska M., 2002, "Polityka i kondycja finansowa jednostki samorządu terytorialnego a zdolność do rozwoju", w: K. Jajuga (red.), Uwarunkowania i metody finansowania rozwoju regionalnego, Tychy: Śląskie Wydawnictwa Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Nauk Społecznych, s. 127-136.
 • Johnson H.G., 1984, "A Bibliography", Journal of Political Economy, t. 92.
 • Kamiński R., 2003, Stymulowanie rozwoju gospodarczego, Warszawa: Agencja Wydawniczo-Reklamowa MT.
 • Kiebała A., Skica T., Wołowiec T., 2011, "Czy redukcja stawek w podatku od środków transportowych realizuje funkcję opodatkowania?", Samorząd Terytorialny, nr 7-8.
 • Kożuch A., 2011, "Rola samorządu terytorialnego we wspieraniu rozwoju lokalnego", w: A. Kożuch, A. Noworól (red.), Instrumenty zarządzania rozwojem w przedsiębiorczych gminach, Kraków: Instytut Spraw Publicznych, s. 9-26.
 • Maciejuk M., 2004, "Lokalne instrumentarium wspierania przedsiębiorczości - studium przypadków", w: A. Jewtuchowicz (red.), Wiedza, innowacyjność, przedsiębiorczość a rozwój regionów, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Makieła Z., 2008, Przedsiębiorczość regionalna, Warszawa: Difin.
 • OECD, 2010, "Małe i średnie przedsiębiorstwa oraz polityka oraz polityka przedsiębiorczości w Polsce", Przegląd OECD, Warszawa: Ministerstwo Gospodarki.
 • Pakoński K., 2003, Zarządzanie finansowe i strategiczne, Warszawa: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej.
 • Piecuch T., 2010, Przedsiębiorczość. Podstawy teoretyczne, Warszawa: C.H. Beck.
 • Raposo M., Smallbone D., Balaton K., Hortovanyi L., 2011, Entreprenuership, Growth and Economic Development: Frontiers in Europesan Entrpreneurship Research, Cheltenham: Edward Elgar.
 • Roman P., 2002, "Formy aktywizowania przedsiębiorczości wobec rozwiązań stosowanych w krajach Unii Europejskiej", Samorząd Terytorialny, nr 12.
 • Saar M.A., 2011, Jak samorządy lokalne mogą wspierać rozwój przedsiębiorczości?, Warszawa: CeDeWu.
 • Sasinowski H., 2002, "Stymulowanie inicjatyw lokalnych a rozwój regionalny", w: A. Kopczuk (red.), Finansowe aspekty rozwoju regionalnego, Białystok: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku.
 • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1998/2006 z 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis.
 • Skica T., 2008, "Instrumenty wspierania przedsiębiorczości przez samorząd terytorialny (na przykładzie gmin województwa podkarpackiego)", Samorząd Terytorialny, nr 1-2.
 • Skica T., 2009, Samorządy a rozwój przedsiębiorczości. Instrumenty wspierania przedsiębiorczości przez samorząd terytorialny na przykładzie gmin województwa podkarpackiego, Rzeszów: Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania.
 • Skica T., 2011 a, "Analiza teoretycznych oraz empirycznych uwarunkowań obniżek stawek podatkowych do celów stymulacyjnych", w: T. Wołowiec (red.), Strategia podatkowa na przykładzie gminy Krynica Zdrój. Wybrane zagadnienia teoretyczne i praktyczne, Kraków: Instytut Turystyki w Krakowie.
 • Skica T., 2011 b, "Badanie struktury dochodów własnych dla ustalenia zdolności i celowości stosowania rozwiązań w sferze preferencji podatkowych", w: T. Wołowiec (red.), Strategia podatkowa na przykładzie gminy Krynica Zdrój. Wybrane zagadnienia teoretyczne i praktyczne, Kraków: Instytut Turystyki w Krakowie.
 • Skica T., Kiebała A., Wołowiec T., 2011, "Stymulowanie lokalnej konkurencyjności gmin na przykładzie podatku od środków transportowych", Studia Regionalne i Lokalne, nr 2, s. 118-139.
 • Skica T., Strojny J., Tabasz W., Witkowski K., 2004, Samorząd gminny a rozwój przedsiębiorczości. Podkarpaccy samorządowcy wobec uwarunkowań wzajemnych relacji, Rzeszów: Instytut Gospodarki Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie.
 • Słomińska B., 2007a, "Gmina w procesach stymulowania przedsiębiorczości". Samorząd Terytorialny, nr 3, s. 19-33.
 • Słomińska B., 2007b, "Przedsiębiorczość na poziomie gmin jako przejaw realizacji Europejskiej Polityki Spójności", w: D. Kopycińska (red.), Zachowania rynkowe w teorii i praktyce, Szczecin: Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, s. 115-125.
 • Strojny J., 2005, "Wybrane obszary dylematów decyzyjnych a koncepcja zarządzania przedsiębiorczego jednostką samorządu lokalnego", w: A. Grzesik, W. Tabasz (red.), Rozwój lokalny. Wybrane zagadnienia społeczne, Rzeszów: Mitel, s. 7-27.
 • Sztando A., 1998, "Oddziaływanie samorządu lokalnego na rozwój lokalny w świetle ewolucji modeli ustrojowych gmin", Samorząd Terytorialny, nr 11.
 • Wołowiec T., 2002, "Formy i sposoby aktywizacji gospodarczej polskich gmin uzdrowiskowych a rozwój regionalny", Studia Regionalne i Lokalne, nr 3, s. 131-140.
 • Wołowiec T., 2005, "Finansowe instrumenty wspierania przedsiębiorczości przez gminy", Studia Regionalne i Lokalne, nr 1, s. 65-82.
 • Wołowiec T., 2007, Ekspertyza dla Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP "Uwarunkowania społeczno-ekonomiczne rozwoju polskich uzdrowisk i turystyki zdrowotnej", Krynica-Zdrój.
 • Wołowiec T., 2008, Podatkowe instrumenty wspierania przedsiębiorczości w powiecie nowosądeckim i limanowskim, Nowy Sącz: Badania Statutowe Zakładu Ekonomii WSB-NLU.
 • Wołowiec T., Burzyński T., 2009-2010, Projekt badawczy nr ITK/2009/2010_BS.1 realizowany w latach 2009-2010 w ramach badań statutowych Instytutu Turystyki sp. z o.o. w Krakowie, pt. "Podatki i opłaty lokalne w działalności podmiotów turystycznych".
 • Zachodniopomorskie Obserwatorium Rynku Pracy, 2007, Działania proinwestycyjne i prorozwojowe samorządów w województwie zachodniopomorskim, Szczecin: Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171269203

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.