PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | R. 10, nr 2, cz. 2 | 5--23
Tytuł artykułu

Źródła i inspiracje wprowadzania innowacji produktowych

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Sources and Influences of Product Innovation
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Firmy osiągające spektakularne sukcesy zawdzięczają je głównie udanym innowacjom, polegającym między innymi na wprowadzaniu do obrotu nowych produktów. Jak wskazują badacze przedmiotu, nie istnieje jedno źródło innowacji, lecz nieskończenie wiele możliwości korzystania z różnych źródeł kreowania zmian. Źródłem innowacji jest wszystko, to co inspiruje człowieka do procesu zmian. W praktyce najczęściej wykorzystywanymi źródłami pomysłów na nowy produkt są: przedsiębiorstwo, rynek oraz ośrodki transferu technologii, jednostki badawczo-rozwojowe, eksperci, literatura branżowa, targi i wystawy. Z badania przedsiębiorstw przetwórstwa żywności wynika, iż najczęstszym źródłem pozyskiwania pomysłów do tworzenia innowacji produktowych okazywali się klienci. Ważnymi inspiratorami do tego typu działań byli również właściciele i pracownicy firmy oraz konkurenci rynkowi. Przedsiębiorstwa czerpały inspiracje do tworzenia nowych produktów ze zmian w zachowaniach, potrzebach i zwyczajach konsumentów, zmian w sektorze lub w strukturze rynku oraz z niedostosowania produktów do oczekiwań odbiorców. Motywem wdrażania innowacji produktowych była najczęściej potrzeba utrzymania lub zwiększenia udziału w rynku, konieczność zdobywania nowego segmentu rynku, czy poszerzenie asortymentu wyrobów. Do wprowadzania innowacji badane firmy zniechęcały przede wszystkim wysokie koszty innowacji oraz niepewność zbytu na nowe produkty, a także łatwość kopiowania innowacji przez konkurencję. Podsumowując, innowacje produktowe stały się istotnym narzędziem w walce konkurencyjnej oraz gwarantują wieloletnią obecność przedsiębiorstw na rynku. Nowe produkty w sposób szczególny są źródłem nowych sił witalnych, tak niezbędnych do ciągłego podejmowania wyzwań rynkowych. Jednakże dla innowatorów wprowadzanie nowych produktów jest obarczone istotnym wysiłkiem finansowym. Nowe produkty nie zawsze znajdują uznanie u odbiorców, a kilkukrotne tego typu niepowodzenie, może wpłynąć na ogólną kondycję firmy innowacyjnej. (abstrakt oryginalny)
EN
Innovations have become one of the key areas of research. Companies that have achieved spectacular success mainly have implemented different sorts of product innovations. There is no single source of innovation, but an infinite number of possibilities to use different sources to create change. The source of product innovation is everything, what inspires a man to the process of change. In practice, the most frequently used sources of ideas for new product are: business, market and technology transfer centers, research and development. Basing on outcomes of survey carried out in 2009 among food processing companies, the most common source of obtaining ideas for creating product innovations turned out to customers. Important initiators for this type of activity were also the owners and employees of the company and competitors to the market. Enterprises drew their inspiration to create new products from the changes in behavior, needs and habits of consumers, changes in the sector or the market structure and the unsuitability of the products to the user. The reason of the implementation of product innovations was the most frequently needed to maintain or increase market share, the need to acquire new market segment or expanding the product range. There were some key factors which limited innovation activity of diagnosed companies as high costs of implementing the product innovations, the uncertainty of marketing for new products, and ease of copying of innovations by competitors. Summary, product innovations have become important tools in the competitive and ensure long-term presence in the market. New products in particular are a source of new vitality so necessary to constantly face the challenges of the market. However, for innovators, introducing new products is burdened with a significant financial effort. New products are not always appreciated by customers, and several times this type of failure, may affect the overall condition of innovator and its market situation. (original abstract)
Rocznik
Strony
5--23
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Gdański
Bibliografia
 • Baruk J. (1992), Innowacje czynnikiem efektywnego rozwoju przedsiębiorstwa (aspekty ekonomiczno-organizacyjne), Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
 • Baruk J. (2006), Zarządzanie wiedzą i innowacjami, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 • Berkowitz E.V., Kerin R.A., Rudelius W. (1989), Marketing, R.D. Irwin, Boston, s. 233-234.
 • Bielski I. (2000), Przebieg i uwarunkowania procesów innowacyjnych, Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego Sp. z o.o., Bydgoszcz.
 • Bogdanienko J. (2004), Innowacyjność przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń, s. 154.
 • Drucker P. F. (1992), Innowacje i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWE, Warszawa.
 • Nauka i technika w 2006 r. (2007), GUS, Warszawa.
 • Haffer M. (1998), Determinanty strategii nowego produktu polskich przedsiębiorstw przemysłowych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń.
 • Ileczko B. (1979), Podstawy typologiczne ogólnej teorii innowacji, "Zagadnienia Naukoznawstwa", nr 4.
 • Janasz W., I. Leśkiewicz (1995), Identyfikacja i realizacja procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwie, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
 • Kotler Ph. (1994), Marketing, Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Wydawnictwo Gebethner i Ska, Warszawa.
 • Oliver G. (1990), Marketing Today, Prentice Hall, New York.
 • Oslo Manual, Guidelines for collecting and interpreting innovation data, third edition (2005), OECD and Eurostat, Paris.
 • Penc J. (1999), Innowacje i zmiany w firmie, Placet, Warszawa.
 • Pomykalski A. (2001), Zarządzanie innowacjami, Warszawa-Łódź.
 • Schumpeter J. (1960), Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa.
 • Sosnowska A.(2000), Zarządzanie nowym produktem, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa.
 • Szczepański J. (1988), O indywidualności, IWZZ, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171269241

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.