PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 5 | nr 1 | 57--66
Tytuł artykułu

Korzyści aglomeracji w otoczeniu sektora kultury

Autorzy
Warianty tytułu
Agglomerations Benefits of the Culture Environment
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Niniejszy artykuł stanowi próbę innego odczytania kultury, zinterpretowania jej w wymiarze ekonomicznym, jako istotnego lokalnego aktywa rozwojowego sprzyjającego tworzeniu się korzyści aglomeracji poprzez mechanizm obecności klasy kreatywnej. Szkic przedstawiony poniżej tworzy ramy myślenia na ten temat na gruncie ekonomii. Ma on charakter hipotezy badawczej, dotychczas nigdzie nie formułowanej. Potrzebne są jednak dalsze badania empiryczne, szczególnie w odniesieniu do miejscowości średniej wielkości, wskazujące na ile kultura jest w nich czynnikiem sprzyjającym tworzeniu się korzyści aglomeracji. (abstrakt oryginalny)
EN
This article is an attempt to find another interpretation of culture, an economic one as a significant local asset development conducive to the formation of agglomeration benefits through the mechanism of the presence of the creative class. The paper presented below provides a framework for thinking about this matter on the basis of economics. The article is a research hypothesis, yet nowhere formulated. Therefore, further empirical research is needed, particularly in relation to the villages of average size, indicating how culture is one factor contributing to the formation of the benefits of agglomeration. (original abstract)
Rocznik
Tom
5
Numer
Strony
57--66
Opis fizyczny
Twórcy
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
Bibliografia
 • 1. Blaug M., Teoria ekonomii, ujęcie retrospektywne, PWN, Warszawa, 1994.
 • 2. Domański R., Nowa geografia ekonomiczna według Paula Krugmana, Zeszyty Naukowe, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2010, nr 161.
 • 3. Gawlikowska-Hueckel K., Procesy rozwoju regionalnego w Unii Europejskiej - Konwergencja czy polaryzacja?, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2002.
 • 4. Główny Urząd Statystyczny, Rocznik statystyczny województw 2012, Warszawa, 2012.
 • 5. Gorynia M., Jankowska B., Klastry a międzynarodowa konkurencyjność a internacjonalizacja przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2008.
 • 6. Harańczyk A, Perspektywy rozwoju regionalnego Polski w okresie programowania po 2013r. Część I, Polska Akademia Nauk, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Warszawa 2011.
 • 7. http://en.southbaltic.eu/index/.
 • 8. http://www.krytykapolityczna.pl/Opinie/ErbelCzynaprawdemusimybycklasakreatywn a/menuid-197.html.
 • 9. http://www.lt- pl ru.eu/news.php.
 • 10. http://www.nbportal.pl/pl/commonPages/EconomicsEntryDetails?entryId=184&pageI d=608.
 • 11. http://www.sgh.waw.pl/katedry/kge/mdp/atomnewsitem.Koncentracja%20dzialalnosci %20gospodarczej%20-%20ewolucja%20koncepcji%20badawczej.pdf,
 • 12. Poniatowska-Jaksch M., Koncentracja działalności gospodarczej - ewolucja koncepcji badawczej, publikacja internetowa
 • 13. Portal Komisji Europejskiej, http://eacea.ec.europa.eu/culture/index_en.php
 • 14. Portal Krytyka Polityczna
 • 15. Portal Narodowego Banku Polskiego
 • 16. Portal Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polaksa-Rosja
 • 17. Portal Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk
 • 18. Raport o korkach w 7 największych miastach Polski, publikacja internetowa, http://www.deloitte.com/assets/DcomPoland/Local%20Assets/Documents/Raporty,% 20badania,%20rankingi/pl_Raport_Korki2011_marzec2012.pdf
 • 19. Stefaniak P., Atrakcyjność inwestycyjna regionów Polski, publikacja internetowa, http://www.egospodarka.pl/43595,Atrakcyjnosc-inwestycyjna-regionow-Polski rosnie, 1,39,1.html
 • 20. Szymańska D., Urbanizacja na świecie, PWN, Warszawa, 2007.
 • 21. World Development Report, Reshaping economic geography, World Bank, Washington, 2009.
 • 22. Zaucha J., Rola przestrzeni w kształtowaniu relacji gospodarczych: ekonomiczne fundamenty planowania przestrzennego w Europie Bałtyckiej, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2007.
 • 23. Zaucha J., Szydarowski W, Transnational Co-operation and its Contribution to Spatial Development and EU Enlargement. The Case of INTERREG III B in Northern Poland, "Informationen zur Raumentwicklung", 11/12.2005, s. 731-740.
 • 24. Zaucha, J., Komornicki T., Böhme K., Świątek D., Żuber P., Territorial Keys for Bringing Closer the Territorial Agenda of the EU and Europe 2020, European Planning Studies, DOI:10.1080/09654313.2012.722976.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171269477

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.