PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 303 Gospodarka turystyczna w regionie : wybrane problemy funkcjonowania regionów, gmin i przedsiębiorstw turystycznych | 161--169
Tytuł artykułu

Działania innowacyjne branży turystycznej województwa lubelskiego w zakresie rozwoju oferty turystycznej

Warianty tytułu
Innovation of the Tourism Stakeholders in Product Development as Exemplified by Lublin Voivodeship
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W pracy przedstawiono działania zmierzające do wykreowania atrakcyjnej oferty turystycznej województwa lubelskiego w zakresie turystyki aktywnej i kulturowej. Dokonano przeglądu dotychczasowych przedsięwzięć zmierzających do opracowania oferty produktów turystycznych oraz ich funkcjonowania. Do szczegółowej analizy, jako przykład innowacyjnej działalności branży turystycznej, wybrano zestaw skomercjalizowanych ofert turystyki przyjazdowej do regionu lubelskiego. Celem pracy jest ocena działań innowacyjnych w zakresie tworzenia powyższej oferty. Osiągnięciu postawionego celu posłużyły analiza literatury przedmiotu i dokumentów strategicznych oraz wywiady bezpośrednie z przedstawicielami lubelskich biur podróży zaangażowanych w jej tworzenie. Ważnym aspektem prowadzonych badań było uzyskanie opinii branży dotyczących procesu kreowania i wdrażania produktów turystycznych z zakresu turystyki aktywnej i kulturowej.(abstrakt oryginalny)
EN
The paper presents the actions taken to create an attractive tourist offer of Lublin Voivodeship in active and culture tourism. A review of current projects of the development of tourism products offers was prepared. For a detailed analysis, as an example of innovative activity of travel industry, a selected set of commercialized offers inbound tourism to Lublin Voivodeship was chosen. To achieve the aim the analysis of the literature and strategic documents and also direct interviews with representatives of Lublin travel agents were employed. An important aspect of the study was to gain the views of the travel industry of the creation and implementation process of tourism products in the field of active and cultural tourism.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Bibliografia
 • Audyt Turystyczny Województwa Lubelskiego, PART SA, na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Woj. Lubelskiego, Warszawa 2008.
 • Bednarczyk M., Konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw na polskim rynku turystycznym, Wydawnictwo UJ, Kraków 2006.
 • Begg D., Fisher S., Dornbush R., Makroekonomia, PWE, Warszawa 1997.
 • Czarnota A., Wpływ innowacji na konkurencyjność przedsiębiorstwa, Z eszyty N aukowe P K n r 1 3, Koszalin 2009.
 • Drucker P.F., Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWE, Warszawa 1992.
 • Glor D. (red.), Policy Innovation in the Saskatchewan Public Sector, Captus Press, Toronto 1997.
 • Gryszel P., Jaremen D., Rapacz A., Innowacje w percepcji przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i klientów uzdrowisk, [w:] Innowacyjne kierunki rozwoju turystyki uzdrowiskowej i lecznictwa uzdrowiskowego, red. J. Golba, K. Rymarczyk-Wajda, Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP, Krynica-Zdrój 2009.
 • Hall C.M.,Williams A.M., Tourism and innovation, Routledge, London 2008.
 • Hjalager A.-M., A review of innovation research in tourism, "Tourism Management" 2010, no. 31.
 • Janasz W., Kozioł K., Determinanty działalności innowacyjnej przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2007.
 • Janasz W., Kozioł-Nadolna K., Innowacje w organizacji, PWE, Warszawa 2011.
 • Januszewska M., Nawrocka E., Pobudzanie przedsiębiorczości lokalnej i innowacyjności a konkurencyjność obszaru recepcji turystycznej, [w:] Turystyka jako czynnik wzrostu konkurencyjności regionów w dobie globalizacji, red. G. Gołembski, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2008.
 • Januszewska M., Przesłanki kreowania innowacji w turystyce na szczeblu regionu, Prace Naukowe UE we Wrocławiu nr 46, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław 2009.
 • Koncepcja programowo-przestrzenna rozwoju turystyki i rekreacji w województwie lubelskim. Cele i główne kierunki rozwoju sektora turystyki i rekreacji, BPP w Lublinie, Lublin 2008, http://www.bpp.lublin.pl/oprac1/turystyka-cele/turystyka.c.pdf, dostęp: 10.10.2012.
 • Kula S., Percepcja walorów turystycznych województwa lubelskiego (na przykładach osób, które nie odwiedziły regionu), "Problemy Ekologii Krajobrazu" 2010, t. XXVII.
 • Oslo Manual: Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data, 3rd edition, OECD and Eurostat 2005.
 • Perspektywy rozwoju sieciowych produktów turystycznych w województwie lubelskim, LROT, Warszawa- Lublin 2010.
 • Plan marketingu turystyki w województwie lubelskim na lata 2007-2013, Zarząd Województwa Lubelskiego, BPP w Zamościu, Lublin 2007.
 • Program rozwoju produktów turystyki aktywnej i kulturowej w województwie lubelskim, LROT, IT, Lublin 2009.
 • Skowronek E., Krukowska R., Tucki A., Innowacyjność i rozwój oferty Uzdrowiska Nałęczów SA jako odpowiedź na zapotrzebowanie rynku turystyki zdrowotnej, Zeszyty Naukowe USz nr 698, Ekonomiczne Problemy Usług 83, Wydawnictwo USz, Szczecin 2012
 • Skowronek E., Krukowska R., Tucki A., Wpływ społeczności lokalnych na rozwój obszarów wiejskich Lubelszczyzny na przykładzie Krainy Rumianku, [w:] Gospodarka turystyczna w regionie. Przedsiębiorstwo. Samorząd. Współpraca, red. A. Rapacz, Wydawnictwo EU we Wrocławiu, Wrocław 2011.
 • Świtalski W., Innowacje i konkurencyjność, Wydawnictwo UW, Warszawa 2005.
 • Tucki A., Rola przywódcy w regionie turystycznym. Przykład Lokalnej Organizacji Turystycznej "Roztocze", [w:] Rola organizacji pozarządowych w rozwoju i promocji turystyki, red. B. Sawicki, A. Nizioł, M. Obodyński, Wydawnictwo URz, Rzeszów 2012.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171269493

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.