PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | nr 3 | 211--229
Tytuł artykułu

Ewolucja systemu regulacji rynku cukru w Unii Europejskiej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Evolution of the EU Sugar Policy
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł przedstawia kształtowanie się systemu regulacji rynku cukru, jaki obowiązuje w Unii Europejskiej od 1968 roku. Mimo postępujących przeobrażeń Wspólnej Polityki Rolnej, unijny reżim cukrowy przez szereg lat ulegał jedynie drobnym modyfikacjom. Znaczące zmiany we Wspólnej Organizacji Rynku w sektorze cukru nastąpiły dopiero w ostatnim dziesięcioleciu. W opracowaniu dokonano przeglądu wprowadzanych kolejno zasad i instrumentów regulujących zarówno rynek wewnętrzny, jak i dotyczących ochrony tego rynku, z uwzględnieniem ostatniej reformy unijnego sektora cukru z 2006 roku. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper presents evolution of the EU sugar policy, that has been in force since 1968. Despite of progressive alterations of the Common Agricultural Policy, the EU sugar regime has gone only through minor modifications. Significant changes in the sugar Common Market Organisation (CMO) occurred in the last decade. The outlook of rules and instruments regulating the internal market, as well as concerning market protection is illustrated in the study, including the recent reform of the EU sugar sector taken in 2006. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
211--229
Opis fizyczny
Twórcy
 • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Bibliografia
 • A description of the Common Organisation of the Market in Sugar, European Com- mission Agriculture Directorate General, September 2004.
 • Agreement on Agriculture, WTO, Geneve 1994.
 • Błeszyńska D., Przewidywane zmiany na unijnym rynku cukru w roku gospodarczym 2008/09, "Burak Cukrowy", 2008/1.
 • Chmielewski Ł., 5 lat polskiego rolnictwa w UE - zmiany i perspektywy - Rynek Cukru. Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA, Warszawa 2009.
 • Chudoba Ł., Wpływ systemu regulacji rynku cukru na przemysł cukrowniczy w Polsce i 15 krajach Unii Europejskiej, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Warszawa 2004.
 • Chudoba Ł., Wpływ Wspólnej Polityki Rolnej na rynek cukru [w:] R. Mroczek (red.), Ocena Wpływu Wspólnej Polityki Rolnej na rynki rolne, IERiGŻ-PIB, Warszawa 2008.
 • EU sugar Policy reform, OECD 2007.
 • European Beet Growers first contribution to the debate on the CAP after 2013, International Confederation of European Beet Growers, SUC 10/5038, Brussels, June 2010, www.cibe-europe.eu.
 • Kasperowicz B., Rynek Cukru w Europie po reformie, prezentacja podczas konferencji "Postęp w uprawie buraków i gospodarce surowcowej", Stowarzyszenie Techników Cukrowników, Toruń, czerwiec 2009.
 • Mitchell D., Sugar policies: Opportunity for change, World Bank Policy Research Working Paper 3222, World Bank, February 2004.
 • Nowak J., Regulacje rynku cukru w Polsce i w Unii Europejskiej, "Biuletyn Informacyjny Agencji Rynku Rolnego", 2002/3.
 • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1262/2001 z 27 czerwca 2001 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/2001 w odniesieniu do zakupu i sprzedaży cukru przez agencje interwencyjne.
 • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1265/2001 z 27 czerwca 2001 r.
 • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1609/2005 z 30 września 2005 r.
 • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2073/2000 z 29 września 2000 r.
 • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2670/81 z 14 września 1981 r.
 • Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1785/81 z dnia 30 czerwca 1981 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków w sektorze cukru.
 • Rozporządzenie Rady (EWG) nr 3330/74 z dnia 19 grudnia 1974 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku cukru.
 • Rozporządzenie Rady (WE) nr 2038/1999 z 13 września 1999 r.
 • Rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych ("rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku").
 • Rozporządzenie Rady (WE) nr 1260/2001 z 19 czerwca 2001 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków w sektorze cukru.
 • Rozporządzenie Rady (WE) nr 318/2006 z dnia 20 lutego 2006 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków.
 • Rozporządzenie Rady (WE) nr 319/2006 z dnia 20 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników.
 • Rozporządzenie Rady (WE) nr 320/2006 z dnia 20 lutego 2006 r. ustanawiające tymczasowy system restrukturyzacji przemysłu cukrowniczego we Wspólnocie i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1290/2005 w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej.
 • Rozporządzenie Rady nr 1009/67/EWG z dnia 18 grudnia 1967 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku cukru.
 • Rozporządzeniem Komisji (EWG) nr 1443/82 z 8 czerwca 1982 r.
 • Tangermann S., Munch W., Sugar Markets in Central Europe and Eastward Enlargement of the European Union, Diskussionsbeitrag 9705, Institute of Agricultural Economics, University of Gottingen, December 1997.
 • The European Sugar Sector - a long term competitive future, European Commission, September 2006, http://ec.europa.eu/agriculture/capreform/sugar/infopack_en.pdf [10.04.2010].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171269625

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.