PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | nr 2 | 57--74
Tytuł artykułu

Efektywność powiązań gospodarstw rolnych z otoczeniem w świetle doświadczeń Polski po roku 1990

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Effectiveness of Relationships of Farms with Surroundings in Light of Polish Experience after 1990
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Głównym celem artykułu jest ocena efektywności powiązań gospodarstw rolnych z otoczeniem w Polsce po 1990 roku. Z perspektywy analizowanych wskaźników mieliśmy do czynienia w Polsce w latach 90. XX w. na ogół z pogorszeniem efektywności powiązań gospodarstw rolnych z otoczeniem. Stąd wzrost zaangażowania w procesy rynkowe oraz poprawa wydajności pracy w badanych gospodarstwach rolnych zostały zdyskontowane przez otoczenie pozarolnicze. Stwierdzono także transfer wypracowanych efektów w rolnictwie na rzecz jego otoczenia poprzez system cen do integracji z UE. Sytuacja w zakresie efektywności powiązań z otoczeniem uległa w Polsce wyraźnej poprawie po integracji z UE, głównie na skutek płatności bezpośrednich. Istnieje potrzeba dalszych badań efektywności powiązań rolnictwa z otoczeniem. Należy dostarczyć argumenty dla decydentów odnośnie kierunków dalszego wsparcia rolnictwa i obszarów wiejskich. Wyzwaniem dla nauki pozostaje kwestia uwzględnienia kategorii niefinansowych w ocenie funkcjonowania gospodarstw rolnych, np. kapitału ludzkiego czy tworzenia dóbr publicznych przez gospodarstwa rolne. (abstrakt oryginalny)
EN
The main aim of the article is estimation of efficiency of relationships of farms with surroundings in Poland after 1990. One has noticed generality worsening of effectiveness of relationships of farms with surroundings in Poland in the ninetieth by perspective of examined coefficient. And that is why increase of commitment of the farms in market process was turn to profit by non-agriculture surroundings. Moreover one has stated till integration with the EU the transfer of worked out of effects in agriculture to his surroundings by system of prices. The situation in range of efficiency of relationships of farms with surroundings has improvement after integration with the UE, mainly as a result of direct payments. There is need the investigations of efficiency of connections with surroundings in agriculture. We mean here about delivering of arguments for decision-makers regarding the directions of support of agriculture and country areas. The challenge for since stay the matter of regard non-financial categories of functioning the farms, e.g. human capital, or creating by agriculture public goods. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
57--74
Opis fizyczny
Twórcy
 • Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
Bibliografia
 • Augustyńska-Grzymek I. [i in.], Metodyka liczenia nadwyżki bezpośredniej i zasady typologii gospodarstw rolniczych, FAPA, Warszawa 2000.
 • Czyżewski A., Helak K, Przekształcenia w kompleksie gospodarki żywnościowej w Polsce, "Wieś i Rolnictwo", 1991/3.
 • Figiel S., Rembisz W., Mikroekonomiczne i instytucjonalne uwarunkowania konkurencyjności producentów rolnych na tle globalizacji i integracji, "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej", 2005/2.
 • Grzelak A., Związki gospodarstw rolnych z rynkiem w Polsce po roku 1990. Próba określenia intensywności i efektywności, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 2008.
 • Józwiak W., Potencjał produkcyjny i wyniki ekonomiczne gospodarstw rolnych, "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 2004/4.
 • Józwiak W., Juźwiak J., Rolnictwo wielostronne czy wyspecjalizowane?, "Wieś i Rolnictwo", 2007/4.
 • Józwiak W., Mirkowska Z., Sytuacja ekonomiczna i aktywność inwestycyjna gospodarstw rolnych w Polsce i w innych krajach UE, Raport 35, IERiGŻ, Warszawa 2006.
 • Józwiak W., Mirkowska Z., Wpływ liberalizacji Wspólnej Polityki rolnej na kondycję ekonomiczną gospodarstw rolnych w wybranych krajach Unii Europejskiej, "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej", 2006/2.
 • Kulawik J., Efektywność finansowa w rolnictwie, "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej", 2008/2.
 • Kulawik J., Wybrane aspekty efektywności rolnictwa, "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej", 2007/1.
 • Kunast R., Global responsibility for agriculturalpolicy, "Euro Choices", 2003/2.
 • Lamarche H., Rolnictwo rodzinne - wyzwania i debaty [w:] Rolnictwo rodzinne, porównania międzynarodowe, cz. II, PAN, IRWiR, Warszawa 2002.
 • Lonc T., Związki rolnictwa z gospodarką narodową na początku lat 1980-tych, "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej", 1985/6.
 • Moss B., Mishra K., Ericson W., Rates of return on US farm investments 1940-2003: A comparison of imputed, returns versus residual income approaches, "Agriculture Finance Review", 2006, vol. 66, no.1.
 • Schafer L., Public health should return to the core of CAP reform, "Euro Choices" 2003/2.
 • Tomaszewicz Ł., Metody analizy input-output, PWE, Warszawa 1994.
 • Woś A., Agrobiznes, Tom 1, Wyd. Key Text, Warszawa 1996.
 • Woś A., W poszukiwaniu modelu rozwoju rolnictwa, IERiGŻ, Warszawa 2004.
 • Woś A., Zegar J., Rolnictwo społecznie zrównoważone, IERiGŻ, Warszawa 2003.
 • Zegar J., Dochody rolników po akcesji do Unii Europejskiej [w:] Analiza produkcyjno-ekonomicznej sytuacji rolnictwa i gospodarki żywnościowej, A. Woś (red.), IERiGŻ, Warszawa 2007.
 • Zegar J., Dochody w strategii rozwoju rolnictwa (na progu integracji europejskiej), IERiGŻ, Warszawa 2004.
 • Zegar J., Przesłanki nowej ekonomii rolnictwa, "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej", 2007/4.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171269645

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.