PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 303 Gospodarka turystyczna w regionie : wybrane problemy funkcjonowania regionów, gmin i przedsiębiorstw turystycznych | 196--204
Tytuł artykułu

Współpraca instytucjonalna w zakresie promocji agroturystyki w województwie małopolskim

Warianty tytułu
Institutional Cooperation in the Range of Agritourism Promotion in Małopolska Voivodeship
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł dotyczy promocji agroturystyki jako bardzo istotnego czynnika w rozwoju usług agroturystycznych; związany jest on również ze współpracą pomiędzy różnymi instytucjami w zakresie działań promocyjnych tej formy turystyki wiejskiej. W pierwszej części artykułu scharakteryzowano różne formy komunikacji z rynkiem. Opisano ponadto na podstawie literatury działalność i współpracę różnych podmiotów promujących pobyty w gospodarstwach agroturystycznych. Opisano także aktywność w tej sferze Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej "Gospodarstwa Gościnne", stowarzyszeń agroturystycznych, ośrodków doradztwa rolniczego oraz władz lokalnych w gminach. W części empirycznej publikacji przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych w stowarzyszeniach agroturystycznych i w gminach powiatów limanowskiego i nowotarskiego.(abstrakt oryginalny)
EN
The article concerns agritourism as a very essential factor in agritourism services development. It is also connected with the cooperation among different institutions in the range of promotion activities of this form of rural tourism. In the first part of the article different forms of market communication are characterized. Moreover based on literature activity and cooperation of different subjects promoting stays in agritourism farms are described as well as the activity of Polish Federation of Rural Tourism "Hospitable Farms", agritourism associations, agricultural advisory centres, and local authorities in communities. In the empirical part of the publication results of research carried out in agritourism associations and in the communities of Limanowa and Nowy Targ are presented.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Bibliografia
 • Filip P., Lechwarz M., Rola lokalnych stowarzyszeń agroturystycznych w promocji turystyki wiejskiej, [w:] Marketing i produkty markowe w turystyce wiejskiej, red. A.P. Wiatrak, Centrum Doradztwa i Edukacji w Rolnictwie w Poznaniu, Poznań 1998.
 • Knecht D., Agroturystyka w agrobiznesie, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009.
 • Koniusz M., Miejsce i rola stowarzyszeń agroturystycznych w rozwoju agroturystyki, [w:] Turystyczne funkcje obszarów wiejskich, red. I. Sikorska-Wolak, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2009.
 • Kuźniar W., Woźniak M., Promocja działalności agroturystycznej jako czynnik ożywienia gospodarczego terenów wiejskich (Na przykładzie gmin bieszczadzkich), [w:] Turystyka wiejska czynnikiem ożywienia terenów wiejskich, red. B. Klepacki, Krajowe Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich Oddział w Krakowie, Kraków 2001.
 • Nawrocka E., Znaczenie władz lokalnych w rozwoju agroturystyki, [w:] Turystyka wiejska czynnikiem ożywienia terenów wiejskich, red. B. Klepacki, Krajowe Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich Oddział w Krakowie, Kraków 2001.
 • Oleksiuk A., Marketing usług turystycznych, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2007.
 • Prochorowicz M., Rola instytucji wspierających działalność agroturystyczną, [w:] Turystyka wiejska w Polsce - od rozproszonych działań do kompleksowej strategii, Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej w Krakowie nr 90, red. L. Strzembicki, J. Kania, E. Kmita-Dziasek, Wydawnictwo AR w Krakowie, Kraków 2003.
 • Sikora J., Organizacja ruchu turystycznego na wsi, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1999.
 • Sikora J., Instytucjonalne uwarunkowania agroturystyki w Polsce, [w:] Gospodarka turystyczna u progu XXI wieku, red. B. Raszka, S. Bosiacki, Wydawnictwo AWF w Poznaniu, Poznań 2000.
 • Sznajder M., Przezbórska L., Agroturystyka, PWE, Warszawa 2006.
 • Zawadka J., Ekonomiczno-społeczne determinanty rozwoju agroturystyki na Lubelszczyźnie, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2010.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171269693

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.