PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 303 Gospodarka turystyczna w regionie : wybrane problemy funkcjonowania regionów, gmin i przedsiębiorstw turystycznych | 285--296
Tytuł artykułu

Możliwości rozwoju turystyki zrównoważonej na obszarze województwa lubelskiego

Warianty tytułu
Capabilities of Sustainable Tourism Development Lublin Voivodeship
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Województwo lubelskie jest tradycyjnie regionem rolniczym. Jednakże w ostatnich latach, wraz z ogólną tendencją rozwoju turystyki w Polsce, także w regionie lubelskim nastąpił zwrot ku turystyce jako istotnej formie działalności gospodarczej. Jednym z wyzwań współczesnej turystyki jest jej realizacja zgodnie z zasadami rozwoju zrównoważonego. Województwo lubelskie ze względu na swoje walory przyrodnicze i kulturowe, niewielki stopień przekształcenia środowiska oraz dotychczasowy profil rolniczy regionu ma szczególną szansę na rozwój turystyki zrównoważonej. W niniejszym artykule zaprezentowane zostaną walory województwa lubelskiego, predysponujące je do rozwoju tego typu turystyki, przykłady już istniejącej oferty turystycznej oraz propozycje dotyczące niewykorzystanych jeszcze możliwości rozwoju zrównoważonych form turystyki w regionie(abstrakt oryginalny)
EN
LublinVoivodeshipis traditionally an agricultural region. However, in recentyears, with thegeneral trend ofthe development of tourismin Poland,also in Lublin region there has been a turn towards tourism asan important form ofeconomic activity.One of the challengesof moderntourism isitsimplementation in accordancewith the principlesof sustainable development. LublinVoivodeship due to itsnatural and cultural values, low rate of conversion ofthe existingenvironment andagriculturalprofileof the region,has a specialopportunityfor the development ofsustainable tourism.This article presents values ofLublin Voivodeship, predisposingthem to thedevelopment of thistype of tourism, examples of existingtourist offerandproposals foruntapped opportunities todevelopsustainable forms of tourismin the region.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Bibliografia
 • Durydiwka M., Turystyka kwalifikowana (turystyka aktywna) jako forma turystyki zrównoważonej, [w:] Turystyka zrównoważona, red. A. Kowalczyk, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.
 • Flaga M., Turystyka, [w:] Województwo lubelskie. Środowisko - społeczeństwo - gospodarka, red. W. Janicki, Norbertinum, Lublin 2011.
 • Fijałkowski D., Ochrona przyrody i środowiska na Lubelszczyźnie, Morpol, Lublin 2003.
 • Fijałkowski D., Izdebski K., Szata roślinna, [w:] Środowisko przyrodnicze Lubelszczyzny, red. S. Uziak, R. Turski, LTN, Lublin 2008.
 • Gaworecki W.W., Turystyka, PWE, Warszawa 2007.
 • Jarzębowska M., Kowalczyk A., Kulczyk S., Kurkowska A., Lewandowski W., Turystyka kwalifikowana (turystyka aktywna) w koncepcji turystyki zrównoważonej, [w:] Turystyka zrównoważona, red. A. Kowalczyk, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.
 • Jędrzejczyk I., Ekologiczne uwarunkowania i funkcje turystyki, Wydawnictwo Śląsk, Katowice 1995.
 • Kowalczyk A. (red.), Turystyka zrównoważona, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.
 • Kowalczyk A., Współczesna turystyka kulturowa - między tradycją a nowoczesnością, [w:] Turystyka kulturowa. Spojrzenie geograficzne, red. A. Kowalczyk, Wydawnictwo UW, Warszawa 2008.
 • Kowalczyk A., Kulczyk S., Turystyka ekologiczna (ekoturystyka), [w:] Turystyka zrównoważona, red. A. Kowalczyk, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.
 • Krąpiec M., Jankowski L., Margielewski W., Urban J., Krąpiec P., Geopark "Kamienny Las na Roztoczu" i jego walory geoturystyczne, "Przegląd Geologiczny" 2012, nr 60 (9).
 • Kurek W. (red.), Turystyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 • Lubelskie smakuj życie. Turystyka, http://www.lubelskie.pl/index.php?pid=241, dostęp: 26.09.2013.
 • Łętowski J., Grądziel T., Świat zwierząt, [w:] Środowisko przyrodnicze Lubelszczyzny, red. S. Uziak, R. Turski, LTN, Lublin 2008.
 • Mikos von Rohrscheidt A., Turystyka kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy, GWSHM Milenium, Gniezno 2008.
 • Montanari A., Tourism and the environment, limitations and contradictions in the EC's Mediterranean Region, "Tijdschriftvoor Economische en Sociale Geografie" 1995, no. 86 (1).
 • Muzea na szlakach turystycznych regionu lubelskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, Lublin, bez roku wydania.
 • Niezgoda A., Obszar recepcji turystycznej w warunkach rozwoju zrównoważonego, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2006.
 • Niezgoda A., Rola różnych koncepcji i form rozwoju turystyki w dążeniu do celów rozwoju zrównoważonego, "Turyzm" 2008, nr 18 (2).
 • Osadczuk A., Osadczuk K., Szanse i perspektywy rozwoju geoturystyki jako nowej formy postrzegania obiektów przyrody nieożywionej i poznawania zjawisk naturalnych, [w:] Problemy turystyki i rekreacji, t.1, red. M. Dutkowski, US Oficyna, Szczecin 2008.
 • Pawlikowska-Piechotka A., Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne, Novae Res - Wydawnictwo Innowacyjne, Gdynia 2009.
 • Raport o stanie środowiska województwa lubelskiego w 1999 roku, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Lublin 2000.
 • Raport o stanie środowiska województwa lubelskiego w 2009 roku, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Lublin 2010.
 • Rowerem przez Lubelskie, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, Lublin, bez roku wydania.
 • Różycki A, Iwaniuk A., Przewodnik Poleskiego Parku Narodowego, PPN Ośrodek Dydaktyczno- -Administracyjny, Urszulin 2005.
 • Słomka T., Kicińska-Świderska A., Doktor M., Joniec A., Katalog obiektów geoturystycznych w Polsce, Wydawnictwo AGH, Kraków 2006.
 • Smak lubelskiej wsi, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, Lublin, bez roku wydania.
 • Smak rodzinnych wypraw, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, Lublin, b.r.w.
 • Spenceley A., Tourism in the Great Limpopo Tranfrontier Park, "Development Southern Africa" 2006, no. 23 (5).
 • Stanicka M., Problemy ochrony środowiska, [w:] Województwo lubelskie. Środowisko - społeczeństwo - gospodarka, red. W. Janicki, Norbertinum, Lublin 2011.
 • Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego, t. II: Cele i priorytety strategii oraz system wdrażania, Zarząd Województwa Lubelskiego, Lublin 2009.
 • Szczęsna J., Gawrysiak L., Wielokulturowe dziedzictwo Lubelszczyzny elementem potencjału turystycznego regionu, "Annales UMCS" 2009, R. LXIV, nr 1.
 • Szlakami dziedzictwa kulturowego regionu lubelskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, Lublin, bez roku wydania.
 • Szlaki regionu lubelskiego, Pamiątki kultury żydowskiej, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, Lublin, bez roku wydania.
 • Szwichtenberg A., Turystyka alternatywna i ekoturystyka - nowe pojęcia w geografii turyzmu, "Turyzm" 1993, nr 3 (2).
 • Tourism Trends for Europe, Commission Europeenne du Tourisme, Brussels 2004.
 • Turystyka aktywna w regionie lubelskim, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, Lublin, bez roku wydania.
 • Tworek J., Kajakiem po Bugu, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, Lublin 2011.
 • Zaręba D., Ekoturystyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171269773

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.