PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 100 | z. 1 | 211--219
Tytuł artykułu

Ekonomiczne aspekty produkcji biomasy wierzby w jednorocznym i trzyletnim cyklu zbioru

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Economic Aspects of Willow Biomass Production in Annual and Trienial Harvest Cycle
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem opracowania jest porównanie kosztów zakładania plantacji i produkcji zrębków wierzby zbieranej w cyklu jednorocznym i trzyletnim. Badania prowadzono w latach 2008-2011 w dwóch Stacjach Dydaktyczno-Badawczych (SDB Bałdy i SDB Łężany) Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Na podstawie wyników doświadczeń polowych przeprowadzono ocenę ekonomiczną produkcji zrębków wierzby krzewiastej. Koszty założenia plantacji wierzby i jej prowadzenia przy zagęszczeniu 25 tys. szt. sadzonek na 1 ha wyniosły 7741,3 zł/ha i były znacznie niższe niż przy zagęszczeniu 48 tys. szt./ha (12127,9 zł/ha). Bezpośrednie koszty produkcji zrębków wierzby w mniejszym zagęszczeniu (25 tys. szt./ha) i zbiorze pędów w cyklu 3-letnim obliczone przy średnim plonie wyniosły 95,6 zł/t i były niższe niż przy zagęszczeniu 48 tys. szt./ha i zbiorze corocznym pędów (114,4 zł/t). Nadwyżka bezpośrednia (średnio 1860 zł/ha/rok) uzyskana na plantacji przy mniejszym zagęszczeniu wierzby i jej zbiorze co 3-lata była o 666,3 zł/ha/rok wyższa niż z większego zagęszczenia i corocznego zbioru. Przy najniższych plonach wartości nadwyżki bezpośredniej były ujemne. Z ekonomicznego punktu widzenia produkcja zrębków wierzby w trzyletnim cyklu zbioru była korzystniejsza niż ich produkcja z roślin pozyskiwanych co roku. (abstrakt oryginalny)
EN
Based on the results of field experiments an economic analysis, the cultivation and production of willow chips has been presented. Cost of establishment of willow plantation and its cultivation at density of 25 thousand cuttings/ha amounted to 7,741.3 PLN/ha and were much lower than at density of 48 thousand cuttings/ha (12,127.9 PLN/ha). Direct costs calculated at an average yield at lower density (25 thousand cuttings/ha) and shoots harvesting in 3-year cycle amounted to 95.6 PLN/t and were lower than at density of 48 thousand cuttings/ha and annual harvest of shoots (114.4 PLN/t). Biomass production costs in annual harvest cycle were compensated when average yield of fresh biomass amounted to 17.7 t/ha and in three-year harvesting cycle when 40.9 t/ha were obtained. Average direct surplus, 1860 PLN/ha in average, obtained to farm gate at a lower density in 3-years harvest cycle was 666.3 PLN/ha higher than from the higher density and annual harvest cycle. Direct surplus was negative when the lowest yields were considered. (original abstract)
Rocznik
Tom
100
Numer
Strony
211--219
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Bibliografia
 • Borjesson P., Berndes G. 2006: The prospects for willow plantations for wastewater treatment in Sweden, "Biomass and Bioenergy", nr 30(5), s. 428-438.
 • Budzyński W., Szczukowski S., Tworkowski J. 2009: Wybrane problemy z zakresu produkcji roślinnej na cele energetyczne, I Kongres Nauk Rolniczych, Przyszłość sektora rolno-spożywczego i obszarów wiejskich, Puławy, s. 76-89.
 • Dimitriou I., Eriksson J., Adler A., Aronsson P., Verwijst T. 2006: Fate of heavy metals after application of sewage sludge and wood-ash mixtures to short-rotation willow coppice, Environmental Pollution", nr 142(1), s. 160-169.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE. Dz.Urz. UE 5.6.2009. Nr 140/16.
 • Grzybek A., Gradziuk P. 2006: Prospects for solid biomass use in energy production in Poland and its technical and economic properties, Wyd. Wieś Jutra, Warszawa.
 • GUS. 2010: Główny Urząd Statystyczny, Biuletyn statystyczny, Warszawa, Rok LIV, 10(636).
 • Klepacki B. 2005. Ekonomiczne aspekty produkcji rzepaku, [w] Technologia produkcji rzepaku, Cz. Muśniki i in. (red.), Wyd. Wieś Jutra, s. 164-172.
 • Kuś J., Faber A. 2009: Produkcja roślinna na cele energetyczne a racjonalne wykorzystanie rolniczej przestrzeni produkcyjnej Polski, I Kongres Nauk Rolniczych. Przyszłość sektora rolno-spożywczego i obszarów wiejskich, Puławy, s. 63-75.
 • Kwaśniewski D. 2006: Analiza kosztów produkcji wierzby energetycznej w pierwszym roku uprawy, "Acta Agrophysica", nr 8(4), s. 871-880.
 • Kwaśniewski D. 2011: Koszty i opłacalność produkcji biomasy z trzyletniej wierzby energetycznej, "Inżynieria Rolnicza", nr 1(126), s. 145-154.
 • Matyka M. 2008: Opłacalność i konkurencyjność produkcji wybranych roślin energetycznych, "Studia i Raporty IUNG-PIB", nr 11, s. 113-123.
 • Melin G., Larsson S. 2005: Agrobränsle AB - world leading company on short rotation coppice willow, 14th European Biomass Conference, 17-21 October 2005, Paris, France, s. 36-37.
 • Muzalewski A. 2010: Koszty eksploatacji maszyn. ITP Falenty-Warszawa
 • Rosenqvist H., Aronsson P., Hasselgren K., Perttu K. 1997: Economics of using municipal wastewater irrigation of willow coppice crops, "Biomass and Bioenergy", nr 12(1), s. 1-8.
 • Rosenqvist H., Börjesson P., Berndes G., Neij L. 2005: The prospects of cost reduction in willow production, 14th European Biomass Conference, 17-21 October 2005, Paris, France, s. 398-401.
 • Rosenqvist H., Dawson M. 2005: Economics of willow growing in Northern Ireland, "Biomass and Bioenergy", nr 28(1), s. 7-14.
 • Sadowski A., Jankowiak J., Bieńkowski J. 2007: Ekonomiczna efektywność uprawy wierzby, "Fragmenta Agronomica", nr 4(96), s. 153-159.
 • Stolarski M.J. 2009: Agrotechniczne i ekonomiczne aspekty produkcji biomasy wierzby krzewiastej (Salix spp.) jako surowca energetycznego, Rozprawy i Monografie, UWM Olsztyn, nr 148, s. 1-145.
 • Stolarski M., Szczukowski S., Tworkowski J. 2010: Ekonomiczne aspekty produkcji biomasy wierzby w systemie Eko-Salix, "Roczniki Nauk Rolniczych, seria G", t. 97, z. 1, s. 82-89.
 • Stolarski M., Szczukowski S., Tworkowski J., Kopaczel M. 2007: Profitability of willow production in short cycles in the low Vistula valley, "Polish Jorunal of Natural Sciences", nr 2, s. 172-182.
 • Stolarski M.J., Szczukowski S., Tworkowski J., Krzyżaniak M. 2012. Koszty założenia polowych plantacji szybko rosnących roślin drzewiastych, "Roczniki Nauk Rolniczych, seria G", t. 99, z. 1, s. 129-140.
 • Styles D., Thorne F., Jones M.B. 2008: Energy crops in Ireland: An economic comparison of willow and Miscanthus production with conventional farming systems, "Biomass and Bioenergy", nr 32(5), s. 407-421.
 • Szczukowski S. 2012: Drzewa i krzewy, wierzba, [w] Wieloletnie rośliny energetyczne, technologie energii odnawialnej, S. Szczukowski, J. Tworkowski, M. Stolarski, J. Kwiatkowski, M. Krzyżaniak, W. Lajszner, Ł. Graban (red.), MULTICO Oficyna Wydawnicza, s. 38-77.
 • Tharakan P.J., Volk T.A., Lindsey C.A., Abrahamson L.P., White E.H. 2005: Evaluating the impact of three incentive programs on co-firing willow biomass with coal in New York State, "Energy Policy", nr 33(3), s. 337-347.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171269855

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.