PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | Gospodarka światowa w XXI wieku - mechanizmy i sprzężenia | 108--126
Tytuł artykułu

Zrównoważony rozwój w gospodarce globalnej i jego ewolucja

Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Negatywne konsekwencje globalizacji, doprowadzające do nasilenia występowania globalnych zagrożeń, stały się jedną z przyczyn szukania alternatywnych modeli rozwoju gospodarczego. Coraz większy zakres degradacji środowiska naturalnego, perspektywa wyczerpania surowców energetycznych oraz postępujący wzrost dysproporcji w poziomie życia w różnych regionach świata, któremu towarzyszy poszerzanie się stref ubóstwa, a także coraz częstsze wahania aktywności gospodarczej, przyczyniły się do poszukiwania nowych koncepcji rozwoju. Angażują one obecnie wszystkie podmioty gospodarki światowej. Zrównoważony Rozwój (ZR) stanowi formę kompleksowego rozwoju gospodarki, która wydaje się interesującą alternatywą dla gospodarki globalnej. (...) Obok zrównoważonego rozwoju używane są pojęcia ekorozwoju, rozwoju trwałego oraz sustesywnego, a także samopodtrzymującego. Niektórzy autorzy wyraźnie rozróżniają zakres wymienionych pojęć, inni traktują je zamiennie. Dla potrzeb niniejszego opracowania pojęcia zrównoważony rozwój i trwały rozwój będą traktowane zamiennie. (fragment tekstu)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • K. Dubel: Przyrodnicze uwarunkowania rozwoju zrównoważonego na przykładzie regionu. Materiały Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej nt. "Mechanizmy i uwarunkowania ekorozwoju". Białystok 1996, s. 7-14.
 • Wskaźniki zrównoważonego rozwoju. Red. T. Borys. Ekonomia i Środowisko, Warszawa-Białystok 2005, s. 56.
 • http://greenworld.serwus.pl/deklaracja_sztokholmska1.htm
 • http://www.earthsummitwatch.org/
 • http://www.un.org/geninfo/bp/enviro.html
 • http://www.unic.un.org.pl/cele.php
 • L'avenir que nous voulons, Rio+ 20 Conference des Nations Unis sur le developpment durable. NU, Rio de Janeiro 2012, s. 1.
 • Measuring of Sustainable Development Prepared in Cooperation with the Organisation for Economic Co-operation and Development and the Statistical Office of the European Communities (Eurostat). UN, New York, Geneva 2009.
 • Human Development Report 2011 - Sustainability and Equity: A Better Future for All. http://hdr.undp.org/en/reports/global/hdr2011/
 • S. Abdallah, J. Michaelson, S. Shah, L. Stoll, N. Marks: The Happy Planet Index: 2012 Report. A Global Index of Sustainable Well-being. London 2012. www.happyplanetindex.org
 • Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju (SDI). www.stat.gov.pl/gus, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/sdi/introduction
 • G. Grabowska: Europejskie prawo środowiska. Wydawnictwo Prawnicze PWN, Warszawa 2002, s. 92-93.
 • Przewodnik po traktacie z Lizbony. KE Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji, Luksemburg 2009, s. 8.
 • Traktaty o Unii Europejskiej, o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, EURATOM, Karta Praw Podstawowych, teksty skonsolidowane po zmianach wprowadzonych traktatem z Lizbony, STO, Warszawa 2009, s. 175.
 • K. Czech: Realizacja strategii zrównoważonego rozwoju w Polsce na tle Unii Europejskiej próba oceny na podstawie wybranych wskaźników. W: Wyzwania gospodarki globalnej. Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego, nr 28/2. Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2010, s. 856-859.
 • Lizbon European Council 23 and 24 March 2000, Presidency Conclusions. http://www.europarl.europa.eu/summits/lis1_en.htm
 • Zrównoważona Europa dla lepszego świata. Strategia zrównoważonego rozwoju Unii Europejskiej. COM(2001)264 finał, Bruksela 15.05.2001, s. 2.
 • Przegląd strategii UE dotyczącej trwałego rozwoju (EU SDS) - Odnowiona strategia. Rada UE, 10917/06, Bruksela 26.06.2006, s. 3.
 • Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu. KOM(2010)2020 wersja ostateczna.
 • http://ec.europa.eu/europe2020/priorities/economic-governance/index_pl.htm
 • H. Rogall: Ekonomia Zrównoważonego Rozwoju. Teoria i praktyka. Zysk i S-ka, Poznań 2010, s. 545.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171270017

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.