PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 304 Gospodarka turystyczna w regionie : rynek turystyczny - współczesne trendy, problemy i perspektywy jego rozwoju | 69--77
Tytuł artykułu

Wielokulturowość Dolnego Śląska jako produkt edukacyjnej turystyki kulturowej

Autorzy
Warianty tytułu
Multiculturalism of Lower Silesia as a Product of Educational Cultural Tourism
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Rozwój turystyki edukacyjnej i kulturowej można uznać za jeden ze współczesnych trendów na rynku turystycznym. Wielokulturowość regionu turystycznego może stanowić jego wyróżnik na wysoce konkurencyjnym rynku turystycznym. Porównując Polskę z innymi krajami europejskimi, można stwierdzić, że jest ona obszarem jednolitym pod względem kulturowym i etnicznym. Regionem, który wielokrotnie zmienił swą przynależność państwową, jest Dolny Śląsk. Mimo że obecnie jest to obszar etnicznie czysto polski, to ślady wielokulturowego dziedzictwa minionych czasów odnajdujemy tu na każdym kroku. Stanowią one dla wielu turystów odwiedzających Dolny Śląsk znaczącą atrakcję turystyczną. Celem artykułu jest analiza wielokulturowego potencjału Dolnego Śląska jako produktu edukacyjnej turystyki kulturowej tego regionu. W artykule zdefiniowano pojęcia wielokulturowości, turystyki kulturowej i edukacyjnej. Przedstawiono propozycje edukacyjnych szlaków kulturowych na Dolnym Śląsku w odniesieniu do popytu zgłaszanego przez turystów odwiedzających ten region.(abstrakt oryginalny)
EN
The development of educational cultural tourism can be regarded as one of the contemporary trends observed on the tourist market. Multiculturalism of a tourist region may constitute its distinctive quality at a highly competitive tourist market. Having compared Poland with other European countries it is well visible that it is a uniform area in terms of its cultural and ethnic background. Lower Silesia represents the region which has been changing its nationality many times. In spite of the fact that currently it is ethnically a purely Polish area, the traces of multicultural heritage reminding about its past can be found almost everywhere. They present a significant tourist attraction for many tourists visiting Lower Silesia. The objective of the paper is to analyze Lower Silesia multicultural potential as the product of this region educational cultural tourism. The paper defines concepts of multiculturalism, cultural and educational tourism. The proposals of cultural trails in Lower Silesia have been presented with regard to demand presented by tourists visiting this region.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Aktualizacja programu rozwoju turystyki dla województwa dolnośląskiego, Polska Agencja Rozwoju Turystyki, Warszawa 2009.
 • Badanie ruchu turystycznego na Dolnym Śląsku w ujęciu powiatowym i subregionalnym według Aktualizacji Programu Rozwoju Turystyki dla Województwa Dolnośląskiego 2012, raport z badań, www.umwd.pl.
 • Dolny Śląsk. Monografia historyczna, red. W. Walczak, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2006.
 • Gryszel P., Wielokulturowość regionów turystycznych Polski a praca przewodnika i pilota wycieczek, [w:] Z. Kruczek (red.), Piloci i przewodnicy na styku kultur, Proksenia, Kraków 2011.
 • Kowalczyk A., Turystyka kulturowa jako czynnik kształtujący konkurencyjność regionów, [w:] Turystyka jako czynnik wzrostu konkurencyjności regionów w dobie globalizacji, red. G. Gołembski, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2008.
 • Małek J., Turystyka kulturowa jako czynnik rozwoju lokalnego, Prace i Studia Geograficzne 2003, t. 32, Geografia Turyzmu.
 • Mikos von Rohrscheidt A., Turystyka kulturowa - wokół definicji, [w:] W kręgu humanistycznej refleksji nad turystyką kulturową, red. M. Kazimierczak, Wydawnictwo AWF w Poznaniu, Poznań 2008.
 • Mikos von Rohrscheidt A., Turystyka kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy, Wydawnictwo KulTour.pl, Poznań 2010.
 • Puchnarewicz E., Znaczenie wielokulturowości w turystyce u progu XXI wieku, [w:] Wielokulturowość w turystyce, red. E. Puchnarewicz, Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie, Warszawa 2010.
 • http://www.szlakikulturowe.dolnyslask.pl.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171270035

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.