PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 304 Gospodarka turystyczna w regionie : rynek turystyczny - współczesne trendy, problemy i perspektywy jego rozwoju | 114--123
Tytuł artykułu

Lokalne grupy działania jako przykład współpracy sieciowej sprzyjającej tworzeniu produktu turystycznego

Warianty tytułu
Local Action Groups as an Example of Cooperation Network Favorable in Creating a Tourism Product
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł ma charakter literaturowo-empiryczny. Jego celem jest analiza lokalnych grup działania w województwie wielkopolskim pod kątem charakteru i zróżnicowania zrzeszonych w tych kooperacjach podmiotów. W artykule wyjaśniona została istota współpracy sieciowej oraz partnerstwa trójsektorowego. Sieci w turystyce są zaawansowaną formą współpracy i mogą być realizowane przez różne podmioty, nie tylko turystyczne, dążące od tworzenia spójnego produktu turystycznego obszaru. Kooperacja ta ma istotny wpływ na budowanie przewagi konkurencyjnej obszaru turystycznego. Partnerstwo sektorów publicznego, gospodarczego i społecznego zakłada, że więcej można osiągnąć, współpracując z innymi niż działając w pojedynkę. Służy ono także uaktywnieniu obywateli i ich zaangażowaniu w działania na rzecz rozwoju swojego regionu.(abstrakt oryginalny)
EN
The article has theoretical and empirical character. Its aim is to analyze the Local Action Groups that cover the area of Wielkopolska Voivodeship in terms of nature and diversity of these cooperations affiliated entities. There are 31 such organizations in Wielkopolska Voivodeship. The article explains the essence of networking and partnership of three sectors. Networking in tourism is an advanced form of cooperation, and can be implemented by different entities, not only tourism, aiming to create a consistent product from the tourist area. This cooperation has a significant impact on building a competitive advantage of tourist area. However, the partnership of public, economic and social sectors implies that more can be achieved in cooperation with others than by acting alone, but it can also be used to enable a citizen involvement in the development activities of the region.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Bibliografia
 • Kachniewska M., Nawrocka E., Niezgoda A., Pawlicz A., Rynek turystyczny, ekonomiczne zagadnienia turystyki, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2012.
 • Knoke D., Kuklinski J., Network analysis, Sage, Los Angeles 1983.
 • Leśniak L., Rola lokalnych grup działania w tworzeniu wiejskiego produktu turystycznego, [w:] Wiejski produkt turystyczny. Doświadczenia i wzywania, red. J. Majewski, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa w Kielcach, Kielce 2012.
 • McAlinden G., Partnerstwo na rzecz rozwoju regionalnego - w kontekście funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, [w:] Praca, kształcenie, partnerstwo. Zbiór opracowań powstałych w ramach realizacji programu Phare 2000 "Rozwój Zasobów Ludzkich", red. M. Kubisza, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2004.
 • Najda M., Układy sieciowe w zaradzaniu konkurencją przedsiębiorstw, [w:] Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach integracji europejskiej, red. A. Podobiński, Wydawnictwo AGH, Kraków 2004.
 • Raport końcowy. Ocena funkcjonowania realizujących lokalną strategię PROW 2007-2013, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, www.ksow.pl/fileadmin/user_upload/ksow.pl/pliki/ANALIZY_ ekspertyzy/LGD_raport_poprawiony_ost_bis_10_09_2012.pdf, dostęp: 30.03.2013.
 • Rozporządzenie Rady (WE) nr 1698 /2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), DzUrz UE L 277 z 21.10.2005 r., s. 1, z późn. zm.
 • Serafin R., Kazior B., Jastrzębska A. (red), Grupy partnerskie. Od idei do współdziałania. Praktyczny Poradnik, Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, Kraków 2004.
 • Staszewska J., Klaster perspektywą dla przedsiębiorców na polskim rynku turystycznym, Difin, Warszawa 2009.
 • Tennyson R., Poradnik partnerstwa, The International Business Leaders Forum, 2003.
 • Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, DzU 2001, nr 79, poz. 855.
 • Ustawa z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, DzU 2007, nr 64, poz. 427.
 • Zdon-Korzeniowska M., Jak kształtować produkty regionalne turystyczne. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009.
 • www.enrd.ec.europa.eu/leader/leader-tool-kit/the-local-action-group/pl/what-is-the-lag-s-structure_pl. cfm, dostęp: 23.03.2013.
 • www.lgdodra.pl/media/pliki/mapa%20LGD%20PL.pdf, dostęp: 29.03.2012.
 • www.partnerstwowrozwoju.pl/leader.html, dostęp: 23.03.2013.
 • www.pot.gov.pl/slownik/sieciowy-produkt-turystyczny/, dostęp: 3.10.2013.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171270097

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.