PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 304 Gospodarka turystyczna w regionie : rynek turystyczny - współczesne trendy, problemy i perspektywy jego rozwoju | 241--252
Tytuł artykułu

Determinanty prawne zrównoważonego rozwoju turystyki w Unii Europejskiej i w Polsce. Wybrane problemy

Warianty tytułu
Law Determinants of Sustainable Tourism Development in the UE and Poland. Selected Problems
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł prezentuje kluczowe uregulowania prawne normujące zagadnienie zrównoważonego rozwoju turystyki w Unii Europejskiej i Polsce. Wskazuje istniejącą dekoncentrację przepisów w omawianej dziedzinie. Dodatkowo pokazuje działania i sposoby wspierania równowagi w relacji turystyka-środowisko, jakie proponuje prawodawstwo Wspólnoty i RP.(abstrakt oryginalny)
EN
The article presents crucial regulations that regulate the issue of sustainable tourism development in the EU and Poland. It indicates a distrotion of existing legislation in this area. In addition, it shows undertakings and ways of supporting sustainability between tourism and environment, which are proposed through Polish and EU legislation(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Agenda dla zrównoważonej i konkurencyjnej turystyki europejskiej, eurolex.europa.eu.
 • Agenda 21 for the travel and tourism industry - towards environmentally sustainable development, wwwv1.agora21.org.
 • Aktualne problemy zarządzania środowiskowego, red. W. Kowalczewski, W. Matwiejczuk, Difin, cz. V: Ekologia w zarządzaniu, Warszawa 2008.
 • Berbeka J., Berbeka K., Instrumenty ograniczania antropopresji turystyki na region recepcyjny, [w:] Zrównoważony rozwój turystyki, red. S. Wodejko, SGH, Warszawa 2008.
 • Bohdanowicz J., Bohdanowicz P., Stymulatory ekonomiczne i prawne polityki ekorozwoju dla turystyki, [w:] Problemy badawcze i metodologiczne politologii w Polsce, red. A.J. Chodubski, M.J. Malinowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2006, www.usfiles. us.szc.pl, dostęp: 15.04.2013.
 • COM (2003) 716, wersja ostateczna 21.11.2003.
 • Ekoturystyka i odkrywanie dziedzictwa. Zbiór dobrych praktyk, red. D. Zaręba, Wydawnictwo Bros s.c., Kraków 2008, s. 7, 8.
 • Gołembski G., Kompendium wiedzy o turystyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 • Kamieniecka J., Tatomir T., Aktualne - w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej - uwarunkowania kształtowania procesu ekologizacji turystyki w Polsce. Ekspertyza prawna, Instytut na rzecz Ekorozwoju, Warszawa 2004.
 • Kierunki rozwoju turystyki do 2015 roku, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Dokument Rządowy przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 26 września 2008 r., Warszawa 2008.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., DzU nr 98, poz. 483, z późn. zm.
 • Lisiecka K., Innowacje proekologiczne w idei zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa, [w:] Zrównoważony rozwój regionów, red. J. Toruński, H. Wyrębek, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa 2010.
 • Lisiecka K., Kubasik A., Środowisko w globalnej orientacji zarządzania przedsiębiorstwem, Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice 2001.
 • Majewski J., Agenda 21, "Polska Gazeta Turystyczna" 1999, nr 10.
 • Mirowski W., Ekologizacja jako problem strategiczny w rozwoju turystyki, Rocznik Naukowy WSTiR 2003, nr 1.
 • Młynarczyk Z., Zajadacz A., Słowik M. (red.), Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki, t. V: Aspekty przyrodnicze rozwoju turystyki, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2010.
 • Moryń-Kucharczyk E., Natowska R., Publiczno-prywatne partnerstwo dla zrównoważonego rozwoju, [w:] Zrównoważony rozwój regionów, red. J. Toruński, H. Wyrębek, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa 2010.
 • Our Common Future, Report of the World Commision on Environment and Development, United Nations 1987, www.conspect.nl.
 • Przeorek-Smyka R., Przyrodnicze uwarunkowania rozwoju turystyki, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Handlu i Usług nr 23, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlu i Usług, Poznań 2012.
 • Simonides E., Ochrona przyrody, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2007.
 • Sitek M., Polityka ochrony środowiska w sektorze usług turystycznych w świetle prawa Unii Europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2007.
 • Szewczyk A., Kogut-Jaworska B., Zioło M., Rozwój lokalny i regionalny. Teoria i praktyka, C.H. Beck, Warszawa 2011.
 • Ustawa z dnia 12 maja 2000 r. o zasadach wspierania rozwoju regionalnego, DzU 2000, nr 48, poz. 550.
 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, DzU 2001, nr 62, poz. 627, art. 3, pkt 50.
 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, DzU 2003, nr 80, poz. 717, z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, DzU 2006, nr 84, poz. 712.
 • Wskaźniki zrównoważonego rozwoju, red. T. Borys, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Warszawa- Białystok 2005.
 • www.eco-label.com. www.europa.eu.int/environment/ecolabel.www.mg.gov.pl.
 • www.mos.gov.pl.
 • www.msap.pl.www.msport.gov.pl.www.popyt.gov.pl.
 • Zrównoważony rozwój turystyki, S. Wodejko (red.), Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2008.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171270273

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.