PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 304 Gospodarka turystyczna w regionie : rynek turystyczny - współczesne trendy, problemy i perspektywy jego rozwoju | 253--263
Tytuł artykułu

Wpływ migracji osób starszych na rynek pracy w obszarach atrakcyjnych turystycznie w Polsce

Warianty tytułu
Retirees and Their Influence on the Labour Market in Tourists Areas in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Migracje osób starszych w krajach Europy Zachodniej i USA od dawna uznaje się za istotny czynnik rozwoju lokalnego i regionalnego, a napływający emeryci generują powstawanie nowych miejsc pracy. Celem artykułu jest wskazanie głównych obszarów migracji emerytów, ich atrakcji turystycznych oraz tego, jaki wpływ migracja wywiera na lokalny rynek pracy w Polsce, obszarze jeszcze mało zbadanym. Osoby po 60. roku życia różnią się w znaczący sposób pod względem przyczyn migracji od osób młodych czy w wieku średnim. Wybierają przede wszystkim tereny, gdzie znajdą lepszy standard życia i poprawią swoje zdrowie. Takie czynniki, jak: małżeństwo, edukacja czy praca, mają marginalne znaczenie. Wybierając tereny atrakcyjne turystycznie i jeszcze dziewicze, emeryci często wpływają na powstawanie miejsc pracy i sami tę pracę tam znajdują.(abstrakt oryginalny)
EN
Migrations of the retirees in both Western Europe and the USA have been perceived as the main factor of local and regional development. Migrating senior citizens create new jobs, thus, the aim of the article is to indicate the main migration areas, their tourist attractions and the impact the migration exerts on a local labour market in Poland, the area hardly researched. When it comes to the reasons of migration, 60-year-olds and older differ significantly from the young or middle-aged people. They choose, above all, areas where they can find a better standard of living and improve their health. Such factors as: marriage, education or employment are of marginal significance. By choosing the tourist and still virgin areas, in many cases, the retirees affect creating new jobs there. They also find jobs themselves there.(original abstract)
Słowa kluczowe
Twórcy
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
Bibliografia
 • Bean F.D, Myers G.C., Angel J.L., Galle O.R., Geographic concentration, migration, and population redistribution among the elderly, [w:] Demography of aging, ed. L.G. Marin, S.H. Preston, NAP, Washington, 1994, s. 319-356.
 • Charles F., Longino Jr., Geographical distribution and migration, [w:] Aging and the Social Sciences, ed. R.H. Binstock, L.K. Georg, Oxford 2001, s. 103-213.
 • Frątczak E., Proces starzenia się ludności Polski a proces urbanizacji, SGPiS, Warszawa 1984, s. 151.
 • Kałuża D., Migracje seniorów w Polsce, [w:] Ludzie starzy w polskim społeczeństwie w pierwszych dekadach XXI wieku, red. J.T. Kowaleski, Łódź 2006, s. 151-174.
 • Kałuża D., Migracje seniorów, [w:] Starzenie się ludności Polski. Między demografią a gerontologią społeczną, red. J.T. Kowaleski, P. Szukalski, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008, s. 71-89.
 • King R., Warners A.M., Wiliams A.M., International retirement migration in Europe, "International Journal of Population Geography" 1998, no. 4, s. 91-111.
 • Lange M., Rynek pracy w obliczu starzenia się ludności Polski, [w:] Przestrzenne zróżnicowanie starzenia się ludności Polski. Przyczyny, etapy, następstwa, red. J.T. Kowalewski, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011, s. 107-142.
 • Latuch M., Przyczyny emigracji osób w starszym wieku z największych miast w Polsce, "Studia Demograficzne" 1977, nr 50, s. 51-69.
 • Longino Ch.F., Bradley D.E., Geographical distribution and migration, [w:] Aging and the Social Sciences, red. R.H. Binstock, L.K. Georg, Oxford 2001, s. 103-213.
 • Polska a Europa. Procesy demograficzne u progu XXI wieku. Proces starzenia się ludności Polski i jego społeczne konsekwecje, red. L. Frąckiewicz, Polskie Towarzystwo Polityki Społęcznej, Katowice 2002.
 • Quandango J., Aging and the life course, "Pepper Institute on Aging and Public Policy", Florida State University 2002.
 • Rogers A., Return migration to region of birth among retirement-age persons in the United States, "Journal of Gerontology. Social Sciences" 1990, no. 45, s. 128-134 .
 • Rosset E., Proces starzenia się ludności. Studium demograficzne, PGW, Warszawa 1959.
 • Stillwell J., Rees P., Boden P., Internal migration trends: an overview, [w:] Population Redistribution in the United Kingdom, Belhaven Press, London-New York 1992A, s. 28-55.
 • Stillwell J., Rees P., Boden P., Population Redistribution in the United Kingdom, [w:] Migration Processes and Pattern, Belhaven Press, London-New York 1992B.
 • Stolarczyk K., Społeczno-ekonomiczne czynniki warunkujące migracje osób w starszym wieku w Polsce, Monografie i Opracowania, SGPiS, Warszawa 1985, s. 189.
 • Stolarczyk K., Społeczno-demigraficzne aspekty migracji osób w starszym wieku, [w:] Społeczno- -demoraficzne i ekonomiczne aspekty współczesnych migracji w Polsce, red. J. Witkowski, Monografie i Opracowania, SGPiS, Warszawa 1986, s. 106-123.
 • Strzelecki Z., Witkowski J., Migracje a proces starzenia się ludności Polski, "Biuletyn IGS" 1990, nr 1.
 • Uren Z., Goldring S., Migration trends at older ages in England and Wales, "Population Trends" 2007, no. 130, s. 31-41.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171270283

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.