PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 304 Gospodarka turystyczna w regionie : rynek turystyczny - współczesne trendy, problemy i perspektywy jego rozwoju | 264--273
Tytuł artykułu

Możliwości finansowania rozwoju turystyki społecznej w Polsce

Autorzy
Warianty tytułu
Possibilities for Financing the Development of Social Tourism in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Od wielu lat obserwujemy w Europie Zachodniej zainteresowanie rządów oraz władz samorządowych rozwojem turystyki społecznej. Traktuje się ją jako narzędzie włączenia do turystyki obywateli wykluczonych z różnych względów z tej aktywności. W Polsce problematyka ta jest zagadnieniem nowym. Dla przyszłego rozwoju turystyki społecznej w naszym kraju potrzebne jest nie tylko określenie potencjalnych grup jej beneficjentów, ale wskazanie także możliwych źródeł i sposobów jej finansowania. W artykule podjęto problematykę finansowania rozwoju turystyki społecznej oraz zwrócono uwagę na te rozwiązania, które mogą przyczynić się do zdecydowanie większego udziału w turystyce obywateli wykluczonych z niej ze względów m.in. ekonomicznych, zdrowotnych, społecznych.(abstrakt oryginalny)
EN
For many years, in Western Europe, we have been observing the growing interest of state governments and local authorities in the development of social tourism. It is a tool which aim is to include into tourism these individuals who, for various reasons, have been excluded from the participation in such activities. In Poland these problems are novelty. For the purposes of future social tourism development in our country it is not only necessary to define the potential groups of its beneficiaries, but also to indicate the possible sources and methods for financing it. The article discusses the problems of possibilities related to financing social tourism development by attracting attention to these solutions which can contribute to the definitely more extensive participation in tourism of these citizens who have been excluded from it as a result of, e.g. economic, health oriented or social reasons(original abstract)
Słowa kluczowe
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Berbeka J., Udział w ruchu turystycznym a spójność społeczna w Polsce - wybrane zagadnienia, [w:] Wyzwania współczesnej polityki turystycznej. Problemy polityki turystycznej, red. A. Rapacz, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego nr 259, Wydawnictwo UE, Wrocław 2012.
 • Dyrda G., Dyrda-Maciałek S., Ocena skuteczności ZFŚS jako instrumentu finansowania turystyki społecznej (na podstawie wyników badań ankietowych), [w:] Perspektywy i kierunki rozwoju turystyki społecznej w Polsce, red. A. Stasiak, Wydawnictwo WSTH, Łódź 2011.
 • Hunziker W., Social Tourism: Its Nature and Problems, International Tourist Alliance Scientific Commission, Genewa 1952.
 • International Social Tourism Organization Statues 2010, http://www.bits-int.org.
 • Podstawowe informacje o rozwoju demograficznym Polski w latach 2000-2010, http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/PUBL_L_podst_inf_o_rozwoju_dem_pl.pdf, dostęp: 2.04.2012.
 • Stasiak A., Cele i zadania turystyki społecznej - kilka uwag o istocie zjawiska, [w:] Turystyka społeczna w regionie łódzkim, red. A. Stasiak, Wydawnictwo WSTH, Łódź 2010.
 • Stasiak A., Uwarunkowania i bariery rozwoju turystyki społecznej w Polsce, [w:] Perspektywy i kierunki rozwoju turystyki społecznej w Polsce, red. A. Stasiak, Wydawnictwo WSTH, Łódź 2011.
 • Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jedn.), DzU 1996, nr 70, poz. 335.
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity), DzU 2011, nr 127, poz. 721; nr 171, poz. 1016; nr 209, poz. 1243; nr 209, poz. 1243 i 1244; nr 291, poz. 1707; DzU 2012, poz. 986.
 • Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, DzU 2009, nr 175, poz. 1362, z późn. zm.
 • Włodarczyk B., Turystyka społeczna - próba definicji zjawiska, [w:] Turystyka społeczna w regionie łódzkim, red. A. Stasiak, Wydawnictwo WSTH, Łódź 2010
 • .http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/show.do, dostęp: 05.12.2012 r.
 • http://www.niepełnosprawni.gov.pl/dane-statystyczne/dane-demograficzne, dostęp: 5.04.2012.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171270285

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.