PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2007 | nr 33 | 43--62
Tytuł artykułu

Fundusze strukturalne jako instrumenty polityki na unijnym rynku pracy (na przykładzie Irlandii i Grecji)

Warianty tytułu
Structural Funds as Community Labour Market Policy Instruments (after an Example of Ireland and Greece)
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W opracowaniu zaprezentowano instrumenty polityki gospodarczej na unijnym rynku pracy, przedstawiono Europejską Strategię Zatrudnienia, będącą głównym filarem odnowionej Strategii Lizbońskiej. Ponadto w opracowaniu przedstawiono także zasadniczy instrument polityki rynku pracy na szczeblu Unii Europejskiej kierowany na rynki pracy krajów członkowskich, jakim jest Europejski Fundusz Społeczny. Zaprezentowano i oceniono również aktywne formy przeciwdziałaniu bezrobocia na funkcjonowanie rynku pracy w Irlandii i Grecji. Dla Polski istotne są doświadczenia Irlandii, która odniosła sukces, i Grecji, której przedsięwzięcia są krytykowane. Do przeprowadzonej analizy autorka przyjęła horyzont czasowy 1990-2005 oraz wykorzystała metodę statystyki opisowej. (fragment tekstu)
EN
Investing in human resources plays a strategic role in Community policies which are focused on economic and social coherence. This is expressed in 30% of the structural funds being allocated to that end in the new budgeting period (2007-2013), which equals the outlays expensed in the previous period. The European Social Fund is a great chance for Poland. First of all because apart from funds assigned to active social policy, a modern employment policy including, it is an instrument that can contribute to a change in the model of social policy and the way it is perceived. The need to remain within the confines of the budgetary discipline makes the government be hard up as regards money available to counteract unemployment. It has to be borne in mind that membership in the European Union - despite the inflow of considerable sums from the Union's budget- does not warrant that the economic situation will improve, and so will the labour market by the same token. Firstly, any benefits that can be expected from the integration, will not come immediately. Secondly, positive economic effects depend on Poland's creating conditions allowing to use Union assistance rationally. Now, which economic policy is chosen will lead Poland to steer her course towards the fate shared by either well-off Ireland or worse-off Greece. Ireland's success in cutting down unemployment results chiefly from the country's proper use of structural funds and active labour market programmes aimed at improving labour quality. On the other hand, Greece's poor standing stems from the poor macroeconomic policy followed in the 8os of the 20th century and improper use of assistance funds. The Greek policy aimed at complying with the convergence criteria, that is at curbing, inflation rates, decreasing budget deficit and public debt, which had a restrictive impact on the employment levels. Whether Poland makes a full use of assistance from the structural funds and the Coherence Fund will depend on many factors, of which coherence and reliability of the assumptions behind the National Development Plan and its implementation in the future, compatibility between legal solutions and the manner in which the structural funds and the Coherence Fund can mediate, the degree to which administration on the local and national government tier is organizationally and factually ready to provide assistance, the extent to which the beneficiaries meet the eligibility and procedural criteria as regards assistance, the readiness to raise national public and private resourance so that they could co-finance Community programmes and initiatives are the prime ones. (original abstract)
Twórcy
Bibliografia
 • Adamczyk A., Wpływ wykorzystania funduszy pomocowych UE na rozwój gospodarczy i reformy administracyjne w Grecji, Studia Europejskie 2004/4.
 • Anusz J., Kotlewski D., Jak pozyskiwać środki z funduszy unijnych, Wydawnictwo INGO Sp. z 0.0., Tomaszów Mazowiecki 2004.
 • Głąbicka K., Integracja europejska, Wyższa Szkoła Biznesu w Radomiu, Radom 2001.
 • Głąbicka K., Polityka społeczna Unii Europejskiej. Aspekty aksjologiczne i empiryczne, Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2001.
 • Głąbicka K., Rynek pracy w jednoczącej się Europie. Wybrane zagadnienia do studiowania, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, Warszawa 2005.
 • Grabowska I., Lusiński C., Transformacja rynku pracy w kontekście rozwoju gospodarczego Irlandii, Studia Europejskie 2005/4.
 • Grewiński M., Europejski Fundusz Społeczny jako instrument integracji socjalnej Unii Europejskiej, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, Warszawa 2001.
 • Grewiński M., Europejski Fundusz Społeczny w Saksonii. Wnioski dla Polski, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2003.
 • Grosse T. G., Polityka regionalna Unii Europejskiej i jej wpływ na rozwój gospodarczy. Przykład Grecji, Włoch, Irlandii i wnioski dla Polski, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2000.
 • Janus-Hibner M., Pastusiak R., Programy pomocowe w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem MiŚ, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2004.
 • Jarmołowicz W., Knapińska M., Polityka państwa na rynku pracy w warunkach transformacji i integracji gospodarczej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2005.
 • Konkurencyjność gospodarki Polski w dobie integracji z Unią Europejską i globalizacji, red. J. Bossak, W. Bieńkowski, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2001.
 • Polityka rynku pracy wobec integracji z Unią Europejską, red. Z. Wiśniewski, Opracowanie PCZ, Zeszyt nr 7, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2001.
 • Polska w Unii Europejskiej. Uwarunkowania i możliwości po 2004 roku, red. G. Wojtkowska-Łodej, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2003.
 • Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Narodowa Strategia Spójności 2007-2013, Projekt przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 31.05.2006 r., Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2006.
 • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2002.
 • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2003.
 • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2004.
 • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2005.
 • Rynek pracy wobec integracji z Unią Europejską, red. S. Borkowska, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2002.
 • Saper A., Kawecka-Wykrzykowska E., Polityka regionalna Unii Europejskiej a instrumenty wspierania rozwoju regionalnego w Polsce, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2000.
 • Skrzypek J., Jak korzystać z funduszy strukturalnych UE. Programy operacyjne dla przedsiębiorstw w teorii i praktyce, TWIGGER, Warszawa 2004.
 • Strategia Lizbońska a zarządzanie wartością, red. L. Pawłowicz, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2006.
 • Rzońca A., Rachunek wzrostu na przykładzie gospodarki Irlandii w latach dziewięćdziesiątych. Materiały i studia, Zeszyt nr 149, Narodowy Bank Polski, Departament Analiz Makroekonomicznych i Strukturalnych, Warszawa 2002.
 • http://www.funduszestrukturalne.gov.pl.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171270393

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.