PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 1(33) Zarządzanie i turystyka - wybrane aspekty sektorowe, funkcjonalne i regionalne | 59--78
Tytuł artykułu

Wymiary i składniki klimatu organizacyjnego w świetle badań literaturowych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Dimensions and Components of Organisational Climate in the Light of Research Literature
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł zawiera przegląd różnych potencjalnych składników klimatu organizacyjnego w oparciu o piśmiennictwo krajowe i zagraniczne. Na tej podstawie usystematyzowano składniki klimatu najczęściej przywoływane w piśmiennictwie ze wskazaniem częstotliwości ich przywoływania. Jednocześnie pogrupowano potencjalne składniki we względnie jednolite grupy, tworząc w ten sposób zestawienie modułowe, które umożliwia elastyczny dobór składników klimatu. Przedstawione propozycje mają charakter umowny i elastyczny.(abstrakt oryginalny)
EN
The article contains an overview of the various potential components of organisational climate presented in domestic and foreign literature. The most cited components of the climate have been systemised. On this basis the components of the climate which are most often cited in the literature have been systemised and described. At the same time potential components have been sorted to form a relatively homogeneous group, thus creating a set of modules that allows flexible selection of components of the climate. The proposals are agreed-upon and flexible.(original abstract)
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
Bibliografia
 • Adenike A., Organizational climate as a predictor of employee job satisfaction: evidence from covenant university, "Business Intelligence Journal" 2001, January, Vol. 4, No. 1.
 • Annelies E.M., Vianem V., Yvette M., Kmieciak M., The Match Between Recruiters'Perceptions of Organizational Climate and Personality of the Ideal Applicant for Management Position; Climate and ideal managers characteristics, "International Journal of selection and assessment" 1998, July, Vol. 6, No. 3, Blackwell Publishers Ltd.
 • Armstrong. M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
 • Ashkanasy N.M., Wilderom C.P.M., Peterson M.F., Handbook of organizational culture & climate, Sage publications 2000.
 • Bögel R., Das Konzept des Betriebs-bzw. Organisationsklimas und seine Anwendung in der betrieblichen Praxis, Zeitschrift für Personalforschung, Jg. 2, H. 4, 1988.
 • Bratnicki M., Wyciślak M., Klimat organizacyjny: pojęcie, mierzenie, badanie i diagnoza, "Prakseologia" 1980, 4 (76).
 • Butt F., Bhutto N.A., Abbas G., A comparative study of organizational climate and job satisfaction in public, private, and foreign banks, Materials of conference, 1st International Conference on Business Management,28-29 March, 2011, Lahore.
 • Campbell J.P., Dunnette M.D., Lawler E.E., Weick K.E., Managerial behavior, performance, and effectiveness, McGraw Hill, New York 1970.
 • Czapińska M., Wójcik M., Zmiany klimatu, "Personel i Zarządzanie" 2008, nr 12.
 • Davidson M.C.G., Manning M.L., Timo N., Ryder P.A., The dimensions of organizational climate in four and five star Australian hotels, "Journal of Hospitality & Tourism Research" 2001, 25(4), s. 444-461.
 • Dobrzyński M., Kierowanie kadrami, PWE, Warszawa, 2006.
 • Dobrzyński M., Grzywacz W., Europejski kwestionariusz do badania kultury i klimatu organizacji, PN AE Wrocław 2001, nr 900.
 • Ekvall G., Isaksen S.G., Assessing the Context for Change: A Technical Manual for the Situational Outlook Questionnaire, Enhancing performance of organizations, leaders and teams for over 50 years, Secound Edition, Buffalo, NY: Creative Problem Solving Group, 2007.
 • Frideriksen N., Jensen O., Beaton A.E., Prediction of Organizational Behavior, Elmsdorf N.Y. Pergamon Press, New York 1972.
 • Glick W.H., Conceptualizing and measuring organizational and psychological climate: pitfalls in multilevel research, "Academy of Management Review" 1985, No. 10.
 • Gray R., A climate of Succes. Creating the right organizational climate for high performance, Elsevier Ltd., Oxford 2007.
 • Guryn H., Klimat dla wiedzy, "Personel", nr 7, 1-31 lipca 2007, INFOR.
 • Jain K.K, Jabeen F., Mishra V. Gupta N., Job Satisfaction as Related to Organisational Climate and Occupational Stress: A Case Study of Indian Oil, "International Review of Business Research Papers" 2007, November, Vol. 3, No. 5, s. 193-208.
 • James L.R., Jones A.P., Organisational climate: a Review of theory and resarch, "Psychological Bulletin" 1974, Vol. 81.
 • James L.R., Jones A.P., Psychological climate: dimensions and relationships of individual and aggregated work environment perceptions, Organizational Behaviour and Human Performance 1979, Vol. 23, s. 201-250.
 • Kolb D.A., Organizational psychology. An experimental approach, Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall 1972.
 • Koys D., De Cotiis T., Inductive measures of organizational climate, "Human Relations" 1991, 44, s. 265-285.
 • Kozłowski W., Zarządzanie motywacją pracowników, CeDeWu, Warszawa 2009.
 • Kundu K., Development of the conceptual framework of organizational climate, Vidyasagar University Journal of Commerce, Vol. 12, March 2007.
 • Lipińska-Grobelny A., Klimat organizacyjny i jego konsekwencje dla funkcjonowania pracowników, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2007.
 • Litwin G.H., Stringer R.A., Motivation and organisational climate, Harvard University Press, Boston 1968.
 • Mesjasz J., Klimat organizacyjny a psychologiczne koszty sukcesu zawodowego, w: Stres i jego modelowanie, red. J. Szopa, M. Harciarek, Sekcja Wydawnicza Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2004.
 • Mikuła B., Klimat organizacyjny a kultura organizacyjna - próba systematyzacji pojęć, "Zeszyty naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie" 2000, nr 3.
 • Miner J.B., Organizational Behavior, Random House Inc., New York 1988.
 • Moos R., Work Environment Scale manual. Palo Alto, CA: Consulting Psychologist's Press, 1994.
 • Newman J.E., Development of a measure of perceived work environment, "Academy of Management Journal" 1977, 20, s. 520-534.
 • Paluchowski W.J., Klimat organizacyjny i jego pomiar, w: red. S. Witkowski, Psychologiczne wyznaczniki sukcesu w zarządzaniu, "Prace Psychologiczne Uniwersytetu Wrocławskiego" 1998, XLVII, t. IV, s. 167.
 • Pareek U., Chatopadya S., An inventory to measure organizational climate, Ind. J. Ext. Edu. 16, 1979, s. 13-23.
 • Patterson M., Warr P., West M., Organizational Climate and Company Productivity: The Role of Employee Affect and Employee Level, CEP Discussion Paper No 626, 2004.
 • Patterson M.G., West M.A., Shackleton V.J., Dawson J.F., Lawthom R., Maitlis S., Robinson D.L., Wallace A.M., Validating the organizational climate measure: links to managerial practices productivity and innovation, Journal of Organizational Behavior 26, Published in Wiley Inter- Science, 2005.
 • Payne R.L., Pheysey, D.C., G.G. Stern's organizational climate index: a reconceptualization and application to business organizations, Organizational Behavior and Human Performance, 6, 1971.
 • Pethe S., Chaudhari S., Dhar U., Manual on Organizational Climate Scale, Agra: National Psychological Corporation, 2001.
 • Phillips D.S., Little B.R., Goodine L.A., Organizational climate and personal projects: gender differences in the public service, Canadian Centre for Development, Research Paper No. 20, Minister of Supply and Services Canada 1996.
 • Pietroń-Pyszczek A., Satysfakcja pracowników i problemy jej diagnozowania, Motywowanie pracowników. Wskazówki dla menedżerów, wydawnictwo Marina, 2007.
 • Quinn R.E., Beyount rational management, CA, Jossey-Bass, San Francisco 1988.
 • Rosensteil L., Betriebsklima und Organisationsklima, Grundlagen der Organisationspsychologie. Basiswissen und Anwendungshinweise, Fünfte Auflage, Schaffer-Poeschel Verlag, Stuttgart 2003.
 • Rosensteil L., Bögel R., Betriebsklima geht jeden an. Bayerischer Staatsministerium für Arbeit, Familie und Sozialordnung, München, 1992.
 • Schneider B., Barlett C.J., Individual differences and organizational climate: I. The research plan and questionnaire development, "Personnel Psychology" 1968, No. 21.
 • Schneider B., Barlett C.J., Individual differences and organizational climate: II. Measurement of organizational climate by the multitrait-multirater matrix, "Personnel Psychology" 1970, No. 23.
 • Singh S., Organizational stress and executive behaviour, Shri Ram Centre for Industrial Relations and Human Resources, New Delhi 1990.
 • Syper M., Modelowanie klimatu innowacyjnego w firmie jako klucz do sukcesu, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi" 2006, nr 1.
 • Świętochowski W., Klimat organizacyjny jako jeden z zasobów w procesie radzenia sobie ze stresem - badania porównawcze pracowników polskich i niemieckich firm, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Psychologica" 2007, nr 11.
 • Wajszczak E., Kształtowanie klimatu organizacyjnego w przedsiębiorstwie, Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego Sp. z o.o., Bydgoszcz 2000.
 • Watkin C., How to improve organisational climate, People Management, 28 June, 2001, s. 52-53.
 • Wiernek B., Kultura organizacyjna przedsiębiorstwa, Wyd. Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie, Kraków, 2000.
 • Williams D.G.S., Organizational climate and performance: an empirical investigation, PhD thesis, Uniersity of Surrey, Guildford 1998.
 • Wudarzewski G., Konceptualizacja pojęć kultura organizacyjna i klimat organizacyjny, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu" 2005, nr 5.
 • Ziaja-Guzy R., Badanie klimatu organizacyjnego w Specjalistycznym Szpitalu im E. Szczeklika w Tarnowie, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi" 2008, nr 2.
 • Белошапка В., Нудьга И., Корпоративная (организационная) культура и организационный климат, Управленческая рультативность: системны взгляд на работу и развитие менеджеров - К. Агентство «Стандарт», 2007, s. 270.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171270433

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.