PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 3 | 125--146
Tytuł artykułu

Tożsamość miasta w kontekście przemian politycznych, ekonomicznych i społecznych we współczesnej Polsce : przypadek Kielc

Warianty tytułu
City Identity in the Context of Political, Economic and Social Changes in Contemporary Poland : the Case of Kielce
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Opracowanie powstało w ramach badań statutowych prowadzonych przez prof. dr hab. Elżbietę Firlit pt. "Tożsamości kulturowe w Europie - ciągłość i zmiana". Celem autorki jest ocena wpływu współczesnych przemian politycznych, ekonomicznych i społecznych na tożsamość miasta oraz scharakteryzowanie tożsamości Kielc. Opracowanie składa się z trzech części: zdefiniowania różnych podejść do pojęcia tożsamości; analizy relacji między współczesnymi przemianami, takimi jak transformacja systemowa w Polsce, globalizacja, metropolizacja, integracja europejska, a tożsamością miasta oraz charakterystyki tożsamości Kielc.(fragment tekstu)
EN
City identity can be defined as a historically distinctive attributes that distinguish that city form all the other cities. Identity is influenced by many factors such as: genesis of a city, economic development, spatial arrangements and the picture of a city in the collective mind of its inhabitants. City identity is not permanent feature. It is influenced by political, social and economic changes. The most important factors that influence city identity are: system transformation, globalization, metropolization and European integration. The combination of all these processes and their influences on the identity of contemporary city, such as Kielce, is the aim of this study.(original abstract)
Twórcy
Bibliografia
 • Bokszański Z., Tożsamość, interakcja, grupa. Tożsamość jednostki w perspektywie teorii socjologicznej, Wydawnictwo UŁ, Łodź 1989, s. 12.
 • Czarzasty J., Stosunki pracy w handlu wielkopowierzchniowym w Polsce, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010, s. 11-12.
 • Edensor T., Tożsamość narodowa, kultura popularna i życie codzienne, Wydawnictwo UJ, Kraków 2004, s. 95-135.
 • Gawryszewski A., Ludność Polski w XX wieku, PAN, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego, Warszawa 2005, s. 34.
 • Glińska E., Socjologiczna i marketingowa koncepcja tożsamości miasta, w: Obywatelstwo i tożsamość w społeczeństwach zróżnicowanych kulturowo i na pograniczach, t. 1, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2006, s. 34.
 • Główka J., Oborny A., Pieniążek-Samek M., Kielce. Historia, kultura, sztuka, Wydawnictwo Jedność, Kielce 2003, s. 199.
 • Guldon Z., Massalski A., Historia Kielc do 1945 roku, Kieleckie Centrum Kultury, Kielce 2000, s. 329, 354.
 • Guldon Z., Massalski A., Historia Kielc do roku 1945, Kieleckie Centrum Kultury, Kielce 2000, s. 352-380.
 • Hobsbawn E., Ranger T., Tradycja wynaleziona, Wydawnictwo UJ, Kraków 2008, s. 9-22.
 • http://filharmonia.kielce.com.pl/nowa_filharmonia.html (07.08.2012).
 • http://mwk.com.pl/pl/ (24.08.2012).
 • http://www.technopark.kielce.pl/(20.08.2012).
 • http://www.um.kielce.pl/fundusze_unijne/sienk (09.08.2012).
 • http://www.um.kielce.pl/gospodarka/targi_kielce/(27.06.2012).
 • http://www.um.kielce.pl/kultura/centra_kultury/ (07.08.2012).
 • http://www.um.kielce.pl/kultura/muzea/ (07.08.2012).
 • http://www.um.kielce.pl/miejskie_imprezy/swieto_kielc/ (07.08.2012).
 • http://www.um.kielce.pl/poznajmiasto/historia/historia2/ (03.08.2012).
 • http://www.um.kielce.pl/poznajmiasto/historia/historia3/ (07.08.2012).
 • http://www.um.kielce.pl/poznajmiasto/historia/historia3/ (25.06.2012).
 • http://www.um.kielce.pl/poznajmiasto/historia/historia3/ (25.06.2012).
 • http://www.um.kielce.pl/poznajmiasto/legendy/ (03.08.2012).
 • http://www.um.kielce.pl/turystyka/rezerwaty_przyrody/ (03.08.2012).
 • http://www.wdk-kielce.pl/ (03.08.2012).
 • http://www.wup.kielce.pl/ (20.10.2012).
 • Jałowiecki B., Szczepański M. S., Miasto i przestrzeń w perspektywie socjologicznej, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2006, s. 208.
 • Kielce, ambitne miasto liderów. Strategia rozwoju miasta Kielce na lata 2007-2020, WYG International, Kielce 2006, s. 8.
 • Kociszewski J., Tendencje rozwoju oraz restrukturyzacja miast regionalnych w Polsce, w: Rozwój miast i zarządzanie gospodarką miejską, red. J. Słodczyk, Uniwersytet Opolski, Opole 2004, s. 145.
 • Kopertowska D., Kielce. Historia i współczesność w nazewnictwie, Wydawnictwo AŚ im. Jana Kochanowskiego, Kielce 2001, s. 13, 22.
 • Lencewicz S., Kondracki J., Geografia fizyczna Polski, PWN, Warszawa 1959, s. 314.
 • Malikowski M., Palak M., Zmiany przestrzenne i społeczne w rzeszowskich suburbiach, w: Przemiany przestrzenne w dużych miastach Polski i Europy Środkowo-Wschodniej, red. M. Malikowski, S. Solecki, Nomos, Kraków 2007, s. 194.
 • Mikołajczyk J., Rozwój centrów handlowych w Polsce, ,,Zeszyty Naukowe'' nr 529, ,,Ekonomiczne Problemy Usług'' nr 30, ,,Wielkie Miasta, Aglomeracje, Metropolie'', Wydawnictwo Naukowe Usz., Szczecin 2009, s. 138-139.
 • Mój Samorząd. Raport ilościowo-jakościowy z badania na temat jakości życia w Kielcach, s. 5-8.
 • Pazdur J., Dzieje Kielc do 1863 roku, Ossolineum, Wrocław 1971, s. 60.
 • Rocznik Statystyczny Demografii, GUS, Warszawa 1996, s. 22.
 • Solecki S., Zmiany funkcjonalno-przestrzenne w Rzeszowie w warunkach metropolizacji, w: Przemiany Przemiany przestrzenne w dużych miastach Polski i Europy Środkowo-Wschodniej, red. M. Malikowski, S. Solecki, Nomos, Kraków 2007, s. 180-188.
 • Szczepański M., Tożsamość regionalna - w kręgu pojęć podstawowych i metodologii badań. Między tożsamością indywidualna a społeczną - preliminaria, s. 1, www.socjologiarozwoju.us.edu.pl/documents/25.html (30.06.2012).
 • Szot-Radziszewska E., Development of modern technologies in the area of the old polish industrial region. Tradition for modernity, w: Scientific basis of modern technologies: experience and prospects, red. Y.I. Shalapko, L.A. Dobrzański, Department of Principles of Engineering Mechanics of Khmelnitsky National University, Jaremche 2011, s. 20-39.
 • Śliz A., Szczepański M., Tożsamość jednostkowa i zbiorowa w procesie metropolizacji, w: Stałość i zmienność tożsamości, Wydawnictwo KUL, Lublin 2010, s. 276.
 • Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa, DzU nr 96 poz. 603.
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym, DzU nr 16 poz. 95.
 • Yi Fu Tuan, Przestrzeń i miejsce, PIW, Warszawa 1987, s. 75.
 • Zarębska A., Tożsamość organizacyjna przedsiębiorstwa. Jak stworzyć konkurencyjną firmę?, Difin, Warszawa 2008, s. 9-10.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171270461

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.