PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 304 Gospodarka turystyczna w regionie : rynek turystyczny - współczesne trendy, problemy i perspektywy jego rozwoju | 379--389
Tytuł artykułu

Ponidzie jako przykład przestrzeni o szerokich możliwościach rozwoju turystyki edukacyjnej

Warianty tytułu
Ponidzie as an Example of the Area with the Wide Range of Development Opportunities in Terms of Educational Tourism
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Ponidzie jako nazwa krainy funkcjonuje mocno w świadomości mieszkańców tego terenu. Termin określa obszar o swoistej specyfice historyczno-kulturowej, a także o osobliwej przyrodzie i krajobrazie. Ze względu na swoją wyjątkowość doskonale nadaje się nie tylko do rozkwitu funkcji uzdrowiskowej, z którą obecnie najczęściej jest kojarzony, ale także do rozwoju turystyki edukacyjnej w bardzo szerokim zakresie. Głównym celem pracy jest wskazanie płaszczyzn takich możliwości "eksploatacji" Ponidzia. Wyniki studiów dowodzą, że opisywany region z powodzeniem może być wykorzystywany w dydaktyce szkolnej na różnych poziomach i kierunkach kształcenia. Różnorodność pod względem geologicznym, m.in. powszechne zjawiska krasu gipsowego, a w konsekwencji występowanie wielu jaskiń, ponorów, wywierzysk, wąwozów, lejów, uwałów [Łajczak i in. 2013a] oraz osobliwych jezior krasowych [Zieliński 2013] sprawiają, że będzie to cenna przestrzeń dla geoturystów. Występowanie różnorodnych zbiorowisk kserotermicznych, słonorośli i istnienie w ich sąsiedztwie innych ekosystemów wodnych warunkują możliwość rozwoju bioturystyki. Poza tym godna uwagi jest mnogość cennych obiektów dziedzictwa kulturowego. Jednak zainicjowanie dynamicznego rozwoju turystyki edukacyjnej na Ponidziu będzie wymagało szerszej kampanii informacyjnej i ściślejszej współpracy podmiotów turystycznych tam funkcjonujących. Konieczne wydaje się także podniesienie poziomu wiedzy miejscowej ludności o wyjątkowych cechach zamieszkiwanego terenu.(abstrakt oryginalny)
EN
Ponidzie is the name of the land deeply embedded into local residents' minds. This term describes an area with a specific history and culture, but also with a special essence of nature and landscape. Due to its uniqueness, it is perfectly predisposed not only to the development of health resort function (that is currently most associated with), but also to the prosperity of the educational tourism, in a very wide range. The main purpose of this paper is to show fields of possibilities for such a use of Ponidzie. The study results show that the described region can easily be used in the educational teaching on different levels and fields of study. Geological variety, but also widespread gypsum karst phenomenon, and as a consequence the occurrence of many caves, ponors, karst springs, gullies, sinkholes, and ridges, make the area very valuable for geo-tourists. The occurrence of various grasslands community, halophytes, and the presence of other water ecosystems in its neighborhood, determine the possibility of bio-tourism development. Moreover, the great number of precious cultural heritage objects is also noteworthy. Despite the great quality of the place, it will be necessary to initiate dynamic educational tourism development on Ponidzie. It will require a wide information campaign and close cooperation of tourism bodies from the described area. It also seems necessary to improve the level of local residents' knowledge about the extraordinary treats of the area they live in.(original abstract)
Słowa kluczowe
PL
EN
Tourism  
Twórcy
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Samorządowe Gimnazjum nr 1 w Busku-Zdroju
Bibliografia
 • Cmoch L., Ponidzie Przewodnik turystyczny, Wydawnictwo AT "DAL", Busko-Zdrój, 1999.
 • Czerwiński K., Zieliński A., Rys historyczny Buska-Zdroju w kontekście jego przyrodniczych uwarunkowań, [w:] Georóżnorodność Ponidzia, red. A. Łajczak, A. Fijałkowska-Mader, J. Urban, A. Zieliński, Instytut Geografii UJK w Kielcach, Kielce 2013.
 • Denek K., Wycieczki we współczesnej szkole, Wydawnictwo Eruditus, Poznań 1997.
 • Janowski I., Krajoznawstwo i turystyka szkolna, Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, Kielce 2003.
 • Jurecki M., Ponidzie. W świętokrzyskim stepie, Wydawnictwo Bezdroża, Kraków 2004.
 • Kondracki J., Geografia regionalna Polski, PWN, Warszawa 2009.
 • Łajczak A., Fijałkowska-Mader A., Urban J., Zieliński A. (red.), Georóżnorodność Ponidzia, Instytut Geografii UJK w Kielcach, Kielce 2013 a.
 • Łajczak A., Richling A., Urban J., Zieliński A., Dlaczego Ponidzie?, [w:] Georóżnorodność Ponidzia, red. A. Łajczak, A. Fijałkowska-Mader, J. Urban, A. Zieliński, Instytut Geografii UJK w Kielcach, Kielce 2013 b.
 • Massalski E., Góry Świętokrzyskie, Przyroda Polska, Wiedza Powszechna, Warszawa 1967.
 • Pilichowie M. i P., Ponidzie. Szlaki turystyczne, Wydawnictwo PTTK "Kraj", Warszawa 1985.
 • Richling A., Urban J., Łajczak A., Zieliński A., Historia badań środowiska przyrodniczego Ponidzia ze szczególnym uwzględnieniem georóżnorodności, [w:] Georóżnorodność Ponidzia, red. A. Łajczak, A. Fijałkowska-Mader, J. Urban, A. Zieliński, Instytut Geografii UJK w Kielcach, Kielce 2013.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r., D zU n r 4 z 1 5 s tycznia 2009, poz. 17.
 • Wojtycza J., Organizacja turystyki młodzieży szkolnej, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Kraków 2002.
 • Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej nr 18 z dnia 29 września 1997 r., DzU nr 9 z dnia 16 października 1997 r.
 • Zieliński A., Rozwój jezior krasowych w Niecce Połanieckiej, Wydawnictwo UJK w Kielcach, Kielce 2013
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171270545

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.