PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | nr 28 Budżetowanie jednostek działalności gospodarczej w teorii i praktyce | 59--65
Tytuł artykułu

Istota zarządzania procesowego a wartość firmy i wartość przedsiębiorstwa

Warianty tytułu
The Essence of Process Management and the Goodwill and the Value of the Company
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W dobie globalizacji wzrasta znaczenie walorów niematerialnych i prawnych ir tworzeniu wartości przedsiębiorstwa. Pojawia się również konieczność poszukiwania adekwatnych sposobów zarządzania organizacją i procesami w niej zachodzącymi. Szczególnie istotne staje się przyjęcie odpowiedniego sposobu zarządzania wartością firmy, która reprezentuje niematerialne, trudno mierzalne składniki majątku jednostki gospodarczej. W artykule została przedstawiona idea zarządzania procesowego jako odpowiedniego systemu dla realizowania cełu działalności przedsiębiorstwa, jakim jest maksymalizacja jego wartości. Jako jeden z procesów zaproponowano zarządzanie wartością firmy, co ma wspomagać tworzenie sprawnego systemu informacyjnego w przedsiębiorstwie, będącego w centrum zainteresowania zarządzania procesowego. Ukazano powiązania między zarządzaniem procesowym, wartością firmy i wartością przedsiębiorstwa. Przedstawiono rolę wartości firmy w tworzeniu wartości przedsiębiorstwa. W kontekście prezentowanych w artykule rozważań zwrócono również uwagę na konieczność rozróżnienia i usystematyzowania pojęć " wartość firmy" i " wartość przedsiębiorstwa", które ii' literaturze przedmiotu są często utożsamiane, co powoduje chaos terminologiczny.
EN
In the era of globalization the role of intangible assets in creating enterprises value rises. The necessity of seeking adequate means of the management of the organization and its processes appear. Particularly important is the acceptance of the appropriate goodwill management that represents the intangible, difficult measurable assets of the enterprise. The article presents the idea of process managements as a suitable system for realizing the aim of the activities of the enterprise which is the maximization of its value. The goodwill management was proposed as one of the distinguished processes which is to support the creation of an efficient information system in the enterprise, which is the focus of process management. The connections between the process management, goodwill and the company value were shown as well as the role of the goodwill in creating enterprises value. The author also points to the need to differentiate and systematize the concepts of "goodwill" and "enterprise value", which in the economic literature are often used interchangeably, resulting in confusion of terminology. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • 1. Bitkowska, A., Zarządzanie procesami biznesowymi w przedsiębiorstwie, Vizja Press & IT, Warszawa 2009.
 • 2. Bitkowska, A,, Zarządzanie procesowe, w: Podstawy i metody zarządzania, red. E. We Vizja Press & IT, Warszawa 2008.
 • 3. Dowgiałło, Z., Słownik ekonomiczny przedsiębiorcy, Wydawnictwo Znicz, Szczecin 1998.
 • 4. Dudycz, Т., Finansowe narzędzia zarządzania wartością przedsiębiorstwa, wydanie drugie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, Wrocław 2002.
 • 5. Ignatowski, R., Przewodnik po konsolidacji sprawozdań finansowych, ODDK, Gdańsk 2003.
 • 6. Kamela-Sowińska, A., Wartość firmy, PWE, Warszawa 1996.
 • 7. Marcinkowska, M, Kształtowanie wartości firmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 • 8. Nita, В., Metody wyceny i kształtowania wartości przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 • 9. Nowak, E., Zaawansowana rachunkowość zarządcza, PWE, Warszawa 2003.
 • 10. Piechota, R., Projektowanie rachunku kosztów działań, Difin, Warszawa 2005.
 • 11. Procesy i projekty logistyczne, red. S. Nowosielski, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2008.
 • 12. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny, (Dz. U. z 1964 r. Nr. 16 poz. 93 z późniejszymi zmianami).
 • 13. Waśkowski, Z., Wycena wartości firmy - metody i zastosowanie, "Świat Marketingu" [online], strona internetowa: http://www.swiatmarketingu.pl, 2005.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171270655

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.