PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 10 | 46--60
Tytuł artykułu

Zmiany relacji rdzeń : peryferie w polskich regionach w latach 1999-2008

Autorzy
Warianty tytułu
Changes in Core - Periphery Relations in Polish Regiona during the Perion 1999-2008
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przeprowadzone badania pozwalają zweryfikować pozytywnie hipotezę o pogłębiającym się zróżnicowaniu między rdzeniami a peryferiami wewnątrz polskich regionów. Ekonomiczny i przestrzenny zasięg rdzenia ulega rozszerzeniu oraz obserwuje się przemiany zachodzące w jego strukturze. W inny sposób procesy rozwojowe zachodzą wewnątrz ośrodka centralnego, inaczej w bezpośrednim jego otoczeniu. Pogłębia się także silny związek ośrodków centralnych z otoczeniem oraz rozszerza się przestrzenny obszar oddziaływania rdzenia. Obserwacje te mogą stanowić istotną przesłankę dla władz na szczeblu rządowym i samorządowym odpowiedzialnych za programowanie rozwoju regionalnego w Polsce. Najważniejsze wydaje się być sterowanie tymi procesami w sposób, który zintensyfikuje i umocni pozytywne zjawiska rozwojowe oraz jednocześnie pozwoli na dalsze rozszerzanie oddziaływań w skali całych regionów lub nawet w przestrzennej perspektywie międzyregionalnej. Ponadto przeprowadzone badania mogą stanowić przyczynek do dalszych studiów i rozważań w zakresie zróżnicowań dynamiki rozwoju na poziomie podregionalnym w Polsce. Rozszerzając badania na obszary związane z innymi aspektami dobrobytu, jakości życia i innowacyjności, można przypuszczać, że pojawi się szereg dalszych zależności i obserwacji, które prawdopodobnie szerzej zweryfikują postawioną w opracowaniu hipotezę, że w polskich województwach pogłębia się dysonans rozwojowy między rdzeniem a peryferiami. (fragment tekstu)
EN
During the period 1999-2008 we can observe some changes in relations between core and peripheries in the Polish regions. It takes place on spatial, economic and social level. The main expression of this process is decreasing importance of weaker parts of the regions and increasing importance of the stronger ones. Core parts of the regions concentrate dynamics of economic growth, innovative and R&D activity, competitiveness, etc. In peripheral parts of the regions development processes are much slower and less effective. A statistical analysis conducted in this article leads to estimation of the real situation in the Polish regions and helps determine direction, dynamics and character of economic and social changes inside the regions. Results of this research could be helpful in managing the Polish regions and in planning development process on the government level. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
46--60
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Alam Shahid, M., 2000, Poverty from the Wealth of Nations. Integration and Polar iza- tionin the Global Economy since 1760, Macmillan, Prentice-Hall, Inc. Houndsmills, Englewood Cliffs.
 • Castells, M., 2010, The Rise of Network Society - second edition with a new preface, Blackwell Publishers Oxford.
 • Chojnicki, Z., Czyż, T., 2005, Rozwój społeczno-gospodarczy w ujęciu regionalnym, w: T. Czyż, H. Rogacki (red.), Współczesne problemy i koncepcje teoretyczne badań przestrzenno-ekonomicznych, Biuletyn KPZK PAN, z. 219, Warszawa, ISSN 83- -89693-45-3, ISBN 0079-3493.
 • Churski, P., 2008, Czynniki rozwoju regionalnego i polityka regionalna w Polsce w okresie integracji z Unią Europejską, Seria Geografia nr 79, Wyd. Nauk. UAM, Poznań, ISBN 978-83-232188-7-6.
 • Domański, R., 2000, Zasady geografii społeczno-ekonomicznej, wyd. 5, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Poznań, ISBN 83-01-13359-7.
 • Friedman, J., 1972, A General theory of polarized development, w: N. Hansen (red.) Growth Centres in Regional Economic Development, New York-London.
 • Friedmann, J., 2002, Life Space & Economic Space. Essays in Third World Planning, Transaction Publishers, New Brunswick, New Yersey.
 • Grosse, T.G., 2002, Przegląd koncepcji teoretycznych rozwoju regionalnego, Studia Regionalne i Lokalne nr 1 (8), ISSN 1509-4995.
 • Grosse, T.G., 2004, Wnioski do Założeń Narodowej Strategii Rozwoju Regionalnego na lata 2007-2013, [online], Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Polityki Regionalnej http://www.nsrr.gov.pl/NR/rdonlyres/DA09CB61-6BC8-49B1-862F- D03ElD57EE75/0/zalozeniansrr.pdf [dostęp 28 kwietnia 2010].
 • Lusawa, R., 2006, Wpływ aglomeracji warszawskiej na rozwój obszarów wiejskich na Mazowszu, w: Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu t. VIII, z. 4, Warszawa-Poznań-Zamość.
 • Małecki, E.J., 1997, Technology and Economic Development. The Dynamics of Local, Regional and National Competitiveness, Longman, London.
 • Szlachta, J., 1997, Polityka rozwoju regionalnego Polski jako element integracji europejskiej, [online] referat wygłoszony podczas seminarium pt. Rozwój regionalny Polski jako element integracji europejskiej, dostępny w Internecie: http://biuro- se.sejm.gov.pl/teksty/kis-14.htm [dostęp: 28 kwietnia 2010].
 • Ustawa z dnia 24 lipca 1998 roku o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa, Dz. U. z 1998 roku, nr 96, poz. 603, ze zm.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171270729

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.