PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 4 (11) | 20--38
Tytuł artykułu

Akceptacja produktów żywnościowych na podstawie informacji na opakowaniach w zależności od wieku, wiedzy żywieniowej i płci konsumentów

Warianty tytułu
Acceptance of Food Products on the Basis of Label Information Depending on Age, Gender and Nutrition Knowledge of Consumers
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W pracy dokonano oceny akceptacji produktów żywnościowych na podstawie informacji na opakowaniach oraz określono wiedzę żywieniową studentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, a także osób starszych. Oceniono związek między wiedzą żywieniową badanych i akceptacją konsumencką. Stwierdzono, że studenci w większym stopniu niż osoby starsze akceptują prawie wszystkie analizowane produkty. Ustalono jednocześnie, że wyższa wiedza żywieniowa studentów oznaczała wyższą akceptację produktów; u osób starszych nie zaobserwowano takiej zależności. Wyższa wiedza żywieniowa obu badanych populacji była związana z niższą niepewnością respondentów odnośnie do akceptacji produktów spożywczych. Akceptacja produktów żywnościowych w zależności od płci konsumentów była bardziej zróżnicowana u studentów.(abstrakt oryginalny)
EN
The work presents an assessment of approved information on food labels and identifies the nutritional knowledge of students of the University of Life Sciences in Poznan and the elderly. The association between nutritional knowledge test and consumer acceptance was rated. It was found that students more than older people accept almost all considered products. It was found, however, that higher nutrition knowledge of students meant greater acceptance of products, and in elderly persons there was no such a relation. Higher nutrition knowledge of both studied groups was associated with the lower uncertainty of the respondents regarding the acceptance of food products. The acceptance of food, depending on the gender of consumers have been more diversified in students.(original abstract)
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Bibliografia
 • Bonsmann S., Celemin L., Larranaga A. i wsp., Penetration of nutrition information on food labels across the EU-27 plus Turkey, "E. J. Clin. Nutr." 2010, 64, s. 1379-1385.
 • Dąbrowska A., Babicz-Zielińska E., Zachowania konsumentów w stosunku do żywności nowej generacji, " Hygeia Public Health" 2011, 46, nr 1, s. 39-46.
 • Górska K., Janczar-Smuga M., Znakowanie produktów a ich bezpieczeństwo dla konsumentów, "Nauki Inżynierskie i Technologie" 2011, 3, s. 47-56.
 • Grunert K.G., Wills J.M., Fernandez-Celemin L., Nutrition knowledge and use and understanding of nutrition information on food labels among consumers in the UK., "Appetite" 2010, 55, s. 179-185.
 • Gutkowska K., Innowacyjność polskich konsumentów na rynku żywności, [w:] Współczesny marketing. Trendy działania, red. G. Sobczyk, PWE, Warszawa 2008.
 • Jeżewska-Zychowicz M., Pilska M., Postawy względem żywności i żywienia, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2007.
 • Kieżel E., Konsument i jego zachowania na rynku europejskim, PWE, Warszawa 2010.
 • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 440/2011 z dnia 6 maja 2011 r. w sprawie udzielenia i odmowy udzielenia zezwolenia na niektóre oświadczenia zdrowotne dotyczące żywności i odnoszące się do rozwoju i zdrowia dzieci (Dz. Urz. WE L 119/4 z 7.05.2011 r.).
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 lipca 2007 r. w sprawie znakowania żywności wartością odżywczą (DzU z 2007 r. nr 137, poz. 967).
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 stycznia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znakowania żywności wartością odżywczą (DzU z 2010 r. nr 9, poz. 63).
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE I 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) 608/2004 (DzU UE L 304/18 z dnia 22.11.2011 roku).
 • Śmiechowska M., Znakowanie produktów żywnościowych, "Annales Academiae Medicae Gedanensis" 2012, 43, 65-73.
 • Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia (DzU z 2006 r. nr 171, poz.1225).
 • Wierzejska R., Informacje żywieniowe na opakowania produktów spożywczych, podejście konsumentów, "Przemysł Spożywczy" 2012, 66(5), s. 43-45.
 • Woś J., Rachocka J., Kasperek-Hoppe M., Zachowania konsumentów - teoria i praktyka, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań 2004, s. 40-46.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171270789

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.