PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 10 | 74--89
Tytuł artykułu

Sytuacja osób bezrobotnych o szczególnej pozycji na rynku pracy w miastach na prawach powiatu województwa zachodniopomorskiego w latach 2005-2009

Autorzy
Warianty tytułu
Situation of the Uneployed of Particluar Position on the labour Market of Cities whit Poviat Rights in Zachodniopomoskie Voivodship in 2005-2009
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest prezentacja zmian, jakie zachodziły w latach 2005-2009 wśród wybranych grup osób bezrobotnych w szczególnej sytuacji na rynku pracy powiatów grodzkich województwa zachodniopomorskiego (Szczecina, Koszalina i Świnoujścia). W tym zakresie uwzględniono osoby bezrobotne, które nie ukończyły 25 roku życia oraz osoby niepełnosprawne i długotrwale bezrobotne. Punktem wyjścia przeprowadzonej analizy było założenie, że sytuacja osób bezrobotnych o szczególnej sytuacji na rynku pracy jest zróżnicowana zarówno v poszczególnych powiatach grodzkich, jak i w całym województwie zachodniopomorskim, pomimo pozytywnych zmian zachodzących w badanym okresie la rynku pracy. Uwzględnione w artykule badania statystyczne oraz analizy ekspertyzy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie dotyczyły zarówno całego rynku pracy, jaki wybranych grup osób bezrobotnych. (fragment tekstu)
EN
The purpose of this article is to present differences and similarities of labour market in the cities of Szczecin, Koszalin and Świnoujście against the background of Zachodniopomorskie voivodeship. At the beginning the paper deals with an analysis of demographic potential of the mentioned cities. Further on the author analyses characteristics of the local labour markets, concentrating on the selected categories of unemployment and the main moments of increase and decrease in the number of unemployed people The next part of the article is devoted to the analysis of the structure of unemployed people below 25 years of age, unemployed disabled persons, and long - standing unemployed people in the local labour market. The summarizing part attempts to draw a conclusion from the current situation for the fiiture. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
74--89
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Analiza rynku pracy województwa zachodniopomorskiego w latach 2004-2008, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, www.wup.pl [dostęp: maj 2010].
 • Baranowski, P., 2008, Analiza niedopasowań podaży i popytu na pracą według cech podstawowych - płci, wieku, wykształcenia, w: S. Krajewski, M. Mackiewicz, P. Krajewski (red.), Jak obniżyć bezrobocie - mechanizmy niwelowania niedopasowań strukturalnych na rynku pracy, Proxima, Łódź.
 • Bezrobotni niepełnosprawni w latach 2005-2008, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie; www.wup.pl [dostęp: maj 2010].
 • Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim - 2009, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie; www.wup.pl [dostęp: maj 2010].
 • Bezrobotni pozostający bez pracy powyżej 12 miesięcy od momentu zarejestrowania się. Analiza zmian w latach 1993-2007. Długotrwale bezrobotni. Analiza zmian w latach 2005-2007, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej; www.mpips.gov.pl [dostęp: maj 2010].
 • Bombol, M., Słaby, T., 2006, Zachowania długotrwale bezrobotnych w warunkach wykluczenia społecznego, w: J. Ostaszewski (red.), Bezrobocie w Polsce - diagnoza sytuacji, pożądane kierunki w ograniczaniu bezrobocia, Szkoła Główna Handlowa Oficyna Wydawnicza, Warszawa.
 • Gałęziak, J., 2004, Sprawni w pracy - zatrudnienie osób niepełnosprawnych w politykach Unii Europejskiej i wybranych państw członkowskich, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, Warszawa.
 • Gęsicka, G., 1992, Długoterminowe bezrobocie, w: Rynek pracy, Elipsa, Warszawa.
 • http://ec.europa.eu/eurostat [dostęp: maj 2010].
 • Kozłowska, B., 2001, Długotrwałe bezrobocie, w: Rynek pracy, BartGraf, Warszawa.
 • Kwiatkowska, W., 2007, Zmiany strukturalne na rynku pracy w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Kwiatkowski E., 2002, Bezrobocie. Podstawy teoretyczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Rynek pracy w województwie zachodniopomorskim w 2007 roku. Raport roczny, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, www.wup.pl [dostęp: maj 2010].
 • Socha, M., Sztanderska, U., 2000, Strukturalne podstawy bezrobocia w Polsce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Struktura bezrobocia w gminach w 2005 roku, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie; www.wup.pl [dostęp: maj 2010].
 • Struktura bezrobocia w gminach w 2006 roku, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie; www.wup.pl [dostęp: maj 2010].
 • Struktura bezrobocia w gminach w 2007 roku, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie; www.wup.pl [dostęp: maj 2010].
 • Struktura bezrobocia w gminach w 2008 roku, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie; www.wup.pl [dostęp: maj 2010].
 • Struktura bezrobocia w gminach w 2009 roku, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie; www.wup.pl [dostęp: maj 2010].
 • Swianiewicz, P., Klimska, U., 2005, Społeczne i polityczne zróżnicowanie aglomeracji w Polsce - waniliowe centrum, mozaika przedmieść, Prace i Studia Geograficzne, t. 35, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Sytuacja osób bezrobotnych do 25 roku życia w województwie zachodniopomorskim - I półrocze 2009 roku, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie; www.wup.pl [dostęp: maj 2010].
 • Szylko-Skoczny, M., 1987, Bezrobocie jako kwestia społeczna, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.
 • Talaga, R., 2008, Rynek pracy osób niepełnosprawnych w aglomeracji poznańskiej, w J. Olszewski, M. Słodowa-Hełpa (red.), Koncepcje oraz czynniki rozwoju regionalnego i lokalnego w warunkach funkcjonowania Polski w strukturach zintegrowanej Europy, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu, Poznań.
 • Talaga, R., 2009, Działania publicznych służb zatrudnienia aglomeracji poznańskiej na rzecz osób niepełnosprawnych, Journal of Agribusiness and Rural Development, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań.
 • Talaga, R., Bezrobocie Miasta Szczecina na tle innych powiatów grodzkich województwa zachodniopomorskiego w latach 2000-2008; tekst po recenzji przyjęty do publikacji w monografii redagowanej pod red. J. Olszewskiego.
 • www.stat.gov.pl [dostęp: maj 2010].
 • Żukowski, M., 2008, Zatrudnienie i polityka społeczna w strategiach gospodarczych - przykład Unii Europejskiej, w: W. Przybylska-Kapuścińska, J. Szambelańczyk (red.), Gospodarka i finanse, Zeszyty Naukowe nr 103, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171270795

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.