PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 22 Nowe koncepcje w zarządzaniu organizacją wobec wyzwań otoczenia | 95--110
Tytuł artykułu

Zmiany w zakresie zarządzania uczelniami w obliczu istotnych przeobrażeń systemu szkolnictwa wyższego oraz otoczenia uczelni

Autorzy
Warianty tytułu
Changes in Universities Management as a Response to Significant Transformation of Higher Education System and Environment
Języki publikacji
PL
Abstrakty
System prawny szkolnictwa wyższego ulega zmianom od ponad dwóch dekad. Ostatnia nowelizacja Ustawy prawo o szkolnictwie wyższym wprowadziła wiele istotnych zmian. Nie oznacza to jednak kopiowania żadnego ze znanych modeli. Ostatnie dziesięciolecia były okresem istotnych przemian w systemach szkolnictwa wyższego w Europie. Poważne zmiany w europejskim obszarze szkolnictwa wyższego wprowadza proces boloński. Wywiera on wpływ na jakość kształcenia, mobilność kadry i studentów czy modyfikacje programów nauczania. Relacje uczelni z otoczeniem, szczególnie w przestrzeni społecznej i gospodarczej, są bardzo ważne w realizacji misji szkolnictwa wyższego. Przyjęta strategia uczelni powinna uwzględniać potrzeby interesariuszy. Nowe regulacje prawne, umacniając pozycję Polskiej Komisji Akredytacyjnej, podkreślają znaczenie zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia, które staje się jednym z podstawowych obowiązków uczelni. Złożoność tych procesów stanowi poważne wyzwanie dla zarządzających uczelniami. (abstrakt oryginalny)
EN
The legal system of higher education has been changing for the last two decades. The last amendment to the Act on Higher Education has brought many significant changes, the last decades were a period of big transformations in higher education all around Europe. Major changes have been brought by the Bologna Process. It has affected the quality of education, mobility of staff and students, even also has modified curriculum. The relations between universities and societys, especially in a public and economic fields, play a significant role in realization the mission of organization of higher education. The accepted strategy should include the needs of stakeholders. New law regulations which strenghten the position of the State Accreditation Committee in Poland, emphasizes the importance of providing the excelent quality of educating which seems to be the basic duty of the university. The complexity of these processes is a big challenge for the management of universities and colleges. (original abstract)
Twórcy
autor
 • Wyższa Szkoła Zarządzania w Gdańsku
Bibliografia
 • 80 milionów złotych na rozwój humanistyki (2013), http://www.nauka.gov.pl/ministerstwo/aktualnosci/aktualnosci/artykul/80-milionow-zlotych-na-rozwoj-humanistyki/
 • Barnett R. (2007), Recovering the Civic University, [w:] Higher Education and Civic Engagement: International Perspectives, (red.) L. Mcllrath, I.M. Labhrainn, Ashgate, Aldershot.
 • Bartkowiak G. (2012), O potrzebie kształtowania kreatywnego myślenia w środowisku akademickim, [w:] Kapitał intelektualny w szkołach wyższych, Akademia Finansów i Biznesu Vistula, Warszawa.
 • Borkowska I. (2012/2013), Liczby to nie wszystko - czas zająć się jakością, "Europa dla aktywnych", nr 11.
 • Chmielecka E. (2010), głos w dyskusji głos w dyskusji panelowej, [w:] Perspektywy uczelni niepublicznych w strategiach rozwoju szkolnictwa wyższego, (red.) J. Malec, Wydawnictwo Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Kraków.
 • Dann Ch., Le Merle M., Pencavel Ch. (2012), The Lesson of Lost Value, "strategy+business", Winter.
 • Denek K. (2012), Transformacja systemowa szkolnictwa wyższego, [w:] Transformacja systemowa szkolnictwa wyższego, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań.
 • Diagnoza stanu szkolnictwa wyższego w Polsce. Raport konsorcjum Ernst & Young Business Advisory i Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, listopad 2009.
 • Geryk M. (2007), Rynek uczelni niepublicznych w Polsce, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa.
 • Geryk M. (2012), Społeczna odpowiedzialność uczelni, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa.
 • Geryk M. (2013), System szkolnictwa wyższego w Polsce i jego reakcja na zmiany demograficzne i zjawiska kryzysowe w gospodarce światowej, [w:] Teorie kryzysu, (red.) S. Partycki, Wyd. KUL, Lublin.
 • Hazelkorn E. (2004), Art Schools for Tomorrow: Challenges and Opportunities, "Higher Education Management and Policy", Vol. 16, No. 3.
 • Jajszczyk A., Pacholski L. (2010), Pomieszane role, "Forum Akademickie", nr 1.
 • Jajszczyk A. (2010), głos w dyskusji panelowej, [w:] Perspektywy uczelni niepublicznych w strategiach rozwoju szkolnictwa wyższego, (red.) J. Malec, Wydawnictwo Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Kraków.
 • Kwiek M. (2010), Zarządzanie polskim szkolnictwem wyższym w kontekście transformacji zarządzania w szkolnictwie wyższym w Europie, Center for Public Policy Studies. Research Papers, University of Poznan. Poznań, Volume 15.
 • Laseter T. (2012), The University's Dilemma, "strategy+business", Winter 2012.
 • Lipińska-Nałęcz D. (2012), Szkolnictwo wyższe w dybach czy na drodze do wolności? "Forum Akademickie", nr 7-8.
 • Morphew C.C. (2000), Institutional diversity program acquisition and faculty members: examining academic drift at a new level, "Higher Education Policy", No. 3.
 • Muller P. (2013), Uczelnie trzeba oceniać za efekty, "Rzeczpospolita", nr 116, s. C4.
 • Pawlikowski J.M. (2013), Polskie uczelnie wobec wyzwań procesu bolońskiego [on-line] http://www.uj.edu.p1/documents/10172/22085/V.26_JPawlikowski.pdf [dostęp 21.05.2013].
 • Pomianek T. (2010), głos w dyskusji panelowej, [w:] Perspektywy uczelni niepublicznych w strategiach rozwoju szkolnictwa wyższego, (red.) J. Malec, Wydawnictwo Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Kraków.
 • Proces Boloński 2020. Europejski Obszar Szkolnictwa Wyższego w nowej dekadzie (2009), komunikat z konferencji europejskich ministrów odpowiedzialnych za szkolnictwo wyższe, Leuven i Louvain-la-Neuve, 28-29 kwietnia 2009.
 • Próchnicka M. (2013), Zespół dobrych praktyk dotyczących wewnętrznego zapewniania jakości kształcenia w uczelniach, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Warszawa.
 • Saloner G. (2013), The Business of change, "EFMD Global Focus", Volume 07.
 • Sitnikov C., (2008), Education - Research process from quality management models' perspective, "Management - Marketing - Tourism".
 • Standardy i wskazówki dotyczące zapewnienia jakości kształcenia w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego, Europejskie Stowarzyszenie na rzecz Zapewnienia Jakości w Szkolnictwie Wyższym, Helsinki 2005. Źródło: http://www.bjk.uw.edu.pl/files/pdf/bergen.pdf [dostęp: 17.04.2013 r.].
 • Szapiro T. (2008), Proces boloński - nowe szanse, czy nieznane zagrożenia, [w:] Ekonomiczne studia licencjackie z perspektywy absolwenta i władz uczelni, (red.) E. Drogosz-Zabłocka, B. Minkiewicz, Centrum Badań Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Tajduś A. (2012), Ocena Procesu Bolońskiego z punktu widzenia uczelni technicznej, "Przegląd Techniczny", nr 23-24. http://www.przegladtechniczny.pl/index.php?option=com_content&view=article&Itemid=44&id= 1507 [dostęp 21.05.2013].
 • World Economic Forum Executive Opinion Survey, 2006, 2007.
 • Zarządzanie szkolnictwem wyższym w Europie. Strategie, struktury, finansowanie, kadra akademicka, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Warszawa 2009.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171270819

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.