PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | Rozwój gospodarki kreatywnej na obszarach metropolitalnych | 9--22
Tytuł artykułu

Rozwój sektora kreatywnego w regionach metropolitarnych Unii Europejskiej

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Regiony jako "siły napędowe" gospodarki, wprowadzając nowe narzędzia analizy uwarunkowań rozwoju regionalnego, muszą współcześnie stymulować rozwój trzeciego rodzaju kapitału (obok społecznego i ludzkiego), jakim jest kapitał kreatywny, zwłaszcza w swoich dużych ośrodkach miejskich. W kolejnym, wyższym stopniu zorganizowania czy też rozwinięcia gospodarki opartej na wiedzy w centrum zainteresowania znajduje się nowy czynnik wzrostu i niematerialny zasób - kreatywność. Jako pierwszy na kreatywność jako czynnik rozwoju regionalnego zwrócił uwagę szwedzki geograf G. Tômqvist w publikacji Creativity and the Renewal of Region Life (1983). Wprowadził on pojęcie środowiska kreatywnego (creative milieux), w którym dzięki występowaniu pokaźnych zasobów informacji łatwo przenoszonych przez kompetentną kadrę decyzyjną następuje akumulacja wiedzy. Inny z twórców teorii kapitału kreatywnego, Ch. Landry, autor popularnego podręcznika Sztuka tworzenia miast dodaje, że poprzez efekty spillover środowisko to aktywizuje kreatywność w innych dziedzinach życia społeczno-gospodarczego danego obszaru, prowadząc do kumulacji kreatywności. Stąd nie ulega wątpliwości, że w warunkach globalizacji o powodzeniu gospodarczym regionu decydować będzie jego innowacyjność, oparta na kreatywności i dostosowaniu wiedzy powszechnie dostępnej do jego potrzeb. Głównymi ośrodkami innowacji w regionie są przede wszystkim miasta skupiające przedstawicieli tzw. klasy kreatywnej (creative class), o której pisze R. Florida w swojej pracy The Rise of the Creative Class, and How it's Transforming Work, Leisure, Community and Everyday Life . (fragment tekstu)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Białek J., Oleksiuk A.: Gospodarka i geopolityka. Dokąd zmierza świat? Difin, Warszawa 2009.
 • Etmanowicz A.: Co to takiego przemysły kreatywne i przemysły kultury?, http://www.kreatywnisamozatrudnieni.pl/przewodnik.html?artid=25
 • European Commission: Economy of Culture in Europe. DG Education and Culture, Brussels 2006.
 • Florida R.: Cities and the Creative Class. Routledge, New York-London 2005.
 • Florida R.: The Flight of the Creative Class. The New Global Competition Form Talent. Harper Business 2005.
 • Florida R.: The Rise of the Creative Class, and How it's Transforming Work, Leisure, Community and Everyday Life. Basic Books, New York 2002.
 • Florida R. i in.: The University and the Creative Economy, www.creativeclass.org
 • Grzeszczak J.: Bieguny wzrostu a formy przestrzeni spolaryzowanej. Prace Geograficzne nr 173, Wydawnictwo PAN, Wrocław 1999.
 • http://www.creativeclass.com/rfcgdb/articles/Brief_116_B4P.pdf
 • http://www.culture.gov.uk
 • http://www.kongreskultury2010.pl/?p=/pl/menu/04_badania/04/04
 • http://www.unctad.org/creative-economy/
 • Jacobs J.: The Economy of Cities. Random House, New York 1969.
 • Kaliński M.: Państwo w kreatywnej gospodarce XXI wieku. W: Społeczeństwo i gospodarka w Europie XXI wieku. Red. G. Wrzeszcz-Kamińska. Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu, Wrocław 2007.
 • Kukliński K.: Ku kreatywnej Europie XXI wieku. Artykuł dyskusyjny. W: Unia Europejska w kontekście Strategii Lizbońskiej oraz gospodarki i społeczeństwa wiedzy w Polsce. Red. E. Okoń-Horodyńska, K. Piech. Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa 2006.
 • Landry Ch.: The Creative City. A Toolkit Urban Innovators Earthscan 2000.
 • Mackiewicz M.: Analiza potrzeb i rozwoju przemysłów kreatywnych. Ecorys na zlecenie Ministerstwa Gospodarki, Warszawa 2009.
 • McCann P.: Urban and Regional Economics. Oxford University Press, New York 2001.
 • Ministerstwo Kultury: Narodowa Strategia Rozwoju Kultury na lata 2004-2013.
 • Pires A., Albrechts L., Alden J.: Conclusions: Driving process for institutional change. W: The changing institutional landscape of planning. Red. L. Albrechts, J. Alden, A. da Rosa Pires. Ashgate, Aldershot 2001.
 • Queensland Government: Creativity is Big Business: A framework for the future. State Development and Innovation, Investing in creative industries. UK Government, Department of Culture, Media and Sport (DCMS), London 2009.
 • Raport o Kapitale Intelektualnym Polski. Warszawa 2008, http://pliki.innowacyjnosc. gpw.pl/Kapital_Intelektualny_Polski.pdf
 • Stryjakiewicz T., Męczyński M., Stachowiak K.: Sektor kreatywny w poznańskiej gospodarce, www.poznan.pl/mim/pubhc/publikacje/attacliments.html?co...
 • The Creative Compact: An Economic and Social Agenda for the Creative Age, www. creativeclass. Org
 • Tomys I.: Istota wiedzy w gospodarce XXI wieku. Wybrane aspekty socjologiczne. W: Społeczeństwo i gospodarka w Europie XXI wieku. Red. G. Wrzeszcz-Kamińska. Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu, Wrocław 2007.
 • Tõrnqvist G,: Creativity and the Renewal of Region Life. W: Creativity and context. Red. A. Buttimer. Lund Studies in Geography 1983, Series B, 50.
 • www.dbresearch.com
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171270923

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.