PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 305 Ekonomia | 129--141
Tytuł artykułu

Zatrudnienie nietypowe

Autorzy
Warianty tytułu
Untypical Employment
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Mimo że liczba pracowników w zatrudnieniu niestandardowym znacznie wzrosła w ciągu ostatnich dwóch dziesięcioleci, nadal uznawane jest ono za "nietypowe" zatrudnienie. Istotne wydaje się uregulowanie prawne wszystkich rodzajów nietypowego zatrudnienia, z wyraźnym ich wyodrębnieniem w odpowiednich kodeksach. Można więc stwierdzić, iż niezwykle ważne jest zatem dokonanie zmian w przepisach prawa polskiego, przełamanie stereotypów i wykluczenie obecnych barier w stosowaniu elastycznych form zatrudnienia.(abstrakt oryginalny)
EN
Although the number of workers in non-standard employment has grown significantly over the last two decades, they continue to be regarded as in "untypical" employment. It seems an important legal regulation of all types of untypical employment, with a clear separation of the relevant codes. It can be concluded that it is extremely important, therefore, to make changes in the provisions of Polish law, breaking down stereotypes and exclusion of the existing barriers in the use of flexible forms of employment.(original abstract)
Słowa kluczowe
Rocznik
Strony
129--141
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • Analiza struktury, kierunków i typów alternatywnych form zatrudnienia, red. D. Śledź, Instytut Badań i Analiz Grupa Olsztyńska Szkoła Biznesu, Olsztyn 2007.
 • Bąk E., Nietypowe formy zatrudnienia na rynku pracy, C.H. Beck, Warszawa 2008.
 • Bednarek M., Czas ucywilizować samozatrudnienie, "Rzeczpospolita" 2004, nr 152, 01.07.2004.
 • Chobot A., Nowe formy zatrudnienia. Kierunki rozwoju i nowelizacji, Wydawnictwo Prawnicze PWN, Warszawa 1997.
 • Dawid-Sawicka M., Rekrutacja czy stagnacja?, " Personel i Zarządzanie" 2012, nr 5/266.
 • Dobrowolska M., Być albo nie być czasownikiem. Analiza funkcjonowania pracownika w warunkach zatrudnienia tymczasowego, Wydawnictwo Naukowe Śląsk, Katowice 2006.
 • Drela K., Sokół A., Formy zatrudnienia w małych i średnich przedsiębiorstwach. Jak zatrudniać?, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2011.
 • Gableta M., Człowiek i praca w zmieniającym się przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2003.
 • Jakubek M., Kodeks Cywilny art. 750 stan przepisów na dzień 1 VI 2007 r., Lubelskie Wydawnictwa Prawnicze, Lublin 2007.
 • Kalinowska B., Elastyczne formy zatrudnienia i organizacji pracy w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Forum Naukowe, Poznań 2004.
 • Kodeks cywilny, Ustawa z dnia 23.04.1964 r., Kodeks cywilny, DzU 1964, nr 16, poz. 93, z późn. zm.
 • Kryńska E., Elastyczne formy zatrudnienia i organizacji pracy a popyt na pracę w Polsce, IPiSS, Warszawa 2003.
 • Krzyśków B., Zatrudnienie niepracownicze typu administracyjnoprawnego, ustrojowego, osób pracujących na własny rachunek i w ramach wolontariatu w aspekcie bezpieczeństwa i higieny pracy, "Bezpieczeństwo Pracy" 2008, nr 2.
 • Kubot Z., Kuczyński T., Masternak Z., Szurgacz H., Prawo pracy. Zarys wykładu, Difin, Warszawa 2005.
 • Musiała A., Zatrudnienie niepracownicze, Difin, Warszawa 2011.
 • Oleksyn T., Współczesne tendencje polityki zatrudnienia w krajach rozwiniętej gospodarki rynkowej, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 1994, nr 9.
 • Radwański Z., Teoria umów, PWN, Warszawa 1977.
 • Sadler P., Zarządzanie w społeczeństwie postindustrialnym, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1997.
 • Skrzek-Lubasińska M., Wykorzystanie niestandardowych form zatrudnienia w Polsce. Analiza na podstawie niecyklicznych badań przeprowadzonych przez Główny Urząd Statystyczny w latach 2003- -2006, Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem, Warszawa 2008, s. 469.
 • Styczek D., Zapomnijcie o etacie, "Business Week" 2002, nr 9.
 • Typowe i nietypowe formy zatrudnienia w Polsce w roku 2004, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2005.
 • Ustawa z dnia 1 lipca 2009, O łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców, DzU 2009, nr 125, poz. 1035.
 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004, O Narodowym Planie Rozwoju, DzU 2004, nr 116, poz.1206.
 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004, O promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, DzU 2008, nr 69 poz. 415 (U).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171270957

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.