PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 99 | z. 2 | 77--93
Tytuł artykułu

Regionalne zmiany potencjału produkcyjnego gospodarstw rolniczych w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej w świetle danych FADN

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Regional Changes in Production Potential of Farms in Poland After Accession to the EU in Light of the FADN
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Analizowano proces dostosowania potencjału produkcyjnego gospodarstw rolniczych w Polsce wywołany integracją z Unią Europejską (UE). Dokonano oceny zmian potencjału przeciętnego gospodarstwa z 4 wydzielonych w Polsce regionów: Pomorza i Mazur, Wielkopolski i Śląska, Mazowsza i Podlasia oraz Małopolski i Pogórza. Źródłem danych były informacje z gospodarstw prowadzących rachunkowość FADN w latach 2004-2009. Proces dostosowania potencjału gospodarstw rolniczych w Polsce do nowych warunków był zróżnicowany regionalnie. Ważnym skutkiem tych zmian był wzrost produkcji gospodarstw. Wzrosła ona najbardziej w najsilniejszych ekonomicznie gospodarstwach Wielkopolski i Śląska, Pomorza i Mazur oraz Mazowsza i Podlasia. Zmiany, jakie dokonały się w potencjale bardzo dużych pod względem wielkości ekonomicznej gospodarstwach Małopolski i Pogórza, nie wpłynęły na zwiększenie ich produkcji. (abstrakt oryginalny)
EN
An analysis of the process of adjusting production capacity of farms in Poland due to the conditions caused by the integration with the EU, was conducted. An assessment of potential changes in the average Polish farm and the EU and four separate regions in Poland has been made: Pomorze i Mazury, Wielkopolska and Slask, Mazowsze and Podlasie and Małopolska and Pogorze. The source of data was information from farms which ran the accounts of FADN in 2004-2009. The process of ensuring that the farms in Poland achieve the new conditions was varied regionally. An important consequence of these changes was an increase in the production of farms. The strongest increase was noticed in the largest economically farms in the regions of Wielkopolska and Slask, Pomorze and Mazury and Mazowsze and Podlasie. Changes which have occurred in the potential for very large in terms of economic size of farms in Małopolska and Pogórze have not increase their production. (original abstract)
Rocznik
Tom
99
Numer
Strony
77--93
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
Bibliografia
 • Czyżewski A., Grzelak A. 2011: Rolnictwo w Polsce na tle sytuacji ogólnoekonomicznej kraju w okresie kryzysu 2007-2009, "Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G", t. 98, z. 3, s. 21-30.
 • Czyżewski A., Matuszczak A. 2011: Dylematy kwestii agrarnej w panoramie dziejów, "Zeszyty Naukowe SGGW Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej", nr 90, s. 5-22.
 • Goraj L., Mańko S. 2009: Rachunkowość i analiza ekonomiczna w indywidualnym gospodarstwie rolnym, Difi n, Warszawa.
 • Jerzak M. A. 2008: Instrumenty zarządzania ryzykiem cenowym i możliwości ich wykorzystania w gospodarstwach rolnych w Polsce, [w] Reforma Wspólnej Polityki Rolnej w kontekście potrzeb i interesów polskiego rolnictwa, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej Departament Polityki Integracyjnej, Warszawa.
 • Józwiak W., Niewęgłowska G., Krasowicz S., Mateńko K., Okularczyk S.1998: Pomiar wielkości ekonomicznej gospodarstw rolniczych, "Zaganienia Ekonomiki Rolnej", nr 4, s. 22-37.
 • Józwiak W., Czekaj T., Mirkowska Z., Sobierajewska J., Zieliński M. 2009: Sytuacja ekonomiczna, efektywność funkcjonowania i konkurencyjność polskich gospodarstw rolnych osób fizycznych [w] Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju polskiej gospodarki żywnościowej po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 • Manteuffel R. 1977: Wiejskie horyzonty, LSW, Warszawa, s. 138.
 • Manteuffel R. 1979: Ekonomika i organizacja gospodarstwa rolniczego, PWRiL, Warszawa.
 • Rajtar J. 1984: Zdolność produkcyjna rolnictwa, [w] Encyklopedia ekonomiczno-rolnicza, PWRiL, Warszawa.
 • Rychlik T., Kosieradzki M. 1978: Podstawowe pojęcia w ekonomice rolnictwa, PWRiL, Warszawa.
 • Sikorska A., Wrzochalska A., Chmieliński P. 2009: Wspólna polityka rolna a zróżnicowanie regionalne polskiego rolnictwa [w] Przemiany strukturalne wsi i rolnictwa w wybranych krajach europejskich, IERIGŻ-PIB, Warszawa.
 • Sikorska A., Chmieliński P., Chmielewska B., Dudek M., Gospodarowicz M., Karwat-Woźniak B., Kołodziejczyk D., Michna W., Mierosławska A., Otłowska A., Wasilewski A., Wrzochalska A., Zwoliński L. 2010: Zróżnicowanie regionalne w rozwoju rolnictwa oraz jego wpływ na problemy ekonomiczne i społeczne obszarów wiejskich (Synteza), [w] Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju polskiej gospodarki żywnościowej po wstąpieniu do Unii Europejskiej, IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 • Tomczak F. 1998: Potencjał i możliwości produkcyjne rolnictwa, [w] Encyklopedia agrobiznesu, Fundacja Innowacja, Warszawa.
 • Urban R., Szczepaniak I., Mroczek R. 2010: Polski sektor żywnościowy w pierwszych latach członkostwa, synteza, [w] Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju polskiej gospodarki żywnościowej po wstąpieniu do Unii Europejskiej, IERiGŻ PIB, Warszawa.
 • Woś A. Tomczak F. 1983: Ekonomika rolnictwa. Zarys teorii, PWRiL, Warszawa.
 • Woś A. 1998: Agrobiznes, [w] Encyklopedia agrobiznesu, Fundacja Innowacja, Warszawa.
 • Zegar J. S. 2011: Dochody rolników po akcesji w Unii Europejskiej. Raport. "Realia i co dalej" nr 4, Fundacja Rozwoju, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171271033

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.