PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 99 | z. 2 | 104--113
Tytuł artykułu

Ceny warzyw na polskim rynku hurtowym w latach 2002-2010

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Vegetable Prices on Polish Wholesale Market in the Years 2002-2010
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W pracy badano kierunek i dynamikę zmian cen warzyw otrzymywanych przez producentów na rynku hurtowym w Polsce, zmienność tych cen i sezonowość, a także układ między cenami poszczególnych warzyw. Analizowano również kierunek i dynamikę zmian cen wybranych środków produkcji i płac w rolnictwie, a także relacje tych cen do cen warzyw w postaci ekwiwalentów naturalnych. Przy generalnej tendencji wzrostowej cen okazało się, że w najgorszej sytuacji byli producenci kapusty głowiastej i ogórków szklarniowych, których ceny rosły wolniej niż ceny wszystkich czynników produkcji, w najlepszej zaś producenci pietruszki i ogórków gruntowych, których ceny rosły wolniej jedynie od cen nawozów sztucznych. Większą sezonowość cen odnotowuje się w przypadku warzyw uprawianych całkowicie lub częściowo pod osłonami, choć uległa ona nieznacznemu zmniejszeniu. (abstrakt oryginalny)
EN
In this study, the direction and dynamics of changes in prices received by producers in the wholesale market of vegetables in Poland, their variability and seasonality, and price structure between the vegetables have been examined. The direction and dynamics of changes in prices of selected means of production and wages in agriculture, and the relationship of those prices to the prices of vegetables in the form of natural equivalents have been analyzed as well. With the general upward trend in prices, the worst situation concerned producers of cabbages and cucumbers from greenhouses, whose prices increased more slowly than the prices of all production factors. The producers of parsley and cucumbers cultivated in the open ground, found themselves in the best situation. Their prices grew slower only than the prices of fertilizers. Greater seasonality of prices has been found in the case of vegetables grown completely or partially under cover, although it has decreased slightly. There was no reduction in the price seasonality of vegetables grown in the open. (original abstract)
Rocznik
Tom
99
Numer
Strony
104--113
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Bibliografia
 • Brejtkopf M. 2011: Analiza hurtowych i detalicznych cen warzyw w Polsce w latach 2002-2010, praca magisterska, SGGW, Warszawa.
 • Figiel S., Kozłowski W., Pilarski S. 2001: Marketing w agrobiznesie, cz.1 Marketing towarów rolnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn.
 • Fonsah G. 2004: Price Distortion In the Vegetable Industry, Economic Practices Section of Georgia Vegetable Extension-Research Report: s. 153-157. The University of Georgia, www.caes.uga.edu/commodities/fruits/veg/ pubs/2004
 • Grontkowska A., Klepacki B. 2006: Ekonomika i zarządzanie przedsiębiorstwem w agrobiznesie, Format-AB, Warszawa.
 • Jeznach M. 2007: Podstawy marketingu żywności, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 • Juchniewicz M. 2002: Zmienność i transmisja cen na rynku wieprzowiny, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn.
 • Khan A. 2007: Investment Opportunity Profile for Off Season Vegetable Farming in NWFP, www. unido.org/ fi leadmin/user_media/UNIDO
 • Kowalski A. 2007: Istota i funkcjonowanie rynku żywnościowego i rolnego, [w:] Rynek rolny w ujęciu funkcjonalnym, (red.) W. Rembisz, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, Warszawa.
 • Królikowski Z. 2007: Ceny dóbr i usług w produktach rolnych jako ekwiwalentach w długim okresie- wybrane aspekty, "Folia Universitatis Agriculturae Stetinensis, Oeconomia", nr 47, s.133-141.
 • Makosz E. 1999: Ekonomiczne problemy krajowego sadownictwa i sposoby ich rozwiązywania przed przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej, [w] Ekonomiczne problemy krajowego ogrodnictwa i sposoby ich rozwiązywania przed przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej, Mat.konf., Wydawnictwa Akademii Rolniczej w Lublinie, Lublin, s. 82-194.
 • Milewski R. 2006: Podstawy ekonomii, PWN, Warszawa.
 • Ożarowska K., Skierkowski J., Szklarska J. 1990: Możliwości i uwarunkowania rozwoju produkcji warzyw do roku 2000, [w:] Prognoza rozwoju rolnictwa i gospodarki żywnościowej do roku 2010, (red.) Z. Grochowski, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław, s. 137-139.
 • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej: 2002, 2004, 2006, 2008, 2010. GUS, Warszawa.
 • Rynek środków produkcji i usług dla rolnictwa - stan i perspektywy 2004, 2006, 2009, 2011, Instytut Ekonomiki Rolnej i Gospodarki Żywnościowej-PIB, Warszawa.
 • Szwacka-Salmonowicz J. 1991: Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania popytu na owoce i warzywa w Polsce, Polska Akademia Nauk, Warszawa.
 • Wawrzyniak J. 1998a: Nowe technologie a skutki ekonomiczne w produkcji warzyw, [w] Zagadnienia ekonomiczne ogrodnictwa w reformującej się gospodarce, (red.) J. Wawrzyniak, Wydawnictwo Drukarnia-Prodruk, Poznań s. 73-77.
 • Wawrzyniak J. 1998b: Sezonowość podaży owoców i warzyw na targowisku detalicznym, [w] Zagadnienia ekonomiczne ogrodnictwa w reformującej się gospodarce, (red.) J. Wawrzyniak, Wydawnictwo Drukarnia-Prodruk, Poznań s.145-146.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171271043

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.