PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 99 | z. 2 | 114--123
Tytuł artykułu

Program "Owoce w szkole" - realizacja i skuteczność w kształtowaniu nawyków żywieniowych u dzieci

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
"School Fruit Scheme" - Implementation and Efficiency in Shaping Children`s Dietary Habits
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W opracowaniu omówiono cele, zasady i warunki uczestnictwa w programie "Owoce w szkole" oraz efekty jego realizacji w Polsce. Przybliżono również propozycje Komisji Europejskiej dotyczące tego programu w perspektywie budżetowej 2014-2020. (abstrakt oryginalny)
EN
The study discusses goals, rules and conditions for participation in the "School Fruit Scheme" as well as the results of implementing that programme in Poland. Proposals have also been introduced by the European Commission referring to the "School Fruit Scheme" in the budgetary prospect for the years 2014-2020. (original abstract)
Rocznik
Tom
99
Numer
Strony
114--123
Opis fizyczny
Twórcy
 • Agencja Rynku Rolnego
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Bibliografia
 • Biała Księga. Strategia dla Europy w sprawie zagadnień zdrowotnych związanych z odżywianiem, nadwagą i otyłością, SEK (2007) 706, Bruksela, 30.5.2007 KOM (2007) 279 wersja ostateczna.
 • Bisz A., Niewiarowska M. 2010: Program "Owoce w szkole", "Biuletyn Informacyjny ARR", nr 7, s. 8-14.
 • Czy programy "Mleko dla szkół" oraz "Owoce w szkole" są skuteczne? "Europejski Trybunał Obrachunkowy" nr 10, 2011, s. 5, 12.
 • Niewiarowska M. 2012: Program "Owoce w szkole" sprawdzoną inwestycją w zdrowie dzieci - wyniki pierwszej oceny programu, "Biuletyn Informacyjny ARR", nr 1, s. 25-30.
 • Owoce w szkole skutecznym programem edukacyjnym dla dzieci, "Biuletyn Informacyjny", nr 3/2012, MRiRW, s. 24-25.
 • Program "Owoce w szkole" skutecznym narzędziem kształtującym zdrowe nawyki żywieniowe dzieci - wyniki oceny programu, Informacja ARR, Warszawa, 2012, s. 3, www.arr.gov.pl (data dostępu 30.07.2012 r.).
 • Program "Owoce w szkole" skutecznym narzędziem kształtującym zdrowe nawyki żywieniowe, Informacja prasowa, Warszawa, 2012, s. 3, materiał niepublikowany.
 • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 288/2009 z dnia 7 kwietnia 2009 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do pomocy wspólnotowej przeznaczonej na dostarczanie dzieciom w placówkach oświatowych owoców i warzyw świeżych i przetworzonych oraz produktów z bananów w ramach programu "Owoce w szkole", z późn. zm.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie sposobu realizacji środków towarzyszących służących zapewnieniu skutecznego wykonania programu "Owoce w szkole" (Dz.U. 2011.103.594).
 • Rozporządzenie Rady (WE) nr 13/2009 z dnia 18 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1290/2005 w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej oraz (WE) nr 1234/2007 ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych ("rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku") w celu ustanowienia programu "Owoce w szkole".
 • Sprawozdanie z działalności Agencji Rynku Rolnego w 2009 roku, 2010, s. 95-98.
 • Sprawozdanie z działalności Agencji Rynku Rolnego w 2010 roku, 2011, s. 96-99.
 • Sprawozdanie z działalności Agencji Rynku Rolnego w 2011 roku, 2012, s. 100-106.
 • Stan zdrowia ludności Polski w 2009 r. GUS, Warszawa, 2011, s. 55-56.
 • Strategia krajowa wdrożenia w Rzeczypospolitej Polskiej Programu "Owoce w szkole" w latach szkolnych 2010/2011-2012/2013, Warszawa, 2012, s. 2-3.
 • Trajer M. 2011: Działania Agencji Rynku Rolnego na rynku owoców i warzyw, [w] Rynek owoców i warzyw, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, nr 39, s. 39.
 • Warunki uczestnictwa w programie "Owoce w szkole" w roku szkolnym 2012/2013, Załącznik do Zarządzenia Nr 122/2012/Z Prezesa ARR z dnia 23 sierpnia 2012 r., Agencja Rynku Rolnego, 2012, www. arr.gov.pl.
 • Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólną organizację rynków produktów rolnych ("rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynków") COM (2011) 626.
 • www.arr.gov.pl
 • www.minrol.gov.pl
 • Wykaz zatwierdzonych dostawców do programu "Owoce w szkole" I semestr roku szkolnego 2012/2013, Warszawa 18.09.2012, Agencja Rynku Rolnego, www. arr.gov.pl (data dostępu 02.09.2012 r.).
 • Zielona księga. Promowanie zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej: europejski wymiar zapobiegania nadwadze, otyłości i chorobom przewlekłym. KE, Bruksela, 08.12.2005 KOM (2005) 637, wersja ostateczna.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171271085

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.